top of page
Szukaj

Psychoedukacyjne warsztaty dla młodzieży

Zgodnie z zawartym jeszcze w poprzednim roku szkolnym porozumieniem między dyrektorem szkoły, panią pedagog, wychowawcą i psychologiem Poradni we wrześniu b.r. rozpoczął się cykl zajęć w klasie III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy. 21.09.2018 roku podczas zajęć warsztatowych  uczniowie poznawali swoje mocne strony, zdolności i talenty. Następnie 05.10.2018 roku w (w.w.) klasie III gimnazjum i VIII po projekcji filmu „Zgrana klasa” podjęliśmy dyskusję o warunkach jakie powinny być spełnione by w ich klasie panował wzajemny szacunek, przyjaźń i chęć pomagania sobie, szczególnie w kryzysach. Przed nami jeszcze jedno spotkanie (09.11.2018 ), na  którym poruszymy kwestie radzenie sobie z trudnościami szkolnymi, rodzinnymi i rówieśniczymi.

                                                                         

 Autor: I.Zimnicka- Maculewicz

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page