top of page
Szukaj

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIDZICY ZAPRASZA NA SZKOLENIE

STREFA EDUKACJI DIAGNOZY I TERAPII ZENOBIA BOGDANOWSKA

Gabinet: 10-226 Olsztyn al. Wojska Polskiego 33,

tel. 604 273 752, e-mail: zbogdanowska@o2.pl   

NIP 7392147309, REGON 519473722               

Szkolenie dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów

„Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”

Wprowadzenie

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach trudności słuchowe są przyczyną problemów w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

Jeżeli zaobserwujemy następujące objawy u dzieci:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,

 • skupieniem się na głosie nauczyciela,

 • brzydkie pismo z błędami,

 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,

 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,

 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,

 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,

 • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń słuchu.

Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy (89-625 31-39) lub 500 698 699

Termin szkolenia: kwiecień 2018r.

Czas: 4 godz. dydaktyczne (np. 15-18)

Metody: wykład, prezentacja metody, dyskusja

Koszt szkolenia: 100 zł (powyżej 20 osób 80 zł)

Prowadząca szkolenie: mgr Zenobia Bogdanowska – edukator, logopeda (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu, logorytmiki), trener rozwoju osobistego, współtworzy we współpracy z dr. Andrzejem Senderskim program Neuroflow

Cele:

 • zapoznanie z zagadnieniem Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego ( CAPD), możliwościami diagnozy przez logopedę, psychologa, pedagoga,

 • przedstawienie programu Neuroflow oraz dostępnych form terapii

Program szkolenia:

 1. Zaburzenia  Przetwarzania Słuchowego  CAPD

 • definicja,

 • objawy,

 1. Diagnoza  CAPD w poradni psychologiczno-pedagogicznej – demonstracja.

 2. Podtypy kliniczne CAPD – wskazania do terapii i uczenia,

 3. Współwystępowanie APD w zaburzeniach rozwojowych:

 • dysleksja,

 • ADHD,

 • Autyzm,

 • zespół Aspergera.

 1. Postępowanie terapeutyczne:

 • w szkole – wskazówki dla nauczycieli,

 • w domu – wskazówki dla rodziców.

 1. Formy pomocy – na przykładzie  stymulacji słuchu i treningów słuchowych znanych w Polsce i na świecie.

Proszę o rejestrację uczestnictwa do środy 28 marca 2018r.

Organizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy

mgr Irena Kowalczyk – logopeda

Serdecznie zapraszamy!

28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page