top of page
Szukaj

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W ramach projektu PWSZ w Elblągu – „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, 22 marca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy na ul. Wyborskiej 12  od godz.9.30 – 13.30 odbyło się szkolenie dla uczestników projektu oraz nauczycieli, pedagogów szkół i doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum kariery – OHP w Nidzicy.


Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy i  umiejętności na temat metodyki pracy szkolnego doradcy zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy otrzymali również propozycje narzędzi do diagnozy uczniów i ćwiczeń w zakresie doradztwa zawodowego  ( testy określające kompetencje, umiejętności, wartości), następnie uzyskali informacje o formach pomocy indywidualnej i grupowej dla uczniów i rodziców prowadzonych przez Poradnię P-P i inne instytucje. W trakcie szkolenia prowadzący prezentował przykłady publikacji, scenariuszy zajęć, materiałów audiowizualnych (filmy, prezentacje multimedialne), stron internetowych. W pierwszej części spotkania  zostały przedstawione dwa  wykłady:

  • Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Analiza własnych zasobów, umiejętności i wiedzy – p.Adriana Waśk

  • Doradztwo zawodowe – pomoc i wsparcie doradców zawodowych z MCK w Nidzicy – p. Justyna Bąkowska pośrednik pracy i p. Mariola Koziarz doradca zawodowy.

W drugiej części warsztatowej uczestnicy aktywnie włączali się w proponowane ćwiczenia, chętnie dzielili się wiedzą, doświadczeniem zawodowym. Podczas dyskusji kierowanej pojawiło się wiele informacji jak przedstawia się doradztwo zawodowe w szkołach w praktyce, jakie są efekty podjętych działań, ale i też jakie występują trudności. Na zakończenie uczestnicy otrzymali informacje od doradców zawodowych z MCK na temat tegorocznych Targów Pracy organizowanych przez PUP I MCK – OHP w Nidzicy. Podjęto temat co warto zmienić w tym przedsięwzięciu oraz jak przygotowywać młodzież do korzystania z takich form wsparcia.


Szkolenie  prowadziła pani Adriana Waśk – doradca – konsultant powiatu nidzickiego, doradca zawodowy, pedagog, trener  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page