top of page
Szukaj
  • izosia

Podsumowanie projektu- konferencja

22 listopada 2023 roku w Nidzicy odbyła się konferencja regionalna wieńcząca realizację projektu innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie diagnozy funkcjonalnej w powiecie nidzickim pt.: „Dostępność- jakość- wsparcie. Współpraca jednostek rządowych i pozarządowych w organizacji skutecznej pomocy dla dzieci i ich rodzin”. W przedsięwzięciu wzięło udział 86 osób, w tym 50 uczestników w formie stacjonarnej, 36- online. W sumie w konferencji wzięli udział przedstawiciele trzynastu powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego, nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego, olsztyńskiego, mławskiego, żuromińskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, toruńskiego, miasto Zabrze na prawach powiatu, co oznacza, że organizatorzy konferencji mogli podzielić się dobrymi praktykami nie tylko z jednostkami województwa warmińsko- mazurskiego, ale także z województwa: mazowieckiego, kujawsko- pomorskiego oraz śląskiego.

Aby zadbać o komfort uczestników konferencję zorganizowano w klimatyzowanej, przestronnej sali ZUH Inst i Art Elek Wiśniewski Nidzica Sp. Zoo. Przygotowano serwis kawowy oraz poczęstunek w formie otwartego bufetu, zapewniony przez pracowników restauracji Kwardrans.

Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński wraz z Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy Małgorzatą Wilińską, witając jednocześnie przybyłych gości oraz zapraszając do wysłuchania prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli różnych sektorów na temat wspierania dzieci, uczniów oraz rodzin, zamieszkujących nasz powiat, w tym realizatorów projektu innowacyjno- wdrożeniowego. Małgorzata Chmielewska- dyrektor OREW i przedszkola specjalnego „Zaczarowany Ogród” przybliżyła funkcjonowanie ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Nidzicy, mieszczącego się przy Stowarzyszeniu PSONI w Nidzicy, dzieląc się tym samym dobrymi praktykami w obszarze modelowego wsparcia specjalistycznego. Swoje wystąpienie miała także Nina Kopczyńska- koordynator WWR w projekcie, która wraz z zespołem specjalistów opowiedziała o doświadczeniach realizacji projektu i pracy z rodzinami w powiecie nidzickim. W tej części mieliśmy okazję wysłuchać spostrzeżeń z perspektywy fizjoterapeuty- Bartłomieja Chmielewskiego, pedagogów specjalnych- Małgorzaty Pacuszka oraz Anny Wiśniewskiej- Jaśkiewicz. Po przerwie kawowej dobrą praktyką w zakresie wykorzystania skriningów rozwojowych małych dzieci w monitorowaniu ich trudności podzieliła się Dorota Kierzkowska- dyrektor publicznego przedszkola „Kraina odkrywców” w Nidzicy. W ramach działań projektowych stworzono wirtualną mapę zasobów środowiska powiatu nidzickiego. Pomysłami na wykorzystanie tego narzędzia w organizacji wsparcia międzysektorowego dla dziecka i rodziny podzieliła się Marta Bonalska- koordynator instytucji koordynującej w projekcie.

Na koniec wystąpił gość specjalny- doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny Radosław Piotrowicz. Jego prelekcja ukazująca nowe rozwiązania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości. Wystąpieniem wieńczącym prezentowane na konferencji treści była nagrana wypowiedź Dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Elżbiety Neroj.

Na konferencji byli obecni również: Dyrektor PFRON Oddział Warmińsko - Mazurski Mateusz Szkaradziński, Dyrektor Małgorzata Hochleitner oraz Zastępca Dyrektora Dariusz Człapiński w Wydziale Kształcenia, Wychowania i Opieki Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego Andrzej Bróździński oraz Kierownik Wydziału Oświaty Joanna Maksym, dyrektorzy pięciu poradni psychologiczno- pedagogicznych, starostowie powiatów oraz kadra jednostek międzysektorowych z różnych powiatów.

Z informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników konferencji wiemy, że było to dla nich cenne, merytoryczne spotkanie, zorganizowane w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze, inspirujące do podejmowania zintegrowanych działań na rzecz wspierania małego dziecka i jego rodziny. Marta Bonalska


165 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page