top of page
Szukaj

PROPOZYCJE FORM DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI- KWIECIEŃ 2022

Zaktualizowano: 5 kwi 2022


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • LEKCJA POKAZOWA Z INSTRUKTAŻEM METODYCZNYM: "Dostosowanie metod, form pracy, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością ruchową (dystrofia mięśniowa) na zajęciach matematyki w szkole ponadpodstawowej."

TERMIN, MIEJSCE: 08.04.2022, godz. 10:55-11:40, współpraca nauczyciela współorganizującego proces kształcenia z nauczycielem matematyki w ramach edukacji włączającej, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA “Wychowawców do zadań SPEcjalnych”

TEMAT: “Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych. Jakość życia młodych ludzi a praca nad pierwszym obszarem prężności psychologicznej, czyli jak kształtować pozytywne myślenie."

(spotkanie skierowane dla wszystkich chętnych nauczycieli różnych typów szkół)

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.04.2022, godz. 13:30-17:30 online, link do spotkania: https://meet.jit.si/ODNNidzica

 • SZKOLENIE OTWARTE DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

TEMAT: „Wyzwania kształcenia specjalnego- seksualność a niepełnosprawność. Wokół niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.”

PROWADZĄCA NA ZAPROSZENIE DORADCY METODYCZNEGO: Dr Izabela Fornalik- psychoterapeuta, seksuolog, behawiorystka, najznakomitszy polski specjalista w zakresie seksualności osób niepełnosprawnych w Polsce.

FORMA: szkolenie hybrydowe (połączenie szkolenia stacjonarnego z online) Część pierwsza szkolenia będzie miała formę wykładową, część druga będzie prowadzona w odpowiedzi konkretne pytania uczestników, z przestrzenią na dyskusję.

TERMIN: 28.04.2022 godz. 15:00-19:00.

MIEJSCE: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy, ul. Wyborska 12

WAŻNE INFORACJE: Pani doktor połączy się z nami na żywo zdalnie w formie interaktywnej. Uczestnicy szkolenia będą w jednej sali, w której znajduje się ekran multimedialny, celem zapewnienia komfortu interakcji, wymiany doświadczeń i żywej dyskusji podczas poruszania tak istotnych i niełatwych dla nas nauczycieli tematów. Pani doktor prosiła o wcześniejsze przesłanie nurtujących Państwa zagadnień w formie anonimowego opisu trudnych sytuacji, z którymi Państwo spotykają się na co dzień w obszarze seksualności wychowanków. Zgłoszenie wraz z konkretnymi pytaniami proszę przesyłać na adres: m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

KOSZT: 100 zł od osoby.

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, czyli neuronauka w szkolnej ławce."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.04.2022, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 2 h

FORMA: wykład, warsztaty

KOSZT: 500 zł

 • WYDARZENIE: „Powiatowy Tydzień Świadomości Autyzmu”, 02-08.04.2022

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: "Lekcja odwrócona.Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji."

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.04.2022, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 3h

FORMA: elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe

KOSZT: 500 zł.

 • LEKCJA OTWARTA (kl. 3)

TEMAT: “Easter egg hunt.”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 08.04.2022, godz. 8:50-9:35, SP 1 w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: "Easter Basket - nasze propozycje na lekcje okolicznościowe."

FORMA: pokaz, warsztat, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05.04.2022, godz.: 17:30, online

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

1. TEMAT: "Lekcja odwrócona. Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji."

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.04.2022, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 3h

FORMA: elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe. Koszt: 500 zł.

2. TEMAT: "Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa."

ZAGADNIENIA: Korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie wspólnego modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.2022, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 3h

FORMA: elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe. Koszt: 500 zł.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW

1. TEMAT: Szlifujemy formę przed egzaminem ósmoklasisty. Wymiana doświadczeń na temat stopnia realizacji wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. FORMA: warsztaty online. Termin: 27.04. 2022 r. o godz. 16:00 2. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: "Polska pachnąca bzem. Jak przygotować w szkole polskie majowe święta narodowe?" Wzajemne inspiracje i wymiana doświadczeń. Bank Pomysłów. FORMA: warsztaty online. TERMIN: 22.04.2022 godz. 16:00

 • LEKCJA OTWARTA

1. TEMAT: "Potyczki z chronologią." (kl. IV ) TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.04.2022 godz.8:00-9:45 SP w Janowie sala nr 16 2. TEMAT: "Imiesłowowy zawrót głowy." (kl. VIII ) TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.04.2022 godz. 9.50-10.35 SP w Janowie, sala nr 10

ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: "Jak doskonalić sprawność językową ucznia?"

ZAGADNIENIA: Zagadnienia językowe w podstawie programowej i na egzaminie maturalnym. Korelacja kształcenia językowego z kształceniem literackim i tworzeniem wypowiedzi. Zadania i ćwiczenia w praktyce szkolnej.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.04.2022, 15:30, 4h, PORE Nidzica, ul. Wyborska 12, bezpłatnie

Zgłoszenia do 21.04.2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com

 • LEKCJA OTWARTA (klasa III technikum, lektura: Witold Gombrowicz ”Ferdydurke”)

TEMAT: Czy można uciec przed Formą?

