top of page

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Drogi Rodzicu!

„To właśnie Ty jesteś osobą, która codziennie obserwuje, jak Twój maluszek pokonuje kolejne szczeble w rozwoju i odkrywa świat. Dzięki temu, często instynktownie, czujesz, gdy coś z dzieckiem jest nie tak, choć nie zawsze potrafisz to precyzyjnie opisać. Jeśli więc coś Cię niepokoi w rozwoju Twojego dziecka, zapytaj o to lekarza lub psychologa. Drąż temat. Nie daj się zbyć!

Na stronie http://badabada.pl możesz przeczytać o kluczowych kompetencjach społecznych, które Twoje dziecko powinno osiągnąć  przed ukończeniem drugiego roku życia. Zapoznaj się z tymi informacjami zanim wybierzesz się do specjalisty. Materiały na ten temat znajdują się TUTAJ. Polecamy badanie przesiewowe.  Stworzone w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pozwala ono na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie umiejętności społecznych oraz umiejętności komunikowania się.

 

M-CHAT-R jest kwestionariuszem, który może wypełnić rodzic dziecka w wieku od 16 do 30 miesiąca życia. Można go wypełnić on-line TUTAJ  lub wydrukować plik TUTAJ i wypełnić na kartce. Kwestionariusz M-CHAT-R pozwala na ocenę, czy ryzyko wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie lub wysokie. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany on-line, informację o wyniku badania uzyskuje się natychmiast. W przypadku wypełniania ręcznie na kartce wynik należy samemu policzyć. Jeśli ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, nie ma powodu do niepokoju (warto powtórzyć badanie jeśli dziecko w momencie wypełnienia kwestionariusza nie miało jeszcze dwóch lat). Jeśli ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wysokie, należy jak najszybciej zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub do ośrodka zajmującego się diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (lista niektórych palcówek z poszczególnych województw jest dostępna TUTAJ) „

badabada

I co dalej? Jak możesz uzyskać pomoc dla siebie i swojego dziecka?

Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje wstępnej diagnozy ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Po uzyskaniu pisemnej opinii, rodzic wraz z dzieckiem może udać się do psychiatry dziecięcego w celu potwierdzenia bądź wykluczenia podejrzewanych zaburzeń. Na wizytę przygotujemy dla Ciebie odpowiednią opinię z wynikami przeprowadzonych u nas badań. W sytuacji postawienia diagnozy masz prawo uzyskać bezpłatną, specjalistyczną pomoc. Aby Twoje dziecko zakwalifikowane zostało na odpowiednią terapię należy złożyć wniosek do naszej Poradni, z prośbą o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Wówczas diagnoza psychologiczna zostaje uzupełniona o diagnozę logopedyczna i pedagogiczną. Na podstawie przeprowadzonych badań, wywiadu z rodzicem, zaświadczenia od lekarza psychiatry, Zespół Orzekający PPP wydaje dokument, w którym określa:

  • na jakim poziomie rozwoju jest Twoje dziecko;

  • jakie są jego aktualne potrzeby;

  • co stanowi trudność w funkcjonowaniu dziecka na co dzień;

  • jakie formy terapii są wskazane w celu stymulowania rozwoju Twojego dziecka;

  • w jaki sposób możesz wspierać jego rozwój w domu.

 

Przykładowe formy terapii dostępne w OREW w Nidzicy, zajmującego się pomocą dzieciom w ramach wczesnego wspomagania to np.: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna z elementami terapii behawioralnej, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki. W razie potrzeby Ty, jako rodzic możesz również uzyskać wsparcie psychologiczne.

 

A co jeśli Twoje dziecko ma postawioną diagnozę w wieku przedszkolnych lub uczęszcza już do szkoły?

 

Jeśli Twoje dziecko ma już podstawioną diagnozę u lekarza psychiatry, możecie udać się do naszej Poradni z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadza badanie, na podstawie którego wydaje dokument zawierający wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, szkole/przedszkolu, a także określa najlepsze dla ucznia formę kształcenia. Orzeczenie warto dostarczyć placówce edukacyjnej, do której uczęszcza twoje dziecko. Na jego podstawie otrzyma odpowiednie wsparcie.

Image by Caleb Woods

Drogi Rodzicu

PAMIĘTAJ!!!

Wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka = szybka interwencja specjalistów,
efektywna terapia, szyta na miarę potrzeb Twojego dziecka

Dzięki temu dajesz mu szansę na lepsze funkcjonowanie na co dzień
i większą samodzielność w przyszłości.

Image by Alireza Attari
bottom of page