top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY ROK SZKOLNY 2021/2022- STYCZEŃ


Drodzy nauczyciele, zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE

TEMAT: Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia niedosłyszącego w szkole ogólnodostępnej/sprawy bieżące

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11.01.2022, godz. 15:00, PORE w Nidzicy

 • LEKCJA OBSERWOWANA- zajęcia w SOSW w Nidzicy prowadzone na zaproszenie nauczyciela w trakcie awansu zawodowego, 18.01.2022

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Wakelet - narzędzie dla ucznia i nauczyciela

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.01.2022, godz. 18:00, online

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Na czym polega metoda odwróconej klasy? Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji

ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

FORMA: Elementy wykładu , ćwiczenia warsztatowe.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 01. 2021, SP Narzym, 15.30- 19.00

KOSZT: 500 zł

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Z wizytą na Olimpie Jak skorelować treści nauczania na lekcjach: języka polskiego, historii, plastyki? FORMA: warsztaty online, TERMIN: 18. 01 2022 r., godz. 16.00 Bezpłatnie

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Na czym polega metoda odwróconej klasy? Strategie nauczania wyprzedzającego w edukacji. ZAGADNIENIA: Na czym polega metoda nauczania wyprzedzającego w edukacji? Zadania nauczycieli i uczniów w modelu odwróconej lekcji. Jaką korzyść przynosi uczniom i nauczycielom zmiana kolejności tradycyjnych metod nauczania? Flipped classroom w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

FORMA: Elementy wykładu , ćwiczenia warsztatowe. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 01. 2021 SP Narzym, 15.30- 19.00 KOSZT:500 zl

 • Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, Wos-u i historii.

TEMAT: Jak dokonać analizy ilościowej i jakościowej testów i sprawdzianów?

ZAGADNIENIA: Statystyka w analizie ilościowej testów. Na czym polega analiza jakościowa? Jak sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy na podstawie dokonanej analizy ilościowej i jakościowej testu? FORMA: Elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe.| TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: online, 01. 2022, godz. 16.00 -19.00 online ZGŁOSZENIA: do stycznia, na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com Bezpłatnie

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Rola kontekstów w przygotowaniu ucznia do matury i egzaminu ósmoklasisty.

ZAGADNIENIA: Rodzaje kontekstów oraz sposoby wykorzystania ich w pracy bieżącej. Konstruowanie zadań.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe

TERMIN, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 14 01.2022, godz. 15:30, online, 4 h

ZGŁOSZENIA: do 10.01.2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com lub a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

Bezpłatnie

ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Jak dokonać analizy ilościowej i jakościowej testów i sprawdzianów?

ZAGADNIENIA: Statystyka w analizie ilościowej testów. Na czym polega analiza jakościowa? Jak sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, na podstawie dokonanej analizy ilościowej i jakościowej testu? FORMA: Elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe.| TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: online, 20. 01. 2022, godz. 16.00 -19.00 online ZGŁOSZENIA: do 19 stycznia 2022, na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com Bezpłatnie

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO.

TEMAT: Rola kontekstów w przygotowaniu ucznia do matury i egzaminu ósmoklasisty.

ZAGADNIENIA: Rodzaje kontekstów oraz sposoby wykorzystania ich w pracy bieżącej. Konstruowanie zadań.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe

TERMIN, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 14 01.2022, godz. 15:30, online, 4 h

ZGŁOSZENIA: do 10.01.2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com lub a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

Bezpłatnie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: Matura próbna z Nową Erą. Wyniki, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

28 stycznia 2922, 2 godziny, online, godz. 15:30


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 • KONFERENCJA

TEMAT: Zmiany w subwencji oświatowej przeznaczonej na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych od stycznia 2022 TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 04.01.2022 (wtorek), godz. 17:00, online zgłoszenia: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Wakelet - narzędzie dla ucznia i nauczyciela

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.01.2022, godz. 18:00, online

 • Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/

PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodów - WSZYSTKICH GRUP

TEMAT: KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.01.2022, godz. 14:25, spotkanie online, 2 h

 • Wyjazd studyjny dla uczniów i nauczycieli

TEMAT: Robotyka i automatyka, programowanie oraz innowacje w nowoczesnych zakładach pracy.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle.

Oczekiwania pracodawców wobec wobec absolwentów szkół.

Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu i rozwijaniu pasji .

TERMIN,CZAS TRWANIA, MIEJSCE: Wyjazd odbędzie się w styczniu.

Czas będzie uzgodniony z uczestnikami wyjazdu i dostosowany do potrzeb i sytuacji epidemiologicznej, huta szkła w Działdowie.

