top of page
Szukaj

LUTY 2022-PLAN DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY

Zaktualizowano: 16 lut 2022


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

● LEKCJA OBSERWOWANA- zajęcia edukacji wczesnoszkolnej kl. III w SOSW w Nidzicy prowadzone na zaproszenie nauczyciela w trakcie awansu zawodowego.


● LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA: Trening czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

TERMIN, MIEJSCE: zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej w PP-P w Nidzicy, 23.02.2022, godz. 16:00, PORE, ul. Wyborska 12 (zgłoszenie: m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA “Wychowawców do zadań SPEcjalnych”

TEMAT: Profilaktyka depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży- wnioski i rekomendacje z najnowszych badań naukowych prowadzonych w polskich szkołach

(spotkanie skierowane dla wszystkich chętnych nauczycieli różnych typów szkół)

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.02.2022, online


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Na czym polega metoda odwróconej klasy? Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

FORMA: Elementy wykładu , ćwiczenia warsztatowe.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 02.2022, SP Narzym, 15.30- 19.00 ( termin do uzgodnienia)

KOSZT: 500 zł


● LEKCJA OTWARTA (klasa 3)

TEMAT: Pancake Day

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.02.2022, godz. 9:45-10:30, SP 1 w Nidzicy


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Na czym polega metoda odwróconej klasy? Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

FORMA: Elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.02.2022, SP Narzym, 15.30- 19.00

KOSZT: 500 zł


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Jak zorganizować w szkole Dzień Języka Ojczystego? ZAGADNIENIA: Kontekst historyczny obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wzajemne inspiracje, wymiana doświadczeń, materiały do wykorzystania. FORMA: warsztaty online Termin: 11.02. 2021 r. o godz.17.00 -19.00

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Lektury obowiązkowe przed egzaminem ósmoklasisty - “ Kamienie na szaniec”. Cykl spotkań poświęconych lekturom obowiązkowym. ZAGADNIENIA: Kontekst historyczny utworu Aleksandra Kamińskiego. Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami, jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Jak przygotować obudowę dydaktyczną pomocną przy omawianiu lektury? Wymiana doświadczeń. FORMA: warsztaty online Termin: 26.02.2022 r. o godz. 16.00


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - Forum Polonistów

TEMAT: Ćwiczenia doskonalące argumentowanie. Wymiana doświadczeń z lekcji w klasach ósmych. (na przykładzie zajęć rozwijających kompetencje języka ojczystego w szkole podstawowej)

23 lutego 2022, (2 godziny), online, godz. 16.00

Zgłoszenia do 22.02.2022 r. na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com


ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Streszczenie logiczne a notatka syntetyzująca.

ZAGADNIENIA: Porównanie dwóch krótkich form wypowiedzi - istotne różnice. Notatka syntetyzująca na maturze od 2023 r. Zasady oceniania streszczenia logicznego i notatki syntetyzującej. Ćwiczenia służące doskonaleniu redagowania notatki syntetyzującej.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 lutego 2022 godz. 15:30, online, 4h

Bezpłatnie

Zgłoszenia do 21.02.2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: Ćwiczenia doskonalące argumentowanie. Wymiana doświadczeń z lekcji w klasach maturalnych.

17.02.2022, 2 godziny, online, godz. 15:30

Zgłoszenia do 15.02.2022 r. na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ TEMAT: Nauczanie języka mniejszości narodowej w woj. warmińsko-mazurskim. TERMIN, MIEJSCE: 07.02.2022, online zgłoszenia do 06.02.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

● LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: Karneval in Deutschland

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.02.2022, SP w Napiwodzie, godz. 14:05-14:50

zgłoszenia do 26.02.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com


● Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

● SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Motywacja do pracy. Jak ją zwiększyć?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.02.2022, godz. 14:25, spotkanie online, 2 h

● POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KONTAKTACH I WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI

CEL: Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnego pracownika (umiejętności praktyczne)


● PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

● WARSZTATY

TEMAT: Rozwiązywanie zadań z gwiazdką.

ZAGADNIENIA: Zadania matematyczne wykraczające poza podstawę programową. Metody rozwiązywania zadań. Czy zadania na szóstkę są tylko dla dzieci szczególnie uzdolnionych? Dyskusja, różne sposoby rozwiązywania zadań, wypracowanie wspólnych metod. Pokazanie, że rozwiązanie zadań dodatkowych jest w zasięgu możliwości przeciętnego ucznia.

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16, 23.02.2022, godz. 15.30, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3 h + 3h

KOSZT: bezpłatne

ZGŁOSZENIA: dorota.ojrzynska.odn@gmail.com do 15.02./22.02.2022


● LEKCJA POKAZOWA

TEMAT: Odimienna nauka czytania.

ZAGADNIENIA: Wprowadzenie do metody globalnego czytania poprzez kształcenie umiejętności czytania wywodzące się od pierwszego poznanego przez dzieci wyrazu - ich własnego imienia. Lekcja pokazowa w oddziałach 0 szkoły podstawowej.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11, 18, 25.02.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3x1h

ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Muzykoterapia

CELE: Odkrywanie wpływu wartości muzyki na obyczaje i zachowanie.


● PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Wolontariat.

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

● WARSZTATY

TEMAT: Praca metodą Glenna Domana w edukacji przedszkolnej.

ZAGADNIENIA: Praktyczne zastosowanie etapów nauki czytania metodą Domana, budowanie harmonogramów i organizowanie pracy tak, aby efektywność zastosowania metody była na najwyższym poziomie. Poznanie kart pracy, na których, w centrum, umieszczone są wyrazy, a w kolejnych etapach zdania.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24.02.2022 Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Nidzica, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba


● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: “Zima, zima, zima”- zabawy z kodowaniem na dywanie.

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy w tematyce zimowej wykorzystujące kodowanie na dywanie. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, wprowadzenie do programowania.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.02.2022, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Nidzica 1h

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI.

TEMAT: Rozwiązywanie zadań zamkniętych w przygotowaniu ucznia do matury.

ZAGADNIENIA: Rodzaje i konstrukcja zadań zadań zamkniętych. Odpowiedzi błędne zadań zamkniętych.

FORMA: wykład i ćwiczenia warsztatowe

TERMIN, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 16 02.2022, godz. 15:00, online, 3 h

ZGŁOSZENIA: do 11.02.2022 na adres: suwinskiartur@gmail.com

Bezpłatnie


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 23 lutego (środa) godzina 15:00 - Analiza matury próbnej z Nową Erą?

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z TIK

TEMAT: Jak korzystać z ,,chmury” ? - krok po kroku.

ZAGADNIENIA: czym jest chmura, zalety i zagrożenia korzystania z chmury, trzymanie danych w chmurze - serwer właściciela, różne mechanizmy chmurowe i umiejętne z nich korzystanie.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 24.02.2022, godzina 14.00 - 15.30 (2h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie


PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)


● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Poznajemy program Excel

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.02.2022, godz. 9.50-10.35, Szkoła Podstawowa nr 3

w Nidzicy (pracownia informatyki sala nr 24)

ZAGADNIENIA: budowa arkusza, adresy komórek, formatowanie tabel

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

● WARSZTATY

TEMAT: Jak budować relacje z uczniami?

ZAGADNIENIA: Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Praca z uczniem “trudnym”

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11-12.02.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 14 h

KOSZT: 200 zł/osoba


● WARSZTATY

TEMAT: Nauka gry w szachy

ZAGADNIENIA: Nauka podstaw gry w szachy

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.02.2022, 24.02.2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 4 h

KOSZT: 120 zł/osoba


● SZKOLENIE:

TEMAT: Od małego na całego na sportowo- praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

ZAGADNIENIA: praktyczne szkolenie nauczycieli przedszkolnych oraz nauczania początkowego.

FORMA: wykład, zajęcia praktyczne

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.02.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy,

KOSZT: nieodpłatnie


● LEKCJA OTWARTA:

TEMAT: Wspieranie nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.02.2022, godz. 13.40-14.25, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania)


WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

Sabina Reguła - środa 14:15 - 15:00; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy

139 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page