top of page
Szukaj

Spotkanie Powiatowych Koordynatorów

12 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Powiatowych koordynatorów. Spotkanie prowadziła dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego p. Wiesława Szafrańska Bortkiewicz.


Temat przewodni spotkania – Wymiana doświadczeń na temat wyborów edukacyjnych uczniów. Uczestniczący dzielili się wiedzą oraz informacjami na temat preferencji zawodowych uczniów. Spotkanie miało również na celu wypracowanie narzędzi służących pozyskaniu informacji na temat wyborów zawodowych uczniów kończących gimnazjum i 8 – letnią szkołę podstawową.


W spotkaniu uczestniczyła p. Adriana Waśk – pracownik Poradni P-P w Nidzicy, koordynator powiatu nidzickiego.

Seminarium informacyjne


Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i runku pracy


5 grudnia 2018 r.  w Nidzicy Leśniczówka – Nibork, odbyło się seminarium  informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji”, organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu PWSZ w Elblągu.


Celem spotkania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem ZSK.

Uczestnikami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy szkół, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, liderzy doradztwa zawodowego, pracownicy i dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nidzicy.


Podczas seminarium prezentowane były następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do ZSK – słownik pojęć, kwalifikacje i ich rodzaje w ZSK, podstawowe założenia ZSK

  • Procesy i narzędzia ZSK – opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji, procesy i narzędzia ZSK: ZRK – rejestr kwalifikacji

  • Korzyści z ZSK w placówce oświatowej

Spotkanie uatrakcyjniły różnorodne metody i techniki, m.in. mini – wykłady, prezentacje i filmy, ćwiczenia praktyczne, które okazały się szczególnie przydatne dla uczestniczących.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny nt.  Zintegrowany System Kwalifikacji w placówce oświatowej – potrzeby i oczekiwania.


Seminarium zostało przeprowadzone przez doradców regionalnych IBE na zaproszenie doradcy – konsultanta powiatu nidzickiego p. Adrianę Waśk pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.
1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page