top of page
Szukaj

TERMINARZ ODN KWIECIEŃ-CZERWIEC 2021

Zaktualizowano: 14 kwi 2021

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty: otwartych szkoleń online dla nauczycieli, konsultacji z doradcami metodycznymi, szkoleń rad pedagogicznych.

Zachęcamy także do wirtualnego spaceru po placówkach edukacyjnych w naszym regionie, korzystających z oferty szkoleń rad pedagogicznych w kwietniu, maju i czerwcu. Wystarczy kliknąć na nazwę placówki by przenieść się w świat fantastycznych przedsięwzięć. Poznawajmy się wzajemnie i inspirujmy!

SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIEĆ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Prowadzący: Dorota Kierzkowska - doradca metodyczny

Zgłoszenia telefoniczne: 5365252940

· 20.04.2021 r., godz. 16.00 Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy · 14.05.2021 r., godz. 16:00, Przedszkole nr 2 FANTAZJA w Szczytnie

SIEĆ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Prowadzący: Dorota Ojrzyńska- doradca metodyczny

Zgłoszenia telefoniczne: 660 745 017

· 22.04.2021 r., godz. 15:00; Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy · 20.05.2021 r., godz. 15:00; Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy

SIEĆ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELKSIEGO

Prowadzący: Agnieszka Brodniewicz - doradca metodyczny Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl

· Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego CKE.

08.04.2021 r., godz. 18:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

· Temat: Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021. 07.05.2021 r., godz. 18:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

SIEĆ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Prowadzący: Sabina Reguła- doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: s.regula@pore-nidzica.pl

·Temat: Landeskunde (Krajoznawstwo)na zajęciach lekcyjnych

16.04.2021 r., godz. 18:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail · Temat: Wyzwania roku szkolnego 2020/2021 - podsumowanie

02.06.2021 r., godz. 18:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

SIEĆ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Prowadząca: Aleksandra Piasecka- doradca metodyczny Zgłoszenie: a.piasecka@pore-nidzica.pl

· Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego CKE – refleksje i rekomendacje do dalszej pracy z uczniami przed egzaminem ósmoklasisty. 16.04.2021 r. godz. 16:00

· Temat: Wakelet - stwórz swój cyfrowy warsztat pracy.

Prowadzące: Katarzyna Jeziółkwska – nauczycielka SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku Welskim, Aleksandra Piasecka - doradca metodyczny.

10. 05 2021 godz. 17.00

Wakelet to wspaniałe narzędzie, które pozwala zapisywać, kolekcjonować i udostępniać materiały w postaci cyfrowej. Dzięki Wakelet możesz zapisać i ułożyć w dowolnej formie wszystkie interesujące napotkane w sieci linki, pdf, zdjęcia itp. Wakelet posiada też aplikacje na smartfona. · Temat: Analiza ilościowa i jakościowa testów i sprawdzianów z języka polskiego i historii. 13.06.2021 r. godz. 16:00

SIEĆ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

Prowadzący: Alina Czajka– doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: a.czajka@pore-nidzica.pl

· Temat: Próbny egzamin maturalny z języka polskiego CKE. 09.04. 2021 r., godz. 16:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail


· Temat: O lekturze lektury, czyli jak zachęcić uczniów do czytania. 08.05.2021 r., godz. 16:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

Temat: Przed nami nowa matura. Informacje i informatory. 10.06.2021 r., godz. 16:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

SIEĆ NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH Prowadzący: Artur Suwiński – doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: a.suwinski@pore-nidzica.pl

· Temat: Próbny arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy.

8.04.2021 r., godz. 15:30

· Temat: Omówienie arkusza maturalnego z matematyki poziom podstawowy.

6.05.2021 r., godz. 15:30

· Temat: Podsumowanie pracy w roku 2020/2021. Rok 2021/ 2022? 3.06.2021 r., godz. 15:30

SIEĆ NAUCZYCIELI RELIGII

Prowadzący: Ks. Andrzej Midura– doradca metodyczny

· Temat: Korelacja między przedmiotowa w nauczaniu religii. 13.04.2021 r., godz. 16:00

· Temat: Podsumowanie całorocznej pracyw czasie pandemii.

