top of page
Szukaj

Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym – ku skuteczności. Dobre praktyki

W ramach sieci współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zorganizowano seminarium „Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym – ku skuteczności. Dobre praktyki”.


W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania 26.03.2018 r. w Działdowie i 17.04.2018 r. w Iławie. Specjaliści z Poradni, dyrektorzy szkół oraz rodzice dzielili się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i spostrzeżeniami na temat edukacji włączającej.

Naszą Poradnię reprezentowała psycholog Magdalena Żukowska w temacie „Wielopłaszczyznowa współpraca środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera”. Spotkanie zorganizowane były pod kątem merytorycznym na wysokim poziomie. Wszyscy biorący udział zgodnie stwierdzili, że seminaria tego typu są potrzebne i jednocześnie kształcące.
0 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page