top of page
Szukaj

Cykliczne spotkania w Poradni

warsztaty tematyczne

wsparcie i samodoskonalenie

wymiana doświadczeń 

baza kreatywnych pomysłów 

Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów i nauczycieli wspomagających pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na cykliczne spotkania, które odbywają się w ostatnie wtorki każdego miesiąca, o godz. 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.23 października 2018 r. warsztaty


„Plany aktywności w pracy rewalidacyjnej jako skuteczna metoda stopniowej nauki nowych umiejętności edukacyjnych i samoobsługowych”

koordynator: mgr Marta Bonalska

(oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii behawioralnej, terapii ręki, praktyk w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i w klasie specjalnej dla uczniów z autyzmem, diagnosta)

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page