top of page

Zespół

Małgorzata Wilińska

Dyrektor PORE w Nidzicy
Pedagog/ Tyflopedagog/ Surdopedagog

MalgorzataWilinska_edited.png

Bożena Grochowska

Pedagog/ Oligofrenopedagog/ Diagnoza i terapia pedagogiczna

BozenaGrochowska_edited.png
IrenaKowlaczyk_edited.png

Irena Kowalczyk

Logopeda/ Pedagog/
Diagnoza i terapia logopedyczna

IMG_9280_edited.png

Adriana Waśk

Oligofrenopedagog/ Doradca zawodowy/ Coach/ Diagnoza pedagogiczna/ Diagnoza zawodoznawcza

Magdalena Żukowska

Psycholog/ Diagnoza i terapia psychologiczna/
Diagnoza dzieci i młodzieży z autyzmem

IMG_9406_edited_edited.png

Izabela Zimnicka - Maculewicz

Psycholog/ Socjoterapeuta/ Diagnoza i terapia psychologiczna

IzabelaZimnicka-Maculewiczedited.png
JanZeszko_edited.png

Jan Żeszko

Pedagog/ Oligofrenopedagog/ Diagnoza i terapia pedagogiczna

MartaBonalska_edited.png

Marta Bonalska

Oligofrenopedagog/
Diagnoza i terapia dzieci
i młodzieży z autyzmem

Ewa Mamińska

Główna Księgowa

IMG_9494_edited.png

Justyna Renda

Specjalista ds. administracji i kadr

JustynaRenda_edited_edited.png

Dorota Polakowska

Pracownik obsługi

PORE_LOGO_transparent.png
bottom of page