top of page
Szukaj

Współpraca Poradni ze szkołami

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 gościłam na zaproszenie wychowawców i dyrektorów w kilku  szkołach powiatu nidzickiego. 13.02.2018 i 27.03.2018 r.  odwiedziłam Szkołę Podstawową nr 1 w Nidzicy, a dokładnie klasę IV d (wychowawca Ewa Rudzińska). Uczniowie na zajęciach warsztatowych mieli okazję zdobyć informacje o agresji rówieśniczej i metodach radzenia sobie z nią.


Następnie 13.03.2018 roku uczniowie klasy VI i II gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy uczestniczyli w zajęciach dotyczących radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozpoznawania i nazywania emocji.


Corocznie nasza Poradnia realizuje zajęcia w szkołach na temat stresu przedegzaminacyjnego. I w tym roku było podobnie. Na zaproszenie pani dyrektor A.Tańskiej i pedagog J.Czeszejko zrealizowałam w klasach III gimnazjum lekcje poświęcone temu zagadnieniu.


W dniu 20.04.2018 roku nauczyciele, rodzice i uczniowie z ZSRiO w Jagarzewie mieli okazję skorzystać z konsultacji logopedycznych, psychologicznych i doradcy zawodowego.


Niestety w wyniku wypadku zginął uczeń klasy VI SP w Waśniewie. Pani Dyrektor Beata Jóźwiak poprosiła mnie o zajęcia z uczniami na temat śmierci kolegi, radzenia sobie z szokiem i odrętwieniem emocjonalnym. Spotkanie z dziećmi odbyło się 10.05.2018 roku.

Kolejną odwiedzoną przeze mnie placówką była szkoła podstawowa w Janowcu Kościelnym. Tam w klasie VI i II gimnazjum wspólnie z uczniami pracowaliśmy nad zagadnieniami szacunku i akceptacji oraz czynnikami, które wpływają na zintegrowanie się klasy.


W dniu 30.05.2018 roku w II klasie gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nidzicy przekazywałam uczniom właściwe metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia odbyły się na zaproszenie dyrektora szkoły i wychowawcy klasowego.

Pragnę dodać, że podczas każdej wizyty w szkole problemy uczniów, klas omawiałam i konsultowałam z pedagogiem szkolnym, wychowawcą bądź dyrektorem.

autor: I. Zimnicka – Maculewicz
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page