top of page
Szukaj

PROPOZYCJE DORADZTWA METODYCZNEGO ODN NIDZICA- STYCZEŃ 2023


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

 • ZAJĘCIA OTWARTE połączone z instruktażem metodycznym: „Trening umiejętności społecznych dla dziewcząt w wieku 4-6 lat”; 09, 23, 30 I 2023, Przedszkole „Kraina odkrywców”

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE (powiat nidzicki) TERMIN, MIEJSCE: 11 I 2023, godz. 16:00, PORE Nidzica

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Matura 2023 – zmiany i strategie. TERMIN, MIEJSCE: 16 I 2023, godz. 18:00, online - platforma Jitsi

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

1. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4 I 2023, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 3h KOSZT: 500 zł

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Unusual learning techniques – reading comprehension.

ZAGADNIENIA: rozumienie tekstu czytanego – ćwiczenie strategii egzaminacyjnych.

TERMIN, MIEJSCE: 03 I 2023, ZSZiO w Nidzicy


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Do góry nogami? Strategie nauczania wyprzedzającego w nauczaniu.

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4 I 2023, godz.15.40, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 3h

KOSZT: 500 zł

● LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Kto sprawuje w Polsce władzę wykonawczą?”. lekcja WOS w kl. VIII

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13 I 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, godz 8.00. -8.45

TEMAT: 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Lekcja historii w kl. VII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20 I 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, 8.00- 8.45.

 • LEKCJA OBSERWOWANA.

TEMAT: Środki stylistyczne i ich funkcje w utworze literackim - powtórzenie. kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4 I 2023 8.55-9.40 sala nr 3, SP Janowo

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA

POLSKIEGO - FORUM POLONISTÓW

TEMAT: Wnioski i rekomendacje z próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego.

Piąta edycja egzaminu ósmoklasisty przed nami – wnioski i rekomendacje do dalszych przygotowań przed egzaminem w 2023 r.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11 I 2023, online, platforma Jitsi, godz. 16.00 -17.00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII

TEMAT:Jak przygotować w szkole obchody 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego? TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 I 2023 , godz. 18:00, online - platforma Jitsi


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

kontakt: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

SPOTKANIE SIECI GERMANISTÓW:

 • TEMAT: Wykorzystanie narzędzia Wakelet w nauczaniu j.niemieckiego

TERMIN, MIEJSCE: 09.01.2023 r. godz. 18:00, ONLINE

LEKCJE OTWARTE

 • TEMAT: “Wir gehen etwas essen” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11.01.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 8:55 - 9:40

 • TEMAT: “Neue Kontakte”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.01.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w

Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 9:50 - 10:35

WOJEWÓDZKI AMBASADOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” - II EDYCJA


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: "Zapoznanie nauczycieli przedmiotów mechanicznych z nowo otwartą stacją diagnostyczną w CKZ Nidzica."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11 I 2023, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Ocena stanu technicznego i naprawa sprzęgieł ” TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 I 2023 r. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy ul Wyborska , 13.35-14.25. TEMAT: “Pomiary mikrometrem i posługiwanie się tabelami ” dział naprawy i obsługi pojazdów , 08.00- 09.40 Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy 18 I 2023.


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: "Jak uczyć czytania ze zrozumieniem?"

ZAGADNIENIA: Praktyczne metody i ćwiczenia uczące efektywnego czytania dłuższych tekstów oraz rozumienia poleceń, umożliwiające lepszą koncentrację podczas zapoznawania się z rozmaitymi tekstami.

FORMA: wykład, dyskusja, ćwiczenia

TERMIN: do ustalenia

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie

CZAS TRWANIA: 3h

KOSZT: 600 zł

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: “Jak ćwiczyć z dzieckiem czytanie ze zrozumieniem? Tworzenie zakończenia bajek na podstawie prostych obrazków”

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.01.2023 godz. 10:40-11:20, 09.01.2023 godz. 9:45-10:30, 11.01.2023 godz. 10:40-11:20, 16.01.2023 godz. 9:45-10:30

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: "Uroczystość Objawienia Pańskiego."

Cel: Odkrywanie tajemnicy Trzech Króli.

TERMIN, MIEJSCE: 05.01.2023. godz. 8.45, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy


TEMAT: "Tydzień Jedności Chrześcijan."

Cel: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, szacunku i tolerancji.

TERMIN, MIEJSCE: 10.01.2023. godz. 8.45, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • WARSZTATY: "Gry i zabawy integracyjne na lekcji."

CELE: 1. Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki

2. Zalety integracji grupy przez zabawę

3. Propozycje gier i zabaw integracyjnych

TERMIN, MIEJSCE: 11.01.2023. godz. od 16.00. do 18.30, Szkoła Podstawowa nr 2

KOSZT : 100 zł /osoba

 • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: "Spotkanie z Bogiem. Kolędowanie. Wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń, dyskusje na bieżące tematy ważne w wychowaniu uczniów, do prawdy i dobra."