15.06.2021 r., godz. 16:00

SIEĆ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Prowadzący: Marek Nachtygal– doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: m.nachtygal.odn.nidzica@op.pl

· Temat: Wspieranie nauczyciel przedmiotów egzaminacyjnych na lekcji wychowania fizycznego.

07.04.2021 r., godz. 16:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

· Temat: Ocena końcoworoczna w nauczaniu zdalnym.

12.05.2021 r., godz. 16:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail.

SIEĆ NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, W TYM NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE

Prowadzący: Marta Bonalska – doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: m.bonalska@pore-nidzica.pl

· Temat: Zasady zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie: obligatoryjne i warunkowe.

14.04.2021 r., godz.16.00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania drogą e-mail

· Temat: Podsumowanie działalności sieci w roku szkolnych 2021/2022. Ewaluacja i wnioski do pracy na kolejny rok. 09.06.2021 r., godz. 16.00, PORE w Nidzicy

SIEĆ NAUCZYCIELI ZAWODU I OPIKUNÓW PRAKTYK

Prowadzący: Piotr Jastrzębowski- doradca metodyczny

Zgłoszenia telefoniczne: 606981973 · Temat: Przygotowania do egzaminów zawodowych. 15.04.2021 r., godz. 14:00 · Temat: Szkolenie praktyczne a nauczanie zdalne. 20.05.2021 r., godz. 14:00 · Temat: Podsumowanie roku- obawy i nadzieje. 17.06.2021 r., godz. 14:00

SZKOLENIA ONLINE


· Możliwości i zagrożenia nauczania wychowania fizycznego w trybie zdalnym. Perspektywy na przyszłość.

Termin: 12.04.2021 r. godz. 17:00 oraz 16.04.2021 r. godz. 17:00

Nr szkolenia: 01/04/2021

Koszt: 70zł

Prowadzący: mgr Bartosz Malak, pracownik Instytutu Sportu i Nauki w Poznaniu, trener przygotowania motorycznego

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z możliwościami i zagrożeniami nauczania wychowania fizycznego w trybie zdalnym oraz rolą refleksji doskonalenia lekcji.

  2. Zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wychowania fizycznego w trybie zdalnym i stacjonarnym.

  3. Zachęcenie nauczycieli wychowania fizycznego do poszukiwania nowych rozwiązań i refleksji.

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedszkoli.

Zgłoszenia pod adresem: m.nachtygal.odn.nidzica@op.pl

· Jak komunikować się z nastolatkami?

Termin : 20.04.2021 r., godz. 18:00, czas trwania 2h Numer szkolenia: 02/04/2021 Koszt: 30zł

Prowadzący: dr Marek Jamróz – mediator, pracownik naukowy, coach

Program spotkania:

  1. Pokolenie iGEN - instrukcja obsługi.

  2. Motywacyjne DNA nastolatków.

  3. Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały?

  4. Angażująca informacja zwrotna.

  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Organizatorzy: Marek Nachtygal – doradca metodyczny

Andrzej Midura – doradca metodyczny Zgłoszenia: pod adresem: a.midura@pore-nidzica.pl do 16.04.2021

· Układy hamulcowe - firma AT

Termin: 21.04.2021 r., godzina 13:00

Nr szkolenia: 03/04/2021 Koszt: 30 zł

Prowadzący: Piotr Jastrzębowski – doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy poznają produkty i technologię stosowaną w firmie AT.

Zgłoszenia pod adresem:p.jastrzebowski@pore-nidzica.pl do 19.04.2021, do godz. 21:00

· Zasady nawiązywania współpracy szkół i placówek z firmami posługującymi się nowoczesnymi technologiami

Termin: 26.04.2021 r., godz. 13:00 Nr szkolenia: 04/04/2021 Koszt: 30 zł

Prowadzący: Piotr Jastrzębowski – doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy poznają zasady współpracy szkól z firmami posiadającymi i posługującymi się nowoczesnymi technologiami , korzyści płynące z tej współpracy.