MIEJSCE, TERMIN: ZSZiO w Nidzicy, 8.04.2022 r., godzina 9:50-10:35

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: "Charakterystyka a kreacja bohatera w tekście literackim."

07.04.2022, 2 godziny, online, godz. 15:30


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 • LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: “Ostern in den DACH-Ländern.”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11.04.2022, SP w Napiwodzie, godz. 13:15-14:00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

TEMAT:HISTORIA MURU BERLIŃSKIEGO INACZEJ - czyli czym zaskoczyć uczniów.” TERMIN: 12.04.2022, 2h, online, godz. 17:30

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: “WAKELET w nauczaniu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym - praktyczne zastosowanie narzędzia - czyli Wakelet od A do Z”

TERMIN, CZAS TRWANIA: 27.04.2022, godz. 17:30, 2h

FORMA: online (wykład, warsztat)

MIEJSCE: Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodów

TEMAT: "Omówienie bieżących problemów dotykających nauczycieli zawodu." (wszystkie grupy zawodowe)

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.04.2022, godz. 14:25, spotkanie online, 2 h

 • LEKCJA OTWARTA (zajęcia praktyczne klasa II TS)

TEMAT: "Naprawa i obsługa układu zasilania silnika ZI."

MIEJSCE, TERMIN: 05.04.2022, Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Wyborska 10, 11:50 do 15:15.

 • POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KONTAKTACH

WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI

CEL: Zapoznanie się z nowymi technologiami wprowadzanymi do lokalnych zakładów pracy , wymiana doświadczeń, oczekiwania rynku pracy.

Terminy dostosowane do poszczególnych grup zawodowych.

 • WYJAZD NA TARGI, MOTOR SHOW POZNAŃ

CELE: Zapoznanie nauczycieli i uczniów z nowymi technologiami napraw, trendami w stylistyce aut oraz możliwościami zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym. 08.04.2022, 15 h

DOROTA OJRZYŃSKA- DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: "Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach i taniec."

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.04.2022, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, 10 h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • LEKCJE POKAZOWE

TEMAT: "Znaki mniejszości, większości i równości"

ZAGADNIENIA: Zajęcia wprowadzające pojęcia i symbole matematyczne dzieciom z klas zerowych w formie zabawy.

FORMA: dyskusja, warsztaty, zabawa

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 01.04.2022 godz. 9:45, 6.04.2022 godz. 10:35, 08.04.2022 godz.9.45, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h+1h+1h


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

1. TEMAT: "Niedziela Palmowa. Symbole, zwyczaje i tradycje."

ZAGADNIENIA: Poruszenie tematyki religijnej, duchowej i kulturalnej z elementami historycznymi geograficznymi i regionalnymi. Tradycje i zwyczaje związane z Niedzielą Palmową w naszej Ojczyźnie.

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7.04.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 1h


2. TEMAT: "Triduum Paschalne. Symbole, zwyczaje i tradycje."

ZAGADNIENIA: Poruszenie tematyki religijnej, duchowej i kulturalnej z elementami historycznymi geograficznymi i regionalnymi. Tradycje i zwyczaje związane z Triduum Paschalnym w naszej Ojczyźnie i Kościele

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.04.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 1h


3. TEMAT: "Wielkanoc. Znaczenie i sens świętowania. Symbole, zwyczaje i tradycje."

ZAGADNIENIA: Poruszenie tematyki religijnej, duchowej i kulturalnej z elementami historycznymi geograficznymi i regionalnymi. Tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą w Polsce.

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.04.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 1h

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: "Triduum Paschalne. Zwyczaje , tradycje, teologia."

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNE

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Instrumentacja piosenki “Zielona wiosna” Zajęcia popołudniowe.

ZAGADNIENIA: Nauka gry na instrumentach perkusyjnych. Rozwijanie rytmiczności dzieci 3 letnich. Wdrażanie do działania zespołowego.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.04.2022, 14:00-14:20, grupa trzylatków. Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, 1h

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: "Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa."

ZAGADNIENIA: Korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie wspólnego modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.2022, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 3h

FORMA: elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe. Koszt: 500 zł.

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej)

TEMAT: "Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach i taniec."

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.04.2022, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, 10 h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

TEMAT: "Zabawy paluszkowe."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.04.2022 r. godz. 16:30, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy, 1 h


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

 • LEKCJA OTWARTA

1. TEMAT: "Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.04.2022 (środa), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:55, czas 45 min.

2. TEMAT: "Dwusieczne boków trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.04.2022 (poniedziałek), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 11:50, czas 45 min.

3. TEMAT: "Ułamek algebraiczny."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 6.04.2022 (środa), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 10:45, czas 45 min.

4. TEMAT: "Mnożenie ułamków algebraicznych."

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.04.2022 (środa), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 10:45, czas 45 min.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

TEMAT: "Arkusze matury próbnej: wydawnictwa PAZDRO, OPERON, NOWA ERA."

TERMIN: 08.04.2022

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TEMAT: "Wsparcie nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych na lekcji wychowania fizycznego."

TERMIN: 20.04.2022

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: "Zabawy i gry ruchowe rozwijające kreatywność."

TERMIN, MIEJSCE, 05.04.2022 SP nr 2 w Nidzicy godz. 13:30


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul. Chorzelska 21

 • Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

 • Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

 • Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

168 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page