top of page
Szukaj

Specjaliści alarmują - Depresja!

„Specjaliści alarmują – liczba przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży rośnie, a problem dotyczy coraz młodszych osób. Coraz częstsze są też inne poważne zaburzenia psychiczne – lękowe (w tym odmowa chodzenia do szkoły, czyli tzw. fobia szkolna) czy zaburzenia jedzenia. W życiu naszych podopiecznych mogą zaistnieć też bardzo trudne emocjonalnie zdarzenia losowe – jak śmierć lub poważna choroba bliskiej osoby, własna choroba przewlekła bądź rozpad małżeństwa rodziców. Źródłem problemów mogą też być doświadczana w domu przemoc bądź zaniedbanie. Wszystkie te okoliczności mogą pogarszać psychiczne i szkolne funkcjonowanie uczniów nawet na wiele tygodni. A to z kolei może skutkować m.in. osiąganiem wyników znacznie poniżej możliwości dziecka czy nawet wypadaniem ze szkolnej roli” (źródło: Głos Pedagogiczny NR 107 Marzec 2019.  Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej Magdalena Goetz) . 


Mając na uwadze współczesne osłabienie psychiczne młodzieży wychowawca klasy VIII p. Beata Szwerc w SP w Łynie oraz pedagog w SP w Szkotowie p. Aleksandra Pośpiech  zainicjowały zajęcia warsztatowe dla swoich wychowanków/uczniów  i w tym celu  zaprosiły mnie do swoich szkół, by przeprowadzić zajęcia z zakresu rozumienia i nazywania uczuć oraz konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami życiowymi. Zajęcia przebiegały w twórczej i kreatywnej atmosferze, z wykorzystaniem filmów, kart pracy, zadań w zespołach.


29.11.2019 r. SP Łyna:

SP Szkotowo 03.12.2019 r.:

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page