top of page
Szukaj

Aktualne propozycje otwartych form wsparcia nauczycieli PORE ODN w Nidzicy

Zaktualizowano: 26 lis 2020


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

nauczycieli wychowania fizycznego

Termin: 25 XI 2020 r.

Miejsce: SP nr 2 w Nidzicy

Prowadzący: Marek Nachtygal- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Zgłoszenia: 501 526 115


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Termin: 1 XII 2020 r., godz. 17:00

Miejsce: online https://meet.jit.si/JNM_ODN_Nidzica

Prowadzący: Sabina Reguła- doradca metodyczny języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia edukacji wczesnoszkolnej

Termin: 1 XII 2020 r., godz. 16:00

Prowadzący: Dorota Ojrzyńska- doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenia telefonicznej: 660 745 017


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych

i nauczycieli współorganizujących kształcenie

Termin: 2 XII 2020 r., godz. 16:00

Miejsce: PORE w Nidzicy

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Zgłoszenie: 516 990 312


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

nauczycieli wychowania fizycznego

Termin: 16 XII 2020 r.

Miejsce: SP nr 2 w Nidzicy

Prowadzący: Marek Nachtygal- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Zgłoszenia: 501 526 115


Szkolenie "Innowacyjne metody pracy na lekcji"

Cele szkolenia: Zaprezentowanie ciekawych sposobów na poprowadzenie skutecznej lekcji.

Termin: 20 listopada 2020 r. w godzinach od 12.00 – 15.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, ul. Karola Barke

Koszt: 200 zł

Nr szkolenia: 1/11/2020

Organizator: Dorota Kierzkowska- doradca metodyczny edukacji przedszkolnej, Marek Nachtygal- doradca metodyczny wychowania fizycznego


Prowadząca szkolenie: Izabela Kuncer - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny z języka polskiego i historii w szkołach podstawowych, trener wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz trener w projektach unijnych w zakresie kompetencji wychowawczych, innowacyjnych metod nauczania, kreatywności i indywidualizacji pracy. Nauczyciel praktyk.

Zgłoszenia: d.kierzkowska@pore-nidzica.pl


Szkolenie „Skuteczna szkoła”

Cele szkolenia: Zaprezentowanie ciekawych sposobów na podsumowanie pracy szkoły. Wsparcie dyrektorów w sprawowaniu skutecznego nadzoru pedagogicznego.

Termin: 20 listopada 2020 r. w godzinach od 12.00 – 15.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, ul. Karola Barke

Koszt: 200 zł

Nr szkolenia: 2/11/2020

Organizator: Dorota Kierzkowska- doradca metodyczny edukacji przedszkolnej, Marek Nachtygal- doradca metodyczny wychowania fizycznego


Prowadząca szkolenie: Marta Kragiel - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel konsultant w zakresie biologii i fizyki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, trener wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz trener w projektach unijnych w zakresie pracy metodą eksperymentu, innowacyjnych metod nauczania oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Założyciel sieci wsparcia dyrektorów szkół i przedszkoli - Narzędziownia dyrektora. Instruktor nordic walking.

Zgłoszenia: d.kierzkowska@pore-nidzica.pl


Warsztaty „Obudowa metodyczna do lektury służąca przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego. Nauczyciele języka polskiego

szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Termin: 24 XI 2020 r. godz. 17:00

Miejsce: online

Koszt: 20 zł

Prowadzące: Ala Czajka- doradca metodyczny języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Aleksandra Piasecka- doradca metodyczny języka polskiego szkół podstawowych

Nr szkolenia: 3/11/2020

Zgłoszenia pod adresem: a.czajka@pore-nidzica.pl lub a.piasecka@pore-nidzica.pl


Szkolenie „Podnoszenie jakości organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, w tym

z mutyzmem wybiórczym. Szkolenie dla zainteresowanych specjalistów

i nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach”

Termin: 25 XI 2020 r., godz. 17:00

Miejsce: online

Koszt: 20 zł

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Nr szkolenia: 4/11/2020

Cele szkolenia: zaburzenia lękowe a zachowania dzieci i młodzieży, charakterystyka mutyzmu wybiórczego, formy i metody pracy.

Zgłoszenia pod adresem: m.bonalska@pore-nidzica.pl


Webinarium „Zaufanie i współpraca”

Termin: 26 XI 2020 r. godz. 16:00-17:30

Miejsce: online

Koszt: 20 zł

Organizator: Ks. Andrzej Midura

Prowadzący: Marek Jamróz

Nr szkolenia: 5/11/2020

Cele: refleksja wokół zagadnień współpracy i zaufania w zespole; wybór wartości stanowiących płaszczyznę porozumienia; zapoznanie z metodami rozwiązywania konfliktów; zapoznanie z metodami budowania relacji.

Zakres tematyczny:

Refleksja wokół zagadnień współpracy i zaufania w zespole.

Odniesienie do wartości stanowiących podstawę współpracy.

Style reakcji na konflikt wg K. W. Thomasa i R. H. Kilmanna.

Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami.

Konstruktywny język komunikacji jako narzędzie budowania relacji.

Docenienie i afirmacja kluczowych i życiowo ważnych osób.

Zaufanie i autorytet jako składowe długotrwałych relacji.

Emocjonalne konto Stephena R. Covey’a.

Zgłoszenia pod adresem: a.midura@pore-nidzica.pl


Szkolenie „Praca metodą TUPUTAN”

Termin: 28 XI 2020 r., godz. 9:00-12:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Koszt: 150 zł

Organizator: Dorota Kierzkowska- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Prowadzący: Autorka Metody Tuputan – Mariola Stryja

Nr szkolenia: 6/11/2020

Cele szkolenia: Warsztaty są skierowane dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pracować z innowacyjnymi i nowatorskimi metodami, które zostały stworzone w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz wpisują się w globalny trend nowoczesnej edukacji „bez podręcznika”. Podczas szkolenia przekazywane są również informacje dotyczące psychologii uczenia oraz potrzeb najmłodszych dzieci dorastających w dynamicznie zmieniającym się świecie i społeczeństwie.

