top of page
Szukaj

LISTOPAD- oferta ODN w Nidzicy

Zaktualizowano: 30 paź 2021


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem:szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ (razem z doradcą metodycznym języka polskiego)

TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.11.2021, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 3 h (szkolenie przeniesione z października)

KOSZT: 500 zł

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Uczeń z zaburzeniami lękowymi i depresją w szkole ponadpodstawowej- symptomy, interwencje, współpraca z rodziną.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.11.2021, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, 2 h

KOSZT: 500 zł

● SPOTKANIE Sieci współpracy i samokształcenia wychowawców od zadań SPEcjalnych

(sieć dla wychowawców dzieci i młodzieży różnych typów szkół, internatu, której głównym celem jest zwiększanie kompetencji wychowawczych, w tym radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów)

TEMAT: Jak świadomie kierować wychowaniem do wartości? Tworzenie misji i wizji grupy wychowawczej.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.11.2021, godz. 17:00-18:00 (online)

● LEKCJA OTWARTA: Warsztaty z kaligrafii z historią pisma w tle. (warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością z różnego typu szkół, przygotowane i prowadzone we współpracy z doradcą metodycznym historii, WOS i języka polskiego- Aleksandrą Piasecką oraz doradcą metodycznym języka polskiego szkół ponadpodstawowych- Aliną Czajką)

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 08.11.2021, godz. 16:00-17:30, SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12 (na świetlicy szkolnej)


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

● SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego

TEMAT: Egzamin Ósmoklasisty 2021 - co dalej?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.11.2021, godz. 18:00, spotkanie online, 2 h

● LEKCJA OTWARTA (klasa 5)

TEMAT: Train your brain - przyimki miejsca, there is/are (utrwalenie).

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.11.2021, godz. 11:40-12:25, SP 1 w Nidzicy

● WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa. ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. FORMA: Elementy wykładu, warsztaty. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA : 4 listopada 2021, godz.16.00 Szkoła Podstawowa im.E. Szelburg- Zarembiny w Płośnicy,4 h. WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ (razem z doradcą metodycznym języka polskiego)

TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.11.2021, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 3 h (szkolenie przeniesione z października)

KOSZT: 500 zł

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO TEMAT: O lekturze lektury, czyli jak zachęcić uczniów do czytania? ZAGADNIENIA: Rola i funkcje lektury szkolnej. Znaczenie lektury obowiązkowej w przygotowaniu uczniów do nowej matury i egzaminu ósmoklasisty. Jak przygotować uczniów do poznania nowego utworu? Sposoby na dobry kontakt ucznia z lekturą. FORMA: elementy wykładu , ćwiczenia warsztatowe. TERMIN,MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29 listopada 2021 godz. 15.30, 4h PORE Nidzica, ul. Wyborska 12 ZGŁOSZENIA: do 28 listopada, na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com, czajkaodnnidzica@gmail.com

● SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ( przeniesione z października) TEMAT: Polubić ocenianie - zasady i kryteria oceniania z języka polskiego. ZAGADNIENIA: Podstawy prawne oceniania. Funkcje oceny szkolnej. Zasady i kryteria oceniania przedmiotowego. Elementy oceniania kształtującego. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. FORMA: Elementy wykładu, warsztaty. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18 listopada 2021, godz. 16.00, 4h online. Bezpłatne Zgłoszenia do 17 listopada 2021 na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com, czajkaodnnidzica@gmail.com

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII

TEMAT: Lektury obowiązkowe przed egzaminem ósmoklasisty - Reduta Ordona. Cykl spotkań poświęconych lekturom obowiązkowym. ZAGADNIENIA: Kontekst historyczny w odniesieniu do utworu Adama Mickiewicza. Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami, jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Jak przygotować obudowę dydaktyczną pomocną przy omawianiu lektury? Wymiana doświadczeń. FORMA: warsztaty TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12 listopada 2021, godz. 16.00, online, 2h. TEMAT: Przygotowujemy uczniów do IV edycji egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. ZAGADNIENIA: Rekomendacje CKE, dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. FORMA: warsztaty, dyskusja. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 30 listopada 2021, godz. 16.00 online 2h.

● LEKCJA OTWARTA: Warsztaty z kaligrafii z historią pisma w tle. (warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością z różnego typu szkół, przygotowane i prowadzone we współpracy z doradcą metodycznym historii, WOS i języka polskiego- Aleksandrą Piasecką oraz doradcą metodycznym języka polskiego szkół ponadpodstawowych- Aliną Czajką)

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 08.11.2021, godz. 16:00-17:30, SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12 (na świetlicy szkolnej).

ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

● SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO (przeniesione z października) TEMAT: Polubić ocenianie - zasady i kryteria oceniania z języka polskiego. ZAGADNIENIA: Podstawy prawne oceniania. Funkcje oceny szkolnej. Zasady i kryteria oceniania przedmiotowego. Elementy oceniania kształtującego. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. FORMA: elementy wykładu, warsztaty. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18 listopada 2021, godz. 16.00, 4h online. Bezpłatne

Zgłoszenia do 17 listopada 2021, na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: O lekturze lektury, czyli jak zachęcić uczniów do czytania?

