top of page

RODO

Klauzula informacyjna skierowana do rodziców / opiekunów prawnych przy zapisie do Poradni
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy;

2) z inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy można się skontaktować pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach przeprowadzenia badań, prowadzenia terapii oraz wydania opinii/ orzeczenia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) Pani/ Pana dane oraz dane dzieci nie będą przekazywane innym podmiotom;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania opinii/ orzeczenia lub do czasu zakończenia terapii a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Poradni;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

bottom of page