top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY - LISTOPAD 2022

Zaktualizowano: 4 lis 2022Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: „Edukacja włączająca w praktyce- nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 02 XI 2022, godz. 15:00, 2 godz. dydaktyczne, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnie (powiat szczycieński)

KOSZT: 500 zł

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: „Interpretacja i realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości oraz potrzeb dzieci i uczniów.”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 08 XI 2022, godz. 15:00, 3 godz. dydaktyczne, Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie (powiat nidzicki), KOSZT: 500 zł

 • LEKCJE OBSERWOWANE, POŁĄCZONE Z INSTRUKTAŻEM METODYCZNYM: 16, 23, 30 XI 2022, godz.10:00-12:00, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy, organizacja kształcenia dla ucznia z autyzmem na etapie edukacji wczesnoszkolnej, dobór metod i form pracy, dostosowanie pomocy dydaktycznych i przestrzeni edukacyjnej do potrzeb ucznia

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE z Gminy Rybno (powiat działdowski)

TERMIN, MIEJSCE: 16 XI 2022, godz. 15:00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE z powiatu nidzickiego TERMIN, MIEJSCE: 23 XI 2022, godz. 16:00, PORE Nidzica

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022 roku TERMIN, MIEJSCE: 16 XI 2022, godz. 18:00, online - platforma Jitsi

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: "Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu."

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 XI 2022, godz.15.00, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, 3h

2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29 XI 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Łynie, 3h KOSZT: 500 zł

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "Jak się uczyć? - tworzenie notatek graficznych."

ZAGADNIENIA: podstawy notowania graficznego

TERMIN, MIEJSCE: 02 XI 2022, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: "Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu."

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 XI 2022, godz.15.00, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, 3h

2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29 XI 2022, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Łynie, 3h, KOSZT: 500 zł

TEMAT: "Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy

nauczycieli."

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji

holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty?

Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

 1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.11. 2022, godz.15.15 - 18.15, Szkoła

Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach 3h (przełożone z października)

 1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 30 XI 2022, godz.15.00, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, 3h, KOSZT: 500 zł.

● LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Kto sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą?”. lekcja WOS w kl. VIII

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21 XI 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, godz 8.00. -8.45

TEMAT: “Powstanie warszawskie”. Lekcja historii w kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7 XI 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, 8.00- 8.45.

 • LEKCJA OBSERWOWANA.

TEMAT: "Wszystko co wiem o budowie zdania - powtórzenie. kl. VIII"

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4 XI 2022 8.55-9.40 sala nr 3, SP Janowo

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA

POLSKIEGO - FORUM POLONISTÓW

TEMAT: "Wnioski z egzaminu ósmoklasisty 2022"

Piąta edycja – rekomendacje do przygotowań przed egzaminem ósmoklasisty w 2023r

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 3 XI 2022, online, godz. 16.00 -17.00


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

kontakt: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

SPOTKANIE SIECI GERMANISTÓW:

 • TEMAT: Jak uatrakcyjnić lekcję języka niemieckiego?

TERMIN, MIEJSCE: 22.11.2022 r. godz. 17:00, ONLINE

LEKCJE OTWARTE

 • TEMAT: “Hobby mal anders” klasa 1 liceum TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.11.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 8:55 - 9:40

 • TEMAT: “Endlich Wochenende” klasa 1 liceum

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.11.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 11:50 - 12:35

WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” - II EDYCJA


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Konsultacje dotyczące kwalifikacji MOT.05 Obsługa , diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych .

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 02 XI 2022, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Geometria kół kierowanych” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 XI 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, 08.00-09.40. TEMAT: “Przyjęcie pojazdu do diagnostyki w warsztacie anglojęzycznym" TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14 XI 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, dział naprawy i obsługi pojazdów , 10.55- 11.40 ( Zapraszamy nauczycieli j angielskiego i przedmiotów mechanicznych) .

TEMAT: “Gwintowanie” zajęcia praktyczne TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 XI 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, dział ŚLUSARNIA , 8.00- 9.40.

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznymi wychowania przedszkolnego)

TEMAT: "Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: warsztaty, pokaz, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5 XI 2022, godz. 10.00, Nidzica ul. Konopnickiej 15a, 10h

KOSZT: 120 zł

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: “Wprowadzenie porównywania różnicowego i ilorazowego poprzez zabawę. Manipulowanie na konkretach”

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9 XI 2022 (0A), 16 XI 2022 (0B), 23 XI 2022 (0C), 30 XI 2022 (0D), godz. 10.40-11.10, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "Pamięć i modlitwa."

