top of page
Szukaj

WARMIŃSKO – MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018 r.

W dniu 12 października br. w Olsztynie w ERANOWA, odbyła się konferencja pt. „Młodzi wchodzą do gry”, inaugurująca wydarzenia W–M Tygodnia Kariery, której uczestnikiem była p. Adriana Waśk – pedagog, doradca zawodowy, trener Poradni P-P w Nidzicy. W tym roku hasło przewodnie TK brzmi – MŁODE POKOLENIA NA RYNKU PRACY. Tematyka zdecydowanie odpowiada na aktualne potrzeby naszego regionu w zakresie kariery zawodowej, poradnictwa edukacyjno – zawodowego oraz powiązań z regionalnym rynkiem pracy. Obecnie na rynek pracy wchodzi kolejne młode pokolenie, które urodziło się w epoce masowej globalizacji, massmediów, Internetu i nowoczesnych technologii. To pokolenie jest wyzwaniem dla instytucji udzielających pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej, jak również dla samych pracodawców. Zatem koniecznością staje się znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia między starszym pokoleniem, a tym najmłodszym. W celu lepszego poznania istniejących pokoleń oraz przybliżenia tematyki Tygodnia Kariery w naszym regionie odbyły się liczne wydarzenia.


W powiecie nidzickim szkoły oraz instytucje oświaty przeprowadziły szereg ciekawych zajęć, spotkań, konsultacji poświęconych wydarzeniu W – M Tygodnia Kariery. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli możliwość spotkać się z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody, odwiedzić zakłady pracy, uczestniczyć w konkursach, zajęciach poświęconych tematyce zawodoznawczej. Doradcy zawodowi z Poradni P-P i Młodzieżowego Centrum Kariery (p. Adriana Waśk i Mariola Koziarz) wspólnie zorganizowali i przeprowadzili spotkania informacyjne pod nazwą „Młode pokolenia na rynku pracy. Młode pokolenia – co o sobie wiemy?” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzi uczestnicy chętnie dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Szczególnie przydatna okazała się wiedza na temat istniejących pokoleń:

  • Pokolenie BB „baby boomers” – pokolenie powojennego wyżu, wychowane w tradycji i poszanowaniu wartości

  • Pokolenie X – poświęcone pracy, około 48% aktywnych zawodowo osób

  • Pokolenie Y – „Millenialsi” – wychowani w dobrobycie

  • Pokolenie Z – „podłączone do sieci”, „pokolenie wirtualnego świata”

Celem tegorocznych wydarzeń W-M Tygodnia Kariery było uświadomienie wszystkim uczestnikom wyzwań, jakie stoją przed rynkiem pracy w związku z mieszanką pokoleń.


Czy pokolenia starsze i te najmłodsze mogą razem współpracować i uczyć się od siebie? Zdecydowanie TAK odpowiadali młodzi uczestnicy spotkań, którzy dostrzegają i te mocne i słabe strony każdego pokolenia. Ważna jest postawa, komunikatywność, otwartość i chęci, a to już dobry początek, aby zacząć wspólną nić porozumienia.

Kalendarium wszystkich wydarzeń przeprowadzonych w naszym regionie można zobaczyć na stronie www.doradca.up.gov.pl.


Autor: Adriana Waśk

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page