top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY ROK SZKOLNY 2022/2023- PAŹDZIERNIK

Zaktualizowano: 4 paź 2022


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • KONSULTACJE ZESPOŁOWE, WYJAZD STUDYJNY

TERMIN, MIEJSCE: 05 X 2022 r. Szkoła Podstawowa w Rumianie, powiat działdowski

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: „Neuronauka w szkolnej ławce”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022, godz. 15:30, 3 godz. dydaktyczne, Szkoła Podstawowa w Rączkach

KOSZT: 500 zł

 • KONSULTACJE ZESPOŁOWE Z NAUCZYCIELAMI- PEDAGOGAMI SPECJALNYMI/NAUCZYCIELAMI WSPÓŁORGANIZUJĄCYMI Z GMINY RYBNO POWIAT DZIAŁDOWSKI

TERMIN, MIEJSCE: 12 X 2022, godz. 15:00, Szkoła Podstawowa w Rybnie

 • LEKCJA OTWARTA: 20 X 2022, godz. 8:00, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy, SPU TEMAT: psychoedukacyjne warsztaty z kaligrafii: “W duchu wychowania do wartości”

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE TERMIN, MIEJSCE: 19 X 2022, godz. 16:00, PORE Nidzica

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • KONSULTACJE ZESPOŁOWE, WYJAZD STUDYJNY

TERMIN, MIEJSCE: 05 X 2022 r. Szkoła Podstawowa w Rumianie, powiat działdowski

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 X 2022, godz.15.00, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, 3h KOSZT: 500 zł

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Food for health - powtórzenie.

ZAGADNIENIA: wykorzystanie metody stacji dydaktycznych i TIK na lekcji powtórzeniowej.

TERMIN, MIEJSCE: 03 X 2022, GODZ. 13:40-14:25, ZSZiO w Nidzicy (budynek przy ul. Wyborskiej 12a).

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 • TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 X 2022, godz.15.00, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, 3h. KOSZT: 500 zł

 • TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022, godz. 15.15 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach. (Przełożone z września) KOSZT: 500 zł.

 • TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19 X 2022, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, 3h. KOSZT: 500 zł

WARSZTATY I SZKOLENIA

 • TEMAT: Historia i teraźniejszość - zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej.

Warsztaty dla nauczycieli historii i WOS-u szkół średnich.

ZAGADNIENIA:

Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej nowego przedmiotu. Metodyka nauczania HiT. Adresaci szkolenia: Nauczyciele historii i WOS-u - szkoły ponadpodstawowe. Zaświadczenia o przebytym szkoleniu. TERMIN, do ustalenia Miejsce: platforma Jitsi - online. Zgłoszenia na adres e-mail: a.piasecka.por.nidzica@gmail.com Forma: Elementy wykładu, warsztaty, dyskusja. KONSULTACJE ZESPOŁOWE, WYJAZD STUDYJNY

 • TERMIN, MIEJSCE: 05 X 2022 r. Szkoła Podstawowa w Rumianie, powiat działdowski.

LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Zdania złożone współrzędnie i ich tajemnice. lekcja języka polskiego w kl. VII”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 1, 11.45-12.30.

TEMAT: “Rząd polski na uchodźstwie. Lekcja historii w kl. VIII” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 X 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, 8.00- 8.45.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO - FORUM POLONISTÓW

 • ZAGADNIENIA: “Nasze wrażenia po IV edycji egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy przed kolejną edycją egzaminu ósmoklasisty.”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11 X 2022, online, godz. 16.00 -17.00 SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

s.regula.odn.nidzica@gmail.com

KONFERENCJE METODYCZNE:

 • TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 19 X 2022 r. godz. 16:00, ONLINE

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

 • TEMAT: Wakelet - jak usprawnić pracę zespołową zarówno wśród nauczycieli jak i z uczniami. Wakelet - jak baza materiałów własnych do wykorzystania podczas zajęć stacjonarnych jak i zdalnych.

ZAGADNIENIA: Narzędzie Wakelet, założenie konta, efektywna praca nauczyciela na zajęciach szkolnych, współpraca zespołowa oraz indywidualna, publikowanie materiałów w internecie.

TERMIN, MIEJSCE: X.2022, ONLINE - Platforma Teams, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

LEKCJE OTWARTE

 • TEMAT: “Bist du nicht online?” klasa 1 liceum TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05.10.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 8:55 - 9:40

 • TEMAT: “Was tut dir weh? Wie verbringst du deine Ferien? - Arbeit mit Kurzfilmen” klasa 2 liceum

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.10.2022 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 12:40 - 13:25

WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” - II EDYCJA


ANDRZEJ MIDURA - DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Różaniec jako terapia pokoju.

Cel: Odkrywanie wartości i wpływu różańca na obyczaje i zachowanie oraz patriotyzm.