KOSZT: bezpłatnie

 • POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KONTAKTACH I WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI

CEL: Zapoznanie się z nowymi technologiami wprowadzanymi do lokalnych zakładów pracy, wymiana doświadczeń , oczekiwania rynku pracy - cyklicznie

 • PRZEPROWADZENIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • WARSZTATY

TEMAT: Rozwiązywanie zadań z gwiazdką

ZAGADNIENIA: Zadania matematyczne wykraczające poza podstawę programową. Metody rozwiązywania zadań. Czy zadania na szóstkę są tylko dla dzieci szczególnie uzdolnionych? Dyskusja, różne sposoby rozwiązywania zadań, wypracowanie wspólnych metod. Pokazanie, że rozwiązanie zadań dodatkowych jest w zasięgu możliwości przeciętnego ucznia.

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14.01.2022, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3 h

KOSZT: bezpłatne

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Czytanie globalne

ZAGADNIENIA: Metoda czytania obejmująca całe wyrazy jako znaki graficzne. Wprowadzenie do metody, wady i zalety korzystania. Łatwe wejście w czytanie - kiedy korzystać z czytania globalnego?

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.01.2022 i 20.01.2022, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h + 1h

ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Uroczystość Objawienia Pańskiego. Symbole, zwyczaje i tradycje.

ZAGADNIENIA: Poruszenie tematyki religijnej, duchowej i kulturalnej z elementami historycznymi geograficznymi i regionalnymi. Tradycje i zwyczaje związane z przeżywaniem Orszaku Trzech Króli w Nidzicy i w naszej Ojczyźnie.

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 5.01.2021, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 1h

 • WARSZTATY

TEMAT: Nauka gry w szachy

ZAGADNIENIA: Nauka podstaw gry w szachy

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 02.12.2021, 09.12.2021, 13.01.2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 6 h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenieumiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Orszak Trrzech Króli . Nidzica i Polska . Kolędnicy misyjni w pandemi.

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: “Zima, zima zima…”

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy w tematyce zimowej wykorzystujące kodowanie na dywanie. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, wprowadzenie do programowania.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.01.2022, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

TEMAT: Sprawozdanie ze wstępnych obserwacji dzieci

 • Opracowanie skryptu dla nauczycieli “Umiejętności kształcone od przedszkola do matury” (poradnik dla nauczycieli na zamówienie Gminy Nidzica

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI.

TEMAT: Rozwiązywanie zadań zamkniętych w przygotowaniu ucznia do matury.

ZAGADNIENIA: Rodzaje i konstrukcja zadań zadań zamkniętych. Odpowiedzi błędne zadań zamkniętych.

FORMA: wykład i ćwiczenia warsztatowe

TERMIN, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 14 01.2022, godz. 15:00, online, 3 h

ZGŁOSZENIA: do 10.01.2022 na adres: suwinskiartur@gmail.com

Bezpłatnie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 12 stycznia (środa) godzina 15:00 - Jak dokonać analizy matury próbnej i sprawdzianów do matury?

 • SZKOLENIE NAUCZYCIELI (ONLINE) - Egzamin maturalny z matematyki 2022 – wymagania egzaminacyjne, 10 stycznia (poniedziałek) godzina 17:00 .

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: ORGANIZACJA TURNIEJÓW BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W ROKU 2022

ZAGADNIENIA: eliminacje szkolne, powiatowe, wojewódzkie, Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, terminy, zasady rozgrywania konkurencji, materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz uczniów.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 20.01.2022, godzina 14.00 - 15.30 (2h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • Wyjazd studyjny dla uczniów i nauczycieli

TEMAT: Robotyka i automatyka, programowanie oraz innowacje w nowoczesnych zakładach pracy

ZAGADNIENIA: Zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle.

Oczekiwania pracodawców wobec wobec absolwentów szkół.

Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu i rozwijaniu pasji.

TERMIN,CZAS TRWANIA, MIEJSCE: Wyjazd odbędzie się w styczniu.

Czas będzie uzgodniony z uczestnikami wyjazdu i dostosowany do potrzeb i sytuacji epidemiologicznej, huta szkła w Działdowie.

KOSZT: bezpłatnie

 • PRZEPROWADZENIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA SZCZEBLU GMINNYM

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

Termin: uzgodniony z nauczycielami przygotowującymi do konkursu.


MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • WARSZTATY

TEMAT: Nauka gry w szachy

ZAGADNIENIA: Nauka podstaw gry w szachy

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.01.2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 4 h

KOSZT: 120 zł/osoba


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 1. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 2. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

 • Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

 • Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3


226 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page