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli edukacji przedszkolnej “Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.”

Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela w powiązaniu z nowym awansem zawodowym nauczycieli

ODBIORCY nauczyciele edukacji przedszkolnej

FORMA: prezentacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • ZAJĘCIA OTWARTE: “Dziewięć Bałwanków” - zabawy i ćwiczenia matematyczne. Grupa dzieci 5 letnich. Termin po ustaleniu zostanie przekazany zainteresowanym przez komunikatory społecznościowe.

MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Pole trójkąta- rozwiązywanie zadań.”

TERMIN: 12 I 2023r. godz. 8.40-9.25

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo


TEMAT: “Obliczenia procentowe.”

TERMIN: 12 I 2023r. godz. 9.35- 10.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: “ Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.”

TERMIN: 12 I 2022r. godz. 10.35-11.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Funkcje różnowartościowe.”

TERMIN, MIEJSCE: 9 I 2023 r. godz. 11:50 - 12:35 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Ciąg arytmetyczny.”

TERMIN, MIEJSCE: 9 I 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Odczytywanie własności funkcji z wykresu.”

TERMIN, MIEJSCE: 11 I 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Ciąg geometryczny.”

TERMIN, MIEJSCE: 16 I 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

TEMAT: “Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej.”

TERMIN, MIEJSCE: 17 I 2023 r. godz. 8:00 - 8:45. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

10 I 2023 r. (wtorek) godzina 14:30 - “Próbny arkusz maturalny z 14.XII.2022 roku - poziom podstawowy”

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI, PLASTYKI, INNYCH PRZEDMIOTÓW

TEMAT: “WYKORZYSTANIE RYSUNKU TECHNICZNEGO W EDUKACJI

ZAGADNIENIA: Tworzenie dokumentacji technicznej do projektów, nauka tworzenia rzutu prostokątnego, izometrii, dimetrii , szkicu, wymiarowanie rysunków technicznych.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 10 I 2023, godzina 15.00 - 17.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: "JAK PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE I EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ. TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2023."

ZAGADNIENIA: Omówienie konkurencji technicznych oraz praktycznych turniejów BRD, przypomnienie terminów poszczególnych etapów.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 17 I 2023, godzina 15.00 - 17.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "RZUTY PROSTOKĄTNE"

ERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 10 I 2023, GODZINA 10.45 - 11.30,

SP nr 3 w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, klasa 6

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "RZUTY AKSONOMETRYCZNE"

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 18 I 2023, GODZINA 8.55 - 9.40,

SP nr 3 w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, klasa 6

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

TEMAT: “Bieżące problemy w podniesieniu frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego”

ZAGADNIENIA: co możemy zrobić, by podnieść ilość uczniów ćwiczących na zajęciach wychowania fizycznego

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11 01.I 2023 r. SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica godz. 15.30 czas trwania 2h

KATARZYNA BURCHACKA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO SZKOŁY PONADPOSTAWOWEJ

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Styl i stylizacja. Rodzaje i funkcje stylizacji.

TERMIN: 11.01.2023 godz. 8.55-9.40, MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: do ustalenia z nauczycielem

TERMIN: do ustalenia z nauczycielem

MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4

 • ZAWIĄZANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW W LIDZBARKU

TEMAT: Ustalenie zasad współpracy, wymiana doświadczeń, omówienie bieżących problemów w zakresie nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

MIEJSCE: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku, TERMIN: do ustalenia

 • SZKOLENIE

TEMAT: ,,Nowa Matura z języka polskiego (2023-2024). Egzamin pisemny na poziomie podstawowym krok po kroku.”

ZAGADNIENIA: Omówienie formuły egzaminu oraz aktualnych zmian w zakresie wymagań maturalnych. Analiza zadań z poziomu podstawowego (1. Język polski w użyciu; 2. Test historycznoliteracki; 3. Wypracowanie maturalne) oraz sposobu ich oceny.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: do ustalenia, online - platforma Jitsi, 2 godz.; BEZPŁATNIE BEZPŁATNE

AGNIESZKA PRUSIK- DORADCA METODYCZNY CHEMII

 • LEKCJA OTWARTA W KL. I LO

TERMIN, MIEJSCE: 11 I 2023, ZSZiO w Nidzicy

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: do ustalenia z nauczycielem w trakcie awansu zawodowego

TERMIN: 13 I 2023

 • ZAWIĄZANIE SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI CHEMII, spotkania z nauczycielami chemii w ich placówkach macierzystych (powiat działdowski)

INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45 - 9.30 SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Katarzyna Burchacka- poniedziałek, 14.15- 15.00, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • Artur Suwiński -środa 14:30 - 15.15, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa,15:00 - 15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50 - 10:35, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00 - 16.00, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1

 • Agnieszka Prusik- czwartek, 15.15-16.00, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. PORE w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke

93 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page