Zgłoszenia pod adresem:p.jastrzebowski@pore-nidzica.pl do 21.05.2021, do godz. 21:00

· Po co się tego uczę? Jak skutecznie motywować uczniów do nauki?

Termin: 26.04.2021 r., godz. 18:00 Nr szkolenia: 05/04/2021 Koszt: 30 zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny Cele szkolenia: uczestnicy poznają techniki pomagające nauczycielom w nauczaniu i motywowaniu uczniów indywidualnie i jako grupa.

Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pldo 22.04.2021, do godz. 21:00

· Lekcja odwrócona, czyli jak odnaleźć utracony czas?

Termin: 29.04.2021 r. Numer szkolenia: 06/04/2021 Koszt: 30 zł

Szkolenie dedykowane nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy szkolenia poznają sposoby planowania zajęć w strategii wyprzedzającej. Odwrócona lekcja to skuteczny sposób aktywizowania, motywowania i poprawy umiejętności i osiągnięć uczniów. Podczas szkolenia pokażemy, jak wykorzystać mechanizmy pracy zdalnej, aby zintensyfikować proces utrwalania wiedzy i kształcenia umiejętności uczniów.

Prowadzące:

Alina Czajka – doradca metodyczny

Aleksandra Piasecka – doradca metodyczny

Zgłoszenia pod adresem: a.piasecka@pore-nidzica.pl; a.czajka@pore-nidzica.pl do 27.04.2021

· Zdrowe nawyki żywieniowe w zdalnym nauczaniu.

Termin : 10.05.2021r., godz. 18:00, czas trwania 2h

Numer szkolenia: 01/05/2021

Koszt: 30zł

Prowadzący: dr inż. Anna Hinburg – dietetyk kliniczny, pracownik naukowy Organizator: Andrzej Midura – doradca metodyczny Zgłoszenia pod adresem: a.midura@pore-nidzica.pl do 09.05.2021

· Techniki aktywizujące uczniów podczas lekcji – narzędziownik nauczyciela

Termin: 13.05.2021 r., godz. 18:00

Nr szkolenia: 02/05/2021

Koszt: 30 zł

Prowadząca: Dorota Ojrzyńska- doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy poznają narzędzia aktywizujące uczniów i urozmaicające pracę na lekcjach, wzbogacające dyskusję i pobudzające kreatywność .

Zgłoszenia pod adresem: d.ojrzynska@pore-nidzica.pldo 10.05.2021


· Wakelet – od podstaw do perfekcji, czyli jak ujarzmić narzędzia TIK, bazę materiałów dydaktycznych oraz jak je wykorzystać w nauczaniu

Termin: 14.05.2021 r., godz. 18:00

Nr szkolenia:03/05/2021 Koszt: 30 zł

Prowadząca: Sabina Reguła - doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy w formie ćwiczeniowej założą konto na Wakelet, poznają jego praktyczne zastosowanie w porządkowaniu swojej bazy materiałów - poznają sposoby gromadzenia i wykorzystywania narzędzi TIK - aby o żadnym nie zapomnieć i mieć zawsze w zasięgu ręki.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych oraz średnich

Zgłoszenia pod adresem: s.regula@pore-nidzica.pl do 07.05.2021, do godz. 21:00


· Podróż z przygodami – jak pracować metodą stacji dydaktycznych.

Termin: 17.05.2021 r., godz. 18:00

Nr szkolenia: 04/05/2021

Koszt: 30 zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy poznają charakterystykę metody aktywizującej jaką jest metoda stacji dydaktycznych, sposoby jej wykorzystania na zajęciach z różnych przedmiotów.

Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl do 13.05.2021, godz. 21:00

· Myślenie wizualne i jego rola w edukacji.

