top of page
Szukaj

LUTY 2023- PROPOZYCJE DORADZTWA METODYCZNEGO


Drodzy nauczyciele, zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.


ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

Konferencja: Relacje, pamięć i stres czyli o neurobiologii środowiska edukacyjnego

TERMIN: 21.02.2023. godz. od 15.30. do 18.30

MIEJSCE: Zamek Nidzica, KOSZT : 20 zł /osoba

W lutym pojawi się także nowy numer naszego “BIULETYNU ODN”, w którym nasi doradcy metodyczni zamieszczają swoje artykuły.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO kontakt: m.bonalska.pore.nidzica@gmail.com

 • ZAJĘCIA OTWARTE POKAZOWE: Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 5-6 lat; 22 II 2023, godz. 11:00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy

 • Konsultacje zespołowe, dostosowanie metod, form pracy z uczniem TERMIN, MIEJSCE: 15 II 2023, godz. Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE (powiat działdowski, gmina Rybno), TERMIN, MIEJSCE: 08 II 2023, godz. 15:30, Szkoła Podstawowa w Koszelewach

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Love is in the air.

ZAGADNIENIA: rozumienie tekstu słuchanego – ćwiczenie strategii egzaminacyjnych w kontekście matury w formule 2023.

TERMIN, MIEJSCE: 14 II 2023, ZSZiO w Nidzicy

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: do uzgodnienia z prowadzącym

TERMIN, MIEJSCE: do uzgodnienia z prowadzącym, ZSZiO w Nidzicy

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: Kto sprawuje w Polsce władzę sądowniczą?. lekcja WOS w kl. VIII

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 6 II 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, godz 12.45 -13.30

TEMAT: Żołnierze Niezłomni naszej ziemi. Lekcja historii w kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20 I 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 3, 11.45- 12.30.

TEMAT: Dzień Języka Ojczystego. Lekcja języka polskiego kl. VII- 21 II 2023, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 1, godz. 12.45- 14.25

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: Historia Polski zawarta w Koncercie Jankiela?. kl. VIII.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 II 2023 8.55-9.40 sala nr 3, SP Janowo

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA

POLSKIEGO- FORUM POLONISTÓW

TEMAT: Przygotowujemy się do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16 I I 2023, online, platforma Jitsi, godz. 16.00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Jak przygotować w szkole Dzień Żołnierzy Niezłomnych? TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 II 2023 , godz. 16.30:00, online - platforma Jitsi

SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

kontakt: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

SPOTKANIE SIECI GERMANISTÓW:

 • TEMAT: Egzamin po ósmej klasie i matura z j.niemieckiego tuż, tuż..

TERMIN, MIEJSCE: 28.02.2023 r. godz. 18:00, ONLINE wymagane wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail doradcy metodycznego

LEKCJE OTWARTE

 • TEMAT: Matura ustna z języka obcego (niemieckiego) - jak złapać ją za rogi? TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.02.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 8:00 - 8:45

 • TEMAT: Matura ustna z języka obcego (niemieckiego) - jak złapać ją za rogi?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.02.2023 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, sala 26, godz. 12:40 - 13:25

WOJEWÓDZKI AMBASADOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “GENIALLNE MIEJSCA” II EDYCJA


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu

TEMAT: Ustalenie planu pracy na drugie półrocze.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22 II 2023, godz. 15:15, CKZ Nidzica 2 h

 • LEKCJE OTWARTE TEMAT: Montaż opon i wyważanie kół. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 II 2023 r. CKZ w Nidzicy ul Wyborska, godz. 13.35-14.25 TEMAT: Prezentacja urządzeń do przyrządzania napojów gorących. godz. 9 50- 12.35, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy 27 II 2023

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Jak uczyć czytania ze zrozumieniem?

ZAGADNIENIA: Praktyczne metody i ćwiczenia uczące efektywnego czytania dłuższych tekstów oraz rozumienia poleceń, umożliwiające lepszą koncentrację podczas zapoznawania się z rozmaitymi tekstami.

FORMA: wykład, dyskusja, ćwiczenia

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 8.02.2023, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 3h

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznymi wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

Uwaga! Druga część jesiennych warsztatów. Dla nowych chętnych zostały jeszcze trzy miejsca.

FORMA: warsztaty, pokaz, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25 II 2023, godz. 10.00, MIEJSCE?! 10h

KOSZT: 120 zł

 • SPOTKANIE SIECI

TEMAT: Nowe półrocze.

ZAGADNIENIA: Podsumowanie pierwszego półrocza. Wnioski i plany na drugie półrocze.

FORMA: dyskusja, ankieta

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.02.2023, godz.15.00, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, 1 h

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: Strategia rozwiązywania nietypowych zadań z treścią

FORMA: pokaz, ćwiczenia, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.02.2023, godz.8:00-8:45, 22.02.2023, godz. 8:00-8:45, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, 2x1h


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Środa Popielcowa.

Cel: Tradycje i zwyczaje. Symbole i znaki wielkopostne.

TERMIN: 15.02.2023. godz. 8.45

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

TEMAT: Wielki Post. Cel: Wychowanie do wartości. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, poświęcenia i bezinteresowności.

TERMIN: 22.02.2023. godz. 8.45.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

 • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Wielki Post. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży - szansa i wyzwanie. Wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń, dyskusje na bieżące tematy ważne w wychowaniu uczniów, do wartości.


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: “Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.”

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli edukacji przedszkolnej: Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela w powiązaniu z nowym awansem zawodowym nauczycieli

FORMA: prezentacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica

 • ZAJĘCIA OTWARTE: Dziewięć Bałwanków - zabawy i ćwiczenia matematyczne.

Grupa dzieci 5 letnich. Termin po ustaleniu zostanie przekazany zainteresowanym przez komunikatory społecznościowe.

(Zadania przełożone ze stycznia ze względu na bardzo dużą absencję chorobową dzieci i nauczycieli.)


MARZENA CEDLERSKA - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI - SZKOŁY PODSTAWOWE

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

TERMIN