top of page
Szukaj

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SYSTEMIE DUALNYM

19 kwietnia 2017 r.  w Kuratorium Oświaty w Olsztynie  pracownik P P-P w Nidzicy

pani Adriana Waśk uczestniczyła w konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”. Organizatorami spotkania byli: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, kierownicy kształcenia praktycznego, pracodawcy współpracujący ze szkołami, powiatowi koordynatorzy doradztwa zawodowego.

W pierwszej części spotkania były przedstawione następujące tematy:

  1. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego w kontekście Reformy Edukacji. Kształcenie w systemie dualnym – pracodawca, uczeń, szkoła  (przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej).

  2. Z perspektywy rzemiosła. Mistrz i czeladnik w nowym ustroju szkolnym.

  3. Aktywizacja zawodowa w ramach ochotniczych hufców pracy.

  4. Rola doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do podjęcia kształcenia zawodowego.

  5. W stronę dualnego systemu kształcenia, czyli o idei klastra edukacyjnego.

II część konferencji : Dualny system kształcenia z perspektywy pracodawców i dyrektorów szkół – panel dyskusyjny.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page