Termin: 27.05.2021 r., godz. 16:00

Nr szkolenia: 05/05/2021

Koszt: 30 zł

Adresatami szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem szkolenia jest pokazania, że uczeń lepiej i szybciej przyswoi i utrwali wiedzę, jeśli przekaz werbalny przekładamy na obraz w myśl zasady: Nas mózg lubi wszystko co wizualne. Zapoznamy nauczycieli z zasadami sketchnotingu– jako narzędzia rozszerzającego przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie podejmują innowacyjne i kreatywne działania.

Prowadzące:

Alina Czajka– doradca metodyczny

Aleksandra Piasecka– doradca metodyczny

Zgłoszenia do na adres: a.piasecka@pore-nidzica.pl; a.czajka@pore-nidzica.pl do 25.05.2021 r.

· Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach języków obcych.

Termin: 21.06.2021 r., godz.18:00 Nr szkolenia: 01/06/2021 Koszt: 30 zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny

Cele szkolenia: uczestnicy poznają charakterystykę metody aktywizującej jaką jest metoda stacji dydaktycznych, sposoby jej wykorzystania na zajęciach z różnych przedmiotów.

Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl do 17.06.2021, godz. 21:00

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NAUCZYCIELI NA SZKOLENIA I WARSZTATY


W celu ułatwienia nam organizacji szkoleń otwartych przyporządkowane zostały im określone numery. W zgłoszeniu e-mailowym prosimy podać następujące informacje: nazwę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, nazwę placówki oraz dane do faktury, jeśli chcą Państwo, aby została wystawiona.

Opłaty za szkolenia prosimy dokonywać na konto: Powiatowy Ośrodek rozwoju Edukacji w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, numer i nazwę szkolenia.

W przypadku szkoleń online link do logowania otrzymają Państwo po wysłaniu zgłoszenia na adres doradcy odpowiedzialnego za jego organizację.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie, które będzie można odebrać osobiście w siedzibie PORE. Istnieje również możliwość otrzymania drogą elektroniczną skanu zaświadczenia.


PLANOWANE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

· Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku Temat: Ocenianie kształtujące, czyli jak pomagać uczniom w uczeniu się i poprawiać efektywność nauczania? Prowadząca: Aleksandra Piasecka– doradca metodyczny

· Szkoła Podstawowa Wielkim Łęcku Temat: Motywacja ucznia – od czego zależy i na co ma wpływ nauczyciel? Prowadząca: Aleksandra Piasecka – doradca metodyczny


· Przedszkole nr 2 FANTAZJA w Szczytnie Temat: Metodyka wprowadzania liter w edukacji przedszkolnej cz. I i cz. II Prowadząca: Dorota Kierzkowska– doradca metodyczny


Temat: Techniki behawioralne w pracy wychowawczej nauczyciela (szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkolnych specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, wychowawców świetlicy) Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny

· Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy Temat: Techniki coachingowe w pracy wychowawczej nauczyciela (szkolenie dla nauczycieli przedmiotu w kl. IV-VIII, wychowawców, szkolnych specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie)

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny

· Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy Temat: Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej

Prowadzące:

Dorota Ojrzyńska– doradca metodyczny

Dorota Kierzkowska– doradca metodyczny

Temat: Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej Prowadzące: Dorota Ojrzyńska– doradca metodyczny

Dorota Kierzkowska– doradca metodyczny

· Przedszkole nr 2 w Nidzicy (zaległe szkolenie RP, przełożone ze względu na COVID) Temat: Podnoszenie jakości pomocy psychologiczo- pedagogicznej w przedszkolu- planowanie i organizacja wsparcia dla dziecka ze spektrum autyzmu Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny

· Szkoła Podstawowa w Zaborowie (zaległe szkolenie RP, przełożone ze względu na COVID) Temat: Technikibehawioralne i coachingowe w pracy wychowawczej nauczyciela Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodycznyCzekamy na Państwa również na konsultacja indywidualnych

w siedzibie PORE, w każdy poniedziałek 15:30 - 16:15.

375 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Коментарі


bottom of page