top of page
Szukaj

ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO

Drodzy nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, rodzice, nauczyciel współorganizujący zatrudniony w szkole czy przedszkolu w związku z obecnością ucznia, posiadającego takie wskazanie w orzeczeniu z Poradni P-P realizuje konkretne zadania, określone w przepisach prawa oświatowego. Taki nauczyciel ma obowiązek przede wszystkim współpracować z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym uczniem, co oznacza że jest on przede wszystkim zatrudniony dla nauczycieli. Oczywiście w praktyce bardzo dużo czasu poświęca na bezpośrednią pomoc takiemu uczniowi. Jako głos doradczy, nauczyciel współorganizujący przyczynia się do tego, że inni nauczyciele wiedzą jak dobrać metody, formy pracy, środki dydaktyczne do nauki, wychowania ucznia z orzeczeniem,

tak aby jego kształcenie było jak najbardziej efektywne. Nauczyciel współorganizujący NIE JEST więc kimś zatrudnionym przede wszystkim do: - "opieki nad dzieckiem z orzeczeniem i nauki jeden na jeden w klasie, siedząc cały czas przy uczniu w jednej ławce"; - "pilnowania ucznia na przerwach, apelach żeby był grzeczny"; - "zaznaczania uczniowi prac domowych"; - "pisania za ucznia w zeszycie".

Warto o tym pamiętać!

Marta Bonalska doradca metodyczny kształcenia specjalnego ODN, pedagog PP-P w Nidzicy

122 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page