top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY ROK SZKOLNY 2022/2023- WRZESIEŃ

Zaktualizowano: 27 wrz 2022Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023. Zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształćenia specjalnego i pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

TERMIN, MIEJSCE:

7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ (WARSZTATY): „Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu- rola i zadania zespołu, efektywna współpraca z rodzicami, prowadzenie dokumentacji”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05 IX 2022, godz. 16:00, 4 godz. dydaktyczne, Przedszkole nr 2 w Nidzicy

KOSZT: 500 zł


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05.05.2022, godz. 10:35-11:20, SP 1 w Nidzicy

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.09 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach KOSZT: 500 zł


TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.09. 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki KOSZT: 500 zł.

 • WARSZTATY I SZKOLENIA

TEMAT: Historia i teraźniejszość - zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej.

Warsztaty dla nauczycieli historii i WOS-u szkół średnich.

ZAGADNIENIA:

Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej nowego przedmiotu.Metodyka nauczania nowego przedmiotu. TERMIN , MIEJSCE:: !3.09.22 Centrum Edukacji ZDZ Nidzica. Foma: Elementy wykładu, warsztaty , dyskusja.


TEMAT: Historia i teraźniejszość - zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej.

Warsztaty dla nauczycieli historii i WOS-u szkół średnich.

ZAGADNIENIA:

Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej nowego przedmiotu.Metodyka nauczania nowego przedmiotu.

FORMA: warsztaty online.

Termin: Do uzgodnienia ZSZiO Nidzica

FORMA:Elementy wykładu, warsztaty, dyskusja.

SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • KONFERENCJE METODYCZNE:

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

Konferencje metodyczne dla powiatu działdowskiego i szczycieńskiego odbęda się w październiku w formie online.

 • Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Edycja II

PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Współpraca z zakładami pracy.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22 IX 2022, godz. 16:15, CKZ Nidzica 2 h

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE

TEMAT: “Bajki matematyczne”

ZAGADNIENIA: Edukacja matematyczna poprzez zabawę. Wykorzystanie bajek do wprowadzenia nowych zagadnień matematycznych, nauki sposobów rozwiązywania zadań oraz utrwalania treści.

FORMA: ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28 IX 2022 godz. 15.15 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, 2h

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII, OLIGOFRENOPEDAGOG

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: Błogosławiony prymas Tysiąclecia

Cel: Odkrywanie wartości osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia.

TERMIN: 06.09.2022. godz. 8.45.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy


TEMAT: Różaniec jako terapia pokoju.

Cel: Odkrywanie wartości i wpływu różańca na obyczaje i zachowanie oraz patriotyzm.

TERMIN: 27.09.2022. godz. 8.45.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • WARSZTATY: Emisja i higiena głosu.

CELE: Troska o higienę i prawidłową emisję głosu. Praca w grupie nad oddechem. Rozwiązywanie problemów i zastosowanie praktyczne

TERMIN: 20 IX 2022. godz. od 17.00. do 19.30.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: 50 zł

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Przygotowanie do I spowiedzi i komunii świętej

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28 IX 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach KOSZT: 500 zł

 • TEMAT: Razem, czy osobno? - sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Oczekiwane efekty współpracy.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 IX 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki KOSZT: 500 zł


MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo


TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 28 IX 2022 (środa) godzina 14:30 - Matura 2023.

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu szczycieńskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: DROGA DO KARTY ROWEROWEJ -

jak przeprowadzić szkolenie oraz egzamin na kartę rowerową

ZAGADNIENIA: nauka przepisów i zasad obowiązujących rowerzystów, test teoretyczny, test praktyczny, wymagane zgody opiekunów prawnych, wydanie karty przez organ upoważniony, praktyczne porady - co jeszcze warto wiedzieć o karcie rowerowej.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 28.09.2022, godzina 14.00 - 16.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu nidzickiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 7 IX 2022 r. godz. 15.30 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 IX 2022 r. godz. 15.30 Działdowo

TEMAT: Koncepcja współpracy doradców metodycznych PORE ODN w Nidzicy z nauczycielami powiatu szczycieńskiego w roku szkolnym 2022/2023.

TERMIN, MIEJSCE: 21 IX 2022 r. godz. 15.30 Szczytno

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela od 01 IX 2022r.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.09.2022, godz. 15.30 SP nr 2 w Nidzicy 2 h


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Artur Suwiński -środa, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, SP w Księżym Dworze

 • Agnieszka Brodniewicz - środa, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa,; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - środa, SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, CKZ w Nidzicy

 • Marek Nachtygal - środa,SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

331 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page