top of page
Szukaj

MARZEC 2023- OFERTA DORADZTWA METODYCZNEGO PORE ODN W NIDZICY


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

 • ZAJĘCIA OTWARTE dla uczniów kl. VI, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, 1 III 2023 godz. 11:20- edukacja włączająca

TEMAT: W duchu wychowania do wartości. Sztuka pięknego pisania, jako sposób na kształtowanie charakteru.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE

TERMIN, MIEJSCE: 01 III 2023, godz. 16:00, PORE Nidzica (powiat nidzicki)

TERMIN, MIEJSCE: 22 III 2023, godz. 15:30, Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Olimpijskich w Żabinach (powiat działdowski, gmina Rybno)

 • KONSULTACJE ZESPOŁOWE (modyfikacja metod, form, zasad pracy z uczniem z Zespołem Aspergera)

MIEJSCE, TERMIN: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, termin i godzina do ustalenia

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć dydaktycznych.

ZAGADNIENIA: struktura lekcji, fazy i tok lekcji, czynności nauczyciela i uczniów

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 III 2023, godz.15.00, SOSW w Nidzicy, 4h


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Analiza ilościowa i jakościowa testów i egzaminów TERMIN, MIEJSCE: 9 III 2023, godz. 18:00, online - platforma Jitsi

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć dydaktycznych.

ZAGADNIENIA: struktura lekcji, fazy i tok lekcji, czynności nauczyciela i uczniów

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 III 2023, godz.15.00, SOSW w Nidzicy, 4h

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: St Patrick’s Day - Where’s gold?

ZAGADNIENIA: słownictwo oraz wiedza ogólna dotycząca Irlandii oraz dnia Świętego Patryka.

TERMIN, MIEJSCE: ZSZiO, 17 III 2023, godz. do uzgodnienia po 10 III.

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Analiza ilościowa i jakościowa testów i egzaminów.

TERMIN, MIEJSCE: 9 III 2023, godz. 18:00, online - platforma Jitsi.

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. TEMAT: Poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć dydaktycznych.

ZAGADNIENIA: struktura lekcji, fazy i tok lekcji, czynności nauczyciela i uczniów

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 III 2023, godz.15.00, SOSW w Nidzicy, 4h.

2. TEMAT: Korelacja międzyprzedmiotowa - kluczowa umiejętność zdobywana w szkole podstawowej, niezbędna do uzyskania przez uczniów dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty i w dalszej ich edukacji. TERMIN, MIEJSCE: 16 III 2023, godz. 15.00, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze, 4h.

● LEKCJE OTWARTE

1. TEMAT: Imiesłowowy zawrót głowy. Lekcja języka polskiego w kl. VII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 30 III 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 1, godz 11.45. -12.30.

2. TEMAT: Kim byli Żołnierze Niezłomni?. Lekcja historii w kl. V.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 1 III 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 18, 8.00- 8.45.

 • LEKCJA OBSERWOWANA.

TEMAT: Pan Tadeusz - powtórzenie przed egzaminem kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13 III 2023, 10.45-11.30, sala nr 3, SP Janowo.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA

POLSKIEGO - FORUM POLONISTÓW

TEMAT: Materiały, które pomogą przygotować powtórkę do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Piąta edycja egzaminu ósmoklasisty przed nami – ostatnia prosta.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 31 III 2023, online, platforma Jitsi, godz. 17.00.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII

TEMAT: Historia i teraźniejszość - przedmiot interdyscyplinarny łączący wiedzę o życiu społecznym człowieka i jego głównych instytucjach z wiedzą o najnowszych dziejach Polski i świata. Nasze wrażenia po I semestrze nauczania przedmiotu. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 III 2023 , godz. 18:00, online - platforma Jitsi


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

kontakt: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

 • SPOTKANIE SIECI GERMANISTÓW:

TEMAT: Ostern steht vor der Tür.

TERMIN, MIEJSCE: 28.03.2023 r. godz. 18:00, ONLINE

 • LEKCJE OTWARTE

1. TEMAT: Musik. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.03.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 13:30 - 14:15

2. TEMAT: Czas przeszły Perfekt.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.03.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w

Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 10:45 - 11:30

WOJEWÓDZKI AMBASADOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” - II EDYCJA


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu zawodów gastronomicznych

TEMAT: Kształcenie praktyczne w gastronomii - co dalej?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15 III 2023, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE

1. TEMAT: "Auto detailing”- temat przedstawi specjalista w zawodzie. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09 III 2023 r. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy ul Wyborska , 11.50-13.30. 2. TEMAT: Cięcie blach - techniki i narzędzia. dział Ślusarnia , 08.00- 09.40 Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy 22 III 2023 .