Zgłoszenia pod adresem: d.kierzkowska@pore-nidzica.pl


Warsztaty online „Porozumienie bez przemocy jako metoda profilaktyki przemocy rówieśniczej w szkole” cz. I dla specjalistów i nauczycieli, wychowawców pracujących w różnego typu placówkach edukacyjnych, od przedszkola aż po szkołę ponadpodstawową

Termin: 5 XII 2020 r., godz. 9:00-14:00

Miejsce: online

Koszt: 100 zł

Nr szkolenia: 1/12/2020

Zgłoszenia pod adresem: m.bonalska@pore-nidzica.pl lub a.midura@pore-nidzica.pl

Organizatorzy: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Ks. Andrzej Midura- doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Prowadzące:

Anna Dziewulska

Psycholog, pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości, opartym na Teorii Więzi Johna Bolwy łącząc ją z wiedzą z obszaru neurobiologii społecznej – Teoria Poliwagalna, TSR oraz mindfulnes. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty dla rodziców oraz grupę wsparcia dla mam. Organizuje także szkolenia i superwizję dla specjalistów pracujących z dziećmi oraz nauczycieli i szklonych i przedszkolnych. Regularnie współprowadzi Szkołę Konsultacji dla Psychologów oraz Szkołę Konsultacji dla specjalistów pracujących z dziećmi, prowadzone przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk.

Donata Sulikowska

Trener komunikacji opartej na empatii, nauczycielka Montessori i wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, doradca rodziny, coach pracujący z młodzieżą i tworzący programy rozwojowe dla mężczyzn. Twórczyni i założycielka Domu EduMontessori – Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Płocku. Twórca autorskiej koncepcji Idea Bycia adresowanej do dzieci i dorosłych w obszarze budowania świadomych więzi, komunikacji międzyludzkiej i zarządzania sobą w czasie. Członek Montessori Europe, Polskiej Rady Montessori, Polskiego Instytutu Montessori z siedzibą w Warszawie.

Zakres warsztatów:

• Podstawowe założenia Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga

• Filozofia pełni życia. Co to jest empatia?

• Empatyczna rozmowa i empatyczne słuchanie

• Model 4 kroków empatycznej komunikacji

• Proces powstawania uczuć i sposoby przeżywania na podstawie złości

• Uniwersalne ludzkie potrzeby i sposoby ich wyrażania

• Model mózgu Daniela Siegela, strefy regulacji i tryb działania naszego mózgu w reakcji na zagrożenie.

• Kręgi naprawcze – narzędzie rozwiązywania konfliktów w klasie i społeczności szkolnej

• Kultura pokoju w Twojej klasie i szkole

• Jak wprowadzić NVC w klasie – karty uczuć i potrzeb

• Edukacja to relacja – trójkąt dramatyczny a budowanie zdrowych relacji


Szkolenie „Elementy matematyki w pracy nauczyciela- frekwencja”

Termin: 9 XII 2020 r., godz. 15:30

Miejsce: online

Koszt: 20 zł

Prowadzący: Artur Suwiński- doradca metodyczny matematyki

Nr szkolenia: 2/12/2020

Cele szkolenia: doskonalenie umiejętności obliczania frekwencji w sytuacji zdalnego i hybrydowego nauczania.

Zgłoszenia pod adresem: a.suwinski@pore-nidzica.pl


Warsztat niemieckojęzyczny online „Tradycje adwentowe i bożonarodzeniowe”

Termin: 13 XII 2020 r., godz. 14:00

Miejsce: online

Prowadzący: Sabina Reguła- doradca metodyczny języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Nr szkolenia: 3/12/2020

Cele szkolenia: Uczestnicy zostaną zapoznani z tymi znanymi, ale również z mniej znanymi zwyczajami, często regionalnymi. Forma warsztatowa- którymi tradycjami można oczarować uczniów na lekcjach związanych z czasem Adwentu i Bożego Narodzenia. Warsztaty bezpłatne, realizowane w ramach projektu.

Zgłoszenia pod adresem: s.reguła@pore-nidzica.pl do 11 XII, godz. 21:00


Szkolenie online „Technologie informacyjno-komunikacyjne - codzienność na lekcji języka angielskiego?”

Termin: 21.12.2020, godz. 18:00-19:30

Koszt: 20zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny języka angielskiego

Nr szkolenia: 4/12/2020

Cele szkolenia: uczestnicy poznają narzędzia TIK ułatwiające i urozmaicające pracę na lekcjach języka angielskiego i przykłady ich użycia.

Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl do 18.12.2020, godz. 21


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

W celu ułatwienia nam organizacji szkoleń otwartych przyporządkowane zostały im określone numery. W zgłoszeniu e-mailowym prosimy podać następujące informacje: nazwę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, nazwę placówki oraz dane do faktury, jeśli chcą Państwo, aby została wystawiona.

Opłaty za szkolenia prosimy dokonywać na konto: Powiatowy Ośrodek rozwoju Edukacji w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica

nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, numer lub nazwę szkolenia

W przypadku szkoleń online link do logowania otrzymają Państwo po wysłaniu zgłoszenia na adres doradcy odpowiedzialnego za jego organizację.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie, które będzie można odebrać osobiście w siedzibie PORE. Jest możliwość otrzymania drogą elektroniczną skanu zaświadczenia.269 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page