top of page
Szukaj

Testomania

3 grudnia br. w PORE w Nidzicy w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia doradców zawodowych odbyło się kolejne spotkanie pn. Testomania – jak umiejętnie wykorzystywać testy oraz inne narzędzia, metody w pracy doradcy zawodowego. Prowadząca spotkanie p. Adriana Waśk zaprezentowała uczestnikom propozycje scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mi.in. jak przeprowadzić interaktywną lekcję z wykorzystaniem Mapy Karier.

Na spotkaniu podsumowano działania sieci w pierwszym semestrze 2019/2020:

  • udział doradców zawodowych w seminarium pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji”

  • działania w ramach Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach

  • pomoc i wsparcie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rodzicom.

Uczestniczący doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy chętnie dzielili się wiedzą i posiadanym doświadczeniem zawodowym. Wspólnie zaplanowano działania na drugi semestr.


Adriana Waśk


         W dniu 6 grudnia br. w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w WUP w Olsztynie p. Adriana Waśk uczestniczyła w szkoleniu pn. „Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.

Podczas szkolenia zaprezentowano następujące zagadnienia:

  • Kontakt z o sobą z niepełnosprawnością – ćwiczenie nawiązywania pierwszego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi

  • Pojęcie niepełnosprawności. Pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakres pojęciowy poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Teoria i ćwiczenie. Krótka charakterystyka systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce

  • Charakterystyka różnych rodzajów niepełnosprawności, możliwości i potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

  • Savoir-vivre w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Dostosowanie miejsca pracy doradcy zawodowego do kontaktu z osobą z niepełną sprawnością.

Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, chętnie wymieniali się informacjami o doświadczeniach w  pracy z osobami niepełnosprawnymi.


Adriana Waśk
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page