TERMIN: 04.10.2022. godz. 8.45.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: Bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Męskość i kobiecość ku kontemplacji płci.

Cel: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

TERMIN: 20.10.2022. godz. 8.45.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: Bezpłatnie

 • WARSZTATY: Gry i zabawy integracyjne na lekcji

CELE: 1. Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki

2. Zalety integracji grupy przez zabawę

3. Propozycje gier i zabaw integracyjnych

TERMIN: 10.2022. godz. od 16.00. do 18.30.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2

WARSZTATY: Taniec w edukacji.

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Cele : Kreatywne prowadzenie lekcji. Rozwój pasji i talentów.

Termin: 10.2022 r.

Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Koszt: bezpłatnie

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

 • TEMAT: Wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń, dyskusje na bieżące tematy ważne w wychowaniu uczniów, do prawdy i dobra.

PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Szkolenia branżowe nauczycieli zawodu.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 X 2022, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Układ funkcjonowania zakładu gastronomicznego” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 03 X 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, pracownia gastronomiczna, 09.50-10.35. TEMAT: “Sporządzanie sałatek” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 X 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, sala gastronomiczna, 11.50- 12.35.

TEMAT: “Znaki i sygnały drogowe” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19 X 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, sala 3, 16.00- 17.30.

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE

TEMAT: “Bajki matematyczne”

ZAGADNIENIA: Edukacja matematyczna poprzez zabawę. Wykorzystanie bajek do wprowadzenia nowych zagadnień matematycznych, nauki sposobów rozwiązywania zadań oraz utrwalania treści.

FORMA: ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19 X 2022, godz. 15.15, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, 2h

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: “Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego”

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11 X 2022, godz. 11.40-12.25, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: “Sylaby łączymy - czytać się uczymy”

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5 X 2022 (0A), 12 X 2022 (0B), 19 X 2022 (0C), 26 X 2022 (0D), godz. 10.40-11.15, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: “Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.”

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022, godz. 15.15-18.15, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach KOSZT: 500 zł

TEMAT: “Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.”

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Kryteria sukcesu. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19.10. 2022, godz., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, 3h. KOSZT: 500 zł

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20 X 2022 r. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica, 2h

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

TEMAT: “Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022 r. Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, 13-100 Nidzica, 2h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Gry i zabawy z wykorzystaniem wiatraka matematycznego”

TERMIN I MIEJSCE: 25 października 2022 r. godz. 16.00 Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Działania na liczbach dodatnich i ujemnych.”

TERMIN: 11 X 2022r. godz. 9.35-10.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo


TEMAT: “Procenty i ułamki.”

TERMIN: 21 X 2022r. godz. 9.35-10.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

TEMAT: “Awans zawodowy nauczyciela od 01.09. 2022 r.”

TERMIN: 19 X 2022, godz. 18.00- online

 • KONSULTACJE ZESPOŁOWE w Szkole Podstawowej w Rączkach, 26 X 2022 r.

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Pole trójkąta 2.”

TERMIN, MIEJSCE: 3 X 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy


TEMAT: “Przybliżenia, błąd bezwzględny, błąd względny.”

TERMIN, MIEJSCE: 5 X 2022 r. godz. 13:30 - 14:15 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy


TEMAT: “Pole wycinka koła.”

TERMIN, MIEJSCE: 10 X 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy


TEMAT: “Pierwiastek arytmetyczny. Pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby ujemnej.”

TERMIN, MIEJSCE: 12 X 2022 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

19 X 2022 r. (środa) godzina 14:30 - “Matura 2023 - arkusz z września 2022.”

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: “DROGA DO KARTY ROWEROWEJ -

jak przeprowadzić szkolenie oraz egzamin na kartę rowerową”

ZAGADNIENIA: nauka przepisów i zasad obowiązujących rowerzystów, test teoretyczny, test praktyczny, wymagane zgody opiekunów prawnych, wydanie karty przez organ upoważniony, praktyczne porady - co jeszcze warto wiedzieć o karcie rowerowej.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 11 X 2022, godzina 15.00 - 16.30 (2h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: PLANY POZIOME BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 19 X 2022, GODZINA 8.55 - 9.40, SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: “Awans zawodowy nauczyciela od 01 IX 2022 r.”

TERMIN: 19 X 2022, godz. 16.00- online

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

TEMAT: “Awans zawodowy w świetle nowych przepisów.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w awansie zawodowym od 1 września 2022 r. Analiza przypadków.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26 X 2022 r. SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica godz. 15.30 czas trwania 2h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Gry i zabawy z wykorzystaniem elementów lekkoatletyki”

TERMIN I MIEJSCE: 18 X 2022 r. godz. 11.40 SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica

INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45 - 9.30 SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Artur Suwiński -środa 14:30 - 15.15, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa,15:00 - 15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50 - 10:35, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00 - 16.00, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. 1 Maja 42

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

204 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page