top of page
Szukaj

Spotkanie Sieci Współpracy i Samodoskonalenia Logopedów Powiatu Nidzickiego

4 marca b.r. w siedzibie PORE w Nidzicy odbyło się uroczyste Spotkanie Sieci Logopedów powiatu nidzickiego.Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z obchodami 8 Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).


Obecnością swoją zaszczycili nas w-ce Starosta  Pan Paweł Przybyłek, Wójt gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska. Przybyłych Gości przywitała Pani Dyrektor PORE Małgorzata Wilińska.


Prelegentkami były:

-Pani Marta Bonalska- doradca metodyczny ODN w Nidzicy, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nidzicy. Pani Marta referowała temat: „Rola terapii logopedycznej w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole”


-Pani Anna Siemek- nauczyciel,  surdologopeda w Przedszkolu  nr 4″Kraina Odkrywców” w Nidzicy, prezentowała zagadnienia związane z terapią surdologopedyczną i logopedyczną z dziećmi przedszkolnymi.


-Pani Małgorzata Kobus- neurologopeda i surdologopeda oraz Pani Marzena Polinkiewicz- neurologopeda w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy przedstawiły temat: „Terapia neurologopedyczna w PSONI”.


-Pani Irena Kowalczyk- logopeda,pedagog w Powiatowym  Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy  zaprezentowała uczestnikom spotkania rolę terapii i diagnozy logopedycznej, zadania i funkcje logopedy w Poradni.


Na spotkanie przybyło wielu nauczycieli logopedów, otwartych na współpracę, wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy kawie i pysznym cieście był czas na pogłębienie przyjaźni i integrację.


Bardzo dziękujemy za  zainteresowanie wydarzeniem, za „pysznośći”, które ubogaciły stół kawowy, za otwartość na współpracę.


Fotorelacja z dnia 04.03. 2020 r.
6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page