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć dydaktycznych.

ZAGADNIENIA: struktura lekcji, fazy i tok lekcji, czynności nauczyciela i uczniów

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 III 2023, godz.15.00, SOSW w Nidzicy, 4h

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym edukacji przedszkolnej)

TEMAT: Myśleć jak artysta - o różnicy w uczeniu kreatywności i poczucia estetyki. Edukacja plastyczna najmłodszych.

ZAGADNIENIA: Kreatywność kompetencją przyszłości. Różne sposoby edukacji artystycznej dzieci jako drogi do osiągania różnych umiejętności. Praktyczne metody i ćwiczenia skierowane na rozwijanie kreatywności..

FORMA: prezentacja, ćwiczenia

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29.03.2023, godz.15:30, Przedszkole nr 4 "Kraina Odkrywców" w Nidzicy, 3h

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: Karty Grabowskiego - mnożenie.

ZAGADNIENIA: Wykorzystanie pomocy dydaktycznych przy tłumaczeniu i utrwalaniu działań matematycznych.

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.03.2023 godz. 8:00-8:45, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Wielki post - wielka szansa.

Cel: Odkrywanie szans i możliwości rozwoju oraz pracy nad sobą.

TERMIN: 08.03.2023. godz. 8.45. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Nabożeństwa i tradycje wielkopostne.

Cel: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, bezinteresowności, poświęcenia i służby.

TERMIN: 15.03.2023. godz. 8.45. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • WARSZTATY: Emisja i higiena głosu.

CELE: Poznanie zasad higieny i zdrowego stylu posługiwania się głosem. Troska o higienę głosu. Ćwiczenia przydatne przy pracy głosem.

TERMIN: Marzec .2023. godz. od 16.00. do 18.30 MIEJSCE: Nidzica. ul. M. Konopnickiej 15a

KOSZT : 100 zł /osoba [Zgłoszenia do 10 marca]

 • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Rekolekcje szkolne. Pomysły i propozycje.


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Korelacja międzyprzedmiotowa - kluczowa umiejętność zdobywana w szkole podstawowej, niezbędna do uzyskania przez uczniów dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty i w dalszej ich edukacji. TERMIN, MIEJSCE: 16 III 2023, godz. 15.00, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze, 4h.

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli edukacji przedszkolnej Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela w powiązaniu z nowym awansem zawodowym nauczycieli

ODBIORCY nauczyciele edukacji przedszkolnej

FORMA: prezentacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć dydaktycznych.

ZAGADNIENIA: struktura lekcji, fazy i tok lekcji, czynności nauczyciela i uczniów

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 III 2023, godz.15.00, SOSW w Nidzicy, 4h

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: Ułamki dziesiętne.

TERMIN: 8 III 2023r. godz. 8.35-9.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo 2, 13-124 Kozłowo

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: Pole kwadratu i prostokąt.

TERMIN: 8 III 2023r. godz. 9.30- 10.15

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo 2, 13- 124 Kozłowo


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

1. TEMAT: Kombinacje. (zakres podstawowy - kl.III)

TERMIN, MIEJSCE: 6 III 2023 r. godz. 8:00 - 8:55 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

2. TEMAT: Kula i sfera. (zakres podstawowy - kl.IV)

TERMIN, MIEJSCE: 6 III 2023 r. godz. 12:40 - 13:25 ZSO w Nidzicy

3. TEMAT: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań. (zakres roz. - kl.I)

TERMIN, MIEJSCE: 7 III 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 ZSO w Nidzicy

4. TEMAT: Równoległoboki. (zakres podstawowy - kl.III)

TERMIN, MIEJSCE: 20 III 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 ZSO w Nidzicy

5. TEMAT: Pole równoległoboku. Pole rombu. (zakres podstawowy - kl.III)

TERMIN, MIEJSCE: 28 III 2023 r. godz. 13:30 - 14:15 ZSO w Nidzicy

6. TEMAT: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona (zakres roz. - kl.I)

TERMIN, MIEJSCE: 31 III 2023 r. godz. 8:55 - 9:40 ZSO w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