ZAGADNIENIA: Rola i funkcje lektury szkolnej. Znaczenie lektury obowiązkowej w przygotowaniu uczniów do nowej matury i egzaminu ósmoklasisty. Jak przygotować uczniów do poznania kolejnego utworu. Sposoby na dobry kontakt ucznia z lekturą.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29 listopada 2021, 15:30, 4h, PORE Nidzica, ul. Wyborska 12

Bezpłatnie

Zgłoszenia do 28 listopada 2021 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: Jak angażować uczniów do pracy na lekcji. (na przykładzie zajęć rozwijających kompetencje języka ojczystego w branżowej szkole I stopnia)

● LEKCJA OTWARTA: Warsztaty z kaligrafii z historią pisma w tle. (warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością z różnego typu szkół, przygotowane i prowadzone we współpracy z doradcą metodycznym historii, WOS i języka polskiego- Aleksandrą Piasecką oraz doradcą metodycznym języka polskiego szkół ponadpodstawowych- Aliną Czajką).

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 08.11.2021, godz. 16:00-17:30, SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12 (na świetlicy szkolnej).

SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

● SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka mniejszości narodowej

TEMAT: Zastosowanie gier i zabaw językowych na zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.11.2021, godz. 15:30, ZSO Nidzica,ul.Jagiełły 1, sala 26, 2h

● Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/ogloszenie/


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

● SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodów mechanicznych

TEMAT: Omówienie egzaminów 2021 - co dalej?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.11.2021, godz. 15:15, spotkanie online, 2 h

● LEKCJA OTWARTA (kurs kwalifikacyjny)

TEMAT: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 06.11.2021, godz. 11:30-13 00, CKZ Nidzica

● WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

● WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.11.2021 Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Monografia liczby.

ZAGADNIENIA: Aspekt kardynalny, porządkowy, kodujący i algebraiczny liczby. Zabawy z liczbami naturalnymi.

FORMA: dyskusja, warsztaty, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 18.11.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Smykofonia. Pierwszy krok w stronę muzyki poważnej.

ZAGADNIENIA: Zajęcia aktywizujące uczniów z wykorzystaniem muzyki poważnej. Zabawy ruchowe oraz ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Oswajanie dzieci z kulturą wysoką jako dostępną.

FORMA: dyskusja, warsztaty, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.11.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Adwent jako radosny czas.

ZAGADNIENIA: Co oznacza i czym jest adwent. W jaki sposób dobrze przeżyć ten czas. Przykłady zaangażowania w wolontariat. Przedstawienie konkretnych, spójnych oddziaływań wychowawczych.

FORMA: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, propozycje.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.11.2021, SP nr 2 w Nidzicy, 3 godzina lekcyjna

KOSZT: bezpłatne

● LEKCJA OTWARTA Z ZASTOSOWANIEM IMPROWIZACJI TEATRALNEJ

TEMAT: Improwizacja teatralna - aktywizacja ucznia na lekcji.

ZAGADNIENIA: Rozwijamy koncentrację i kreatywność a dodatkowo realizujemy temat lekcji

FORMA: Mini wykład, ćwiczenia, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.11.2021, SP nr 2 w Nidzicy, trzecia godzina lekcyjna (omówienie metod)

KOSZT: bezpłatne

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Jak przygotować ucznia do przeżywania radosnego czasu adwentu. Organizacja wolontariatu.


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ (wspólnie z doradcą metodycznym języka polskiego)

TEMAT: Jak nauczyciele współpracują na wspólny sukces - korelacja międzyprzedmiotowa. ZAGADNIENIA: korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. FORMA: elementy wykładu, warsztaty. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4. 11. 2021 r. godz. 16.00 Szkoła Podstawowa w Płośnicy, 4 h KOSZT: płatne

● WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju ymysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.11.2021 Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba

● SZKOLENIE DYREKTORÓW

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16-17.11.2021, (szkolenie wyjazdowe - Maróz, 10 h

KOSZT: 550 zł/osoba

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

● WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO - 8.XI wyjazd do szkoły w Malinowie, ustalenie współpracy (m.in. lekcje obserwowane, otwarte).

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 24 (ewentualnie 29) listopada - podstawa programowa, wymagania egzaminacyjne w szkole ponadpodstawowej.


JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

● WARSZTAT (warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki)

TEMAT: Wprowadzenie do programowania w języku Python.

ZAGADNIENIA: Podstawowe informacje o języku Python; praktyczne przykłady składni języka Python - typy danych, zmienne, operatory, instrukcje.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.11.2021 godzina 16.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42, 2h

KOSZT: bezpłatnie


MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

● SPOTKANIE Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

TEMAT: Wsparcie nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.11.2021, godz. 17:00-19:00 (online)

● Lekcja otwarta

TEMAT:Wykorzystanie nietypowych pomocy dydaktycznych podczas lekcji wychowania fizycznego.

ZAGADNIENIA: Rozwijamy kreatywność i inwencjI twórczej.

FORMA: dyskusja, warsztaty, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin i godzina do ustalenia , SP nr 2 w Nidzicy,

KOSZT: bezpłatne

INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

  1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

  2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

  3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

Artur Suwiński - środa 15:30 - 16:15; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3


413 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page