Cel: Odkrywanie różnicy pomiędzy Uroczystością Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym.

TERMIN: 02.11.2022. godz. 8.45, MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "Patriotyzm wartość czy antywartość."

Cel: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i troski o Ojczyznę.

TERMIN: 10.11.2022. godz. 8.45, MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • WARSZTATY: "Gry i zabawy integracyjne na lekcje."

CELE: 1. Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki

2. Zalety integracji grupy przez zabawę

3. Propozycje gier i zabaw integracyjnych

TERMIN: 2.11.2022. godz. od 16.00. do 18.30.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2

KOSZT : 100 zł /osoba

 • WARSZTATY: "Obudź w sobie improwizatora. Pomysł zawsze się znajdzie. Techniki improwizacji teatralnej w szkolnej codzienności."

Cele : Kreatywne prowadzenie lekcji. Rozwój ukrytych talentów.

Termin: 15.11.2022 r.

Miejsce : Szkoła w Szczytnie od 16.00. do 19.00.

Koszt: bezpłatnie


ZAWIĄZANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII W SZCZYTNIE

 • TEMAT: "Wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń, dyskusje na bieżące tematy ważne w wychowaniu uczniów, do prawdy i dobra."

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.”

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

 1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9 XI 2022, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach 3h (przełożone z października)

 2. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 30 XI 2022, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, 3h, KOSZT: 500 zł

WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznymi edukacji wczesnoszkolnej)

TEMAT: "Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: warsztaty, pokaz, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5 XI 2022, Nidzica ul. Konopnickiej 15a, godz. 10.00, 10h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16 XI 2022 r. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica


MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • SZKOLENIE

DLA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: "Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022 roku" TERMIN, MIEJSCE: 16 XI 2022, godz. 18:00, online - platforma Jitsi

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Obliczanie procentu danej liczby.”

TERMIN: 8 XI 2022r. godz. 9.35-10.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo


TEMAT: “Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.”

TERMIN: 25 XI 2022r. godz. 7.50-8.35

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo


 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: “Własności potęgowania.”

TERMIN: 9 XI 2022r. godz. 12.25-13.10

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach, 13-220 Rybno


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

1. TEMAT: “Wzory skróconego mnożenia stopnia 2.”

TERMIN, MIEJSCE: 8 XI 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

2. TEMAT: “Określenie logarytmu.”

TERMIN, MIEJSCE: 16 XI 2022 r. godz. 13:30 - 14:15 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

3. TEMAT: “Zdanie. Zaprzeczenie zdania.”

TERMIN, MIEJSCE: 22 XI 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

4. TEMAT: “Definicja. Twierdzenie. Dowód twierdzenia.”

TERMIN, MIEJSCE: 25 XI 2022 r. godz. 8:55 - 9:40. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

23 X 2022 r., godz. 14:30 - Prace klasowe i sprawdziany. Przygotowanie do matury”


JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI, PLASTYKI, INNYCH PRZEDMIOTÓW

TEMAT: WYKORZYSTANIE RYSUNKU TECHNICZNEGO W EDUKACJI"

ZAGADNIENIA: Tworzenie dokumentacji technicznej do projektów, nauka tworzenia rzutu prostokątnego, izometrii, dimetrii , szkicu.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15 XI 2022, godzina 15.00 - 17.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

1. TEMAT: "ELEMENTY ELEKTRONIKI"

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15 XI 2022, GODZINA 10.45 - 11.30,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

2. LEKCJA OTWARTA

TEMAT: ELEMENTY ELEKTRONIKI - BUDOWA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 22 XI 2022, GODZINA 10.45 - 11.30,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

3. LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: SZKOLNE KOŁO INFORMATYCZNE - MŁODY INFORMATYK, TECHNIK

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 24 XI 2022, GODZINA 8.00 - 8.45,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

TEMAT: “Wsparcie nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych podczas zajęć wychowania fizycznego.

ZAGADNIENIA: Jak możemy wspierać nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego. Przykłady dobrych praktyk.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 XI 2022 r. SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica godz. 15.30 czas trwania 2h

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: “Gry i zabawy kształtujące szybkość”

TERMIN I MIEJSCE: 15 XI 2022 r. godz. 9.40 SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16 XI 2022 r. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45 - 9.30 SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Artur Suwiński -środa 14:30 - 15.15, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa,15:00 - 15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50 - 10:35, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00 - 16.00, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

190 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page