21 III 2023 r. (wtorek) godzina 14:00 - Ostatnie przygotowania do matury.


JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • LEKCJA OTWARTA/WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI, INNYCH PRZEDMIOTÓW

TEMAT: REGULAMIN WM TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2023 - ETAP POWIATOWY

ZAGADNIENIA: trening pokazowy oraz instruktażowy na ROWEROWYM TORZE PRZESZKÓD, zasady punktowania błędów technicznych, wymagania techniczne bazy rowerowej, zasady bezpieczeństwa w trakcie treningu

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 17 III 2023, godzina 15.15 - 17.30 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42


2. TEMAT: REGULAMIN WM TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2023 - ETAP POWIATOWY

ZAGADNIENIA: trening pokazowy oraz instruktażowy w MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO, zasady punktowania błędów technicznych, wymagania techniczne bazy rowerowej, zasady bezpieczeństwa w trakcie treningu

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 21 III 2023, godzina 15.15 - 17.30 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

3. WYJAZD NA ZAWODY “LIGA MISTRZÓW BRD” - wdrażanie elementów nowej podstawy programowej z techniki

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 9-11 III 2023, PRZELEWICE, DOLICE

4. TEMAT: RZUTY AKSONOMETRYCZNE - DIMETRIA

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 22 III 2023, GODZINA 8.55 - 9.40,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42, klasa 6

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Nawiązywanie relacji nauczyciel - uczeń.

ZAGADNIENIA: Jak budować relacja z uczniami, by dotrzeć do uczniów.

FORMA: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

ODBIORCY: nauczyciele

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.03.2023, 6 godz. PORE ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli wychowania fizycznego Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela w powiązaniu z nowym awansem zawodowym nauczycieli

ODBIORCY nauczyciele wychowania fizycznego

FORMA: prezentacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica


KATARZYNA BURCHACKA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO SZKOŁY PONADPOSTAWOWEJ

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Konwencje literackie - jak je rozpoznać?

TERMIN: 14. 03. 2023 r. (możliwa zmiana terminu w związku ze zmianą planu)

MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW W MALINOWIE

TEMAT: Ustalenie zasad współpracy, wymiana doświadczeń, omówienie bieżących problemów w zakresie nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

MIEJSCE: Zespół Szkół w Malinowie

TERMIN: do uzgodnienia z nauczycielami

 • SZKOLENIE

TEMAT: Nowa Matura z języka polskiego (2023-2024). Egzamin pisemny na poziomie podstawowym krok po kroku.

ZAGADNIENIA: Omówienie formuły egzaminu oraz aktualnych zmian w zakresie wymagań maturalnych. Analiza zadań z poziomu podstawowego (1. Język polski w użyciu; 2. Test historycznoliteracki; 3. Wypracowanie maturalne) oraz sposobu ich oceny.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: do ustalenia, online - platforma Jitsi, 2 godz.

 • SZKOLENIE

TEMAT: Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Zasady, przebieg i kryteria oceniania egzaminu.

ZAGADNIENIA: Zasady przeprowadzania oraz kryteria oceniania egzaminu ustnego. Przeprowadzanie rozmowy z uczniem - formułowanie pytań z uwzględnieniem własnej perspektywy ucznia.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: do uzgodnienia; 2godz.


AGNIESZKA PRUSIK- DORADCA METODYCZNY CHEMII

 • Lekcja otwarta: Aminokwasy - składniki białek. Lekcja w klasie 4 TI - 28.03.2023

 • Udział w lekcji obserwowanej: Otrzymywanie zasad. Właściwości i zastosowanie wodorotlenków. Termin do uzgodnienia z nauczycielem.

 • Szkolenie on-line na Platformie Teams 365 - Nowa matura z chemii i biologii. Termin do uzgodnienia.

 • Spotkanie on- line z pracownikiem PAN Instytutu Chemii Fizycznej - Jakubem Luboradzkim. Omówienie zasad współpracy w sieci nauczycieli.


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45 - 9.30 SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Katarzyna Burchacka- poniedziałek, 14.15- 15.00, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • Artur Suwiński -środa 14:30 - 15.15, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa,15:00 - 15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50 - 10:35, ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00 - 16.00, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1

 • Agnieszka Prusik- czwartek, 15.15-16.00, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke

176 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page