top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY - GRUDZIEŃ 2022


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

 • ZAJĘCIA OBSERWOWANE, POŁĄCZONE Z INSTRUKTAŻEM METODYCZNYM: 7, 14, 21 XII 2022, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy, diagnoza pedagogiczna uczniów z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się z wykorzystaniem „Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych dla uczniów” na drugim etapie edukacyjnym w szkole podstawowej.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE z Gminy Rybno (powiat działdowski)

TERMIN, MIEJSCE: 14 XII 2022, godz. 15:30, Szkoła Podstawowa w Rybnie


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15 XII 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 3h

2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 XI 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Rączkach, 3h KOSZT: 500 zł

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: The Science of Santa

ZAGADNIENIA: wykorzystanie tematyki mikołajkowej i świątecznej do doskonalenia kompetencji kluczowych, przykłady korelacji międzyprzedmiotowej na lekcji języka angielskiego

TERMIN, MIEJSCE: 6 XII 2022, ZSZiO w Nidzicy, godz. 13:30-14:25

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15 XII 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 3h

2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 XII 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Rączkach, 3h KOSZT: 500 zł

TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy

nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji

holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty?

Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty

KOSZT: 500 zł.

 1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07 XII 2022, Szkoła Podstawowa im. w Łynie 3h

 2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05 XII 2022, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 3h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: 155 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Lekcja historii w kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5 XII 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, 8.00- 8.45.

 • LEKCJA OBSERWOWANA.

TEMAT: Na czym polegała metamorfoza Winicjusza ? kl. VIII

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9 XII 2022 8.55-9.40 sala nr 3, SP Janowo

SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

kontakt: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

SPOTKANIE SIECI GERMANISTÓW:

 • TEMAT: Tematyka świąteczna na lekcjach języka niemieckiego

TERMIN, MIEJSCE: 05 XII 2022 r. godz. 18:15, ONLINE

LEKCJE OTWARTE

 • Temat: “Historia małej ojczyzny i własnej rodziny na podstawie zdjęć” - lekcja wychowawcza - 1 klasa liceum, 02.12.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 9:50

 • Temat: “Genealogia. Szukanie własnych korzeni” - lekcja wychowawcza - 1 klasa liceum, 8.12.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 9:50 - 10:35

WOJEWÓDZKI AMBASADOR KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” - II EDYCJA


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Konsultacje dotyczące realizacji podstawy programowej na zajęciach praktycznych odbywanych w zakładach pracy. .

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07 XII 2022, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE TEMAT: “Weryfikacja tarcz hamulcowych ” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14 XII 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, 12.45-13.30.

TEMAT: “Narzędzia pomiarowe - klucz dynamometryczny ” zajęcia praktyczne TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21 XII 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, dział ŚLUSARNIA, 8.00- 9.40.

Wizyty u pracodawców:

“Warsztat ślusarski”

05 XII 2022 godzina 8.50 Piątki

Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli uczących w zawodach ślusarskich.

Celem wizyty jest zapoznanie nauczycieli z warunkami pracy i wymaganiami lokalnego rynku pracy oraz możliwościami bliższej współpracy szkoły z przemysłem.


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: “Jak wspierać koncentrację uwagi u uczniów?

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7 XII 2022, 14 XII 2022, 22 XII 2022, godz. 10.40-11.10, 19 XII 2022, godz. 9.45-10.15, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA/WARSZTATY

TEMAT: Nowatorskie metody pracy w nauczaniu techniki, informatyki w szkole podstawowej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości” (LEGO Education) - koordynator, współpraca z doradcą metodycznym techniki

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 14 XII 2022, GODZINA 15.00 -18.00,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA - Połączona z omówieniem.

TEMAT: Boże Narodzenie.

Cel: Tradycje, zwyczaje Bożonarodzeniowe.

TERMIN, MIEJSCE: 19 XII 2022. godz. 8.45, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Zwyczaje i obyczaje Bożego Narodzenia.

Cel: Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

TERMIN, MIEJSCE: 20 XII 2022. godz. 8.45, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • WARSZTATY: Gry i zabawy integracyjne na lekcji

CELE: 1. Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki

2. Zalety integracji grupy przez zabawę

3. Propozycje gier i zabaw integracyjnych

TERMIN, MIEJSCE: 13 XII 2022. godz. od 16.00. do 18.30, ODN Nidzica

KOSZT: 100 zł /osoba

WARSZTATY: Obudź w sobie improwizatora. Pomysł zawsze się znajdzie. Techniki improwizacji teatralnej w szkolnej codzienności.

Cele: Kreatywne prowadzenie lekcji. Rozwój ukrytych talentów.

TERMIN, MIEJSCE: 16 XII 2022 r., ODN Nidzica od 16.00. do 18.00.

Koszt: 80zł/osoba

 • Spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII W Nidzicy

TEMAT: Wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń, dyskusje na bieżące tematy ważne w wychowaniu uczniów, Boże Narodzenie.


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: “Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.”

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

 1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7 XI 2022, Szkoła Podstawowa w Łynie 3h (przełożone z października)

 2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5 XI 2022, Szkoła Podstawowa w Zaborowie 3h

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 1 XII 2022 r. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica


MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego”

TERMIN: 5 XII 2022r. godz. 9.35-10.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo


TEMAT: “Dodawanie pisemne liczb naturalnych.”

TERMIN: 13 XII 2022r. godz. 10.35-11.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: “Skala na planach i mapach.”

TERMIN: 7 XII 2022r. godz. 8.00-8.45

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, 13-220 Rybno

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Dowodzenie twierdzeń.”

TERMIN, MIEJSCE: 2 XII 2022 r. godz. 8:55 - 9:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Mediana z próby i moda z próby.”

TERMIN, MIEJSCE: 5 XII 2022 r. godz. 12:40 - 13:25 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Średnie.” (klasa pierwsza)

TERMIN, MIEJSCE: 6 XII 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych.”

TERMIN, MIEJSCE: 8 XII 2022 r. godz. 8:00 - 8:45. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

7 XII 2022 r. (środa) godzina 14:30 - “Matura 2023”

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI, PLASTYKI, INNYCH PRZEDMIOTÓW

TEMAT: PERSPEKTYWA W KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ I JEJ ZASTOSOWANIE W PROJEKTOWANIU

ZAGADNIENIA: skąd się wzięła perspektywa, co to jest szraf, co to jest kompozycja architektoniczna bryły, co to jest kompozycja rysunku, co to jest architektura krajobrazu

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15 XII 2022, godzina 15.00 - 17.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: OZDOBY BOŻONARODZENIOWE - RĘCZNE TECHNIKI ICH WYKONYWANIA

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 6 XII 2022, GODZINA 10.45 - 11.30,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 4

 • LEKCJA OTWARTA/WARSZTATY

TEMAT: Nowatorskie metody pracy w nauczaniu techniki, informatyki w szkole podstawowej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości” (LEGO Education)

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 14 XII 2022, GODZINA 15.00 -18.00,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: SZKOLNE KOŁO INFORMATYCZNE - MŁODY INFORMATYK, TECHNIK

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15 XII 2022, GODZINA 8.00 - 8.45,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 1 XII 2022 r. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14 XII 2022 r. SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica godz. 15.30 czas trwania 2h


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45 - 9.30 SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Katarzyna Burchacka- wtorek, 14.15- 15.00, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • Artur Suwiński -środa 14:30 - 15.15, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa,15:00 - 15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50 - 10:35, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00 - 16.00, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1

 • Agnieszka Prusik- czwartek, 15.15-16.00, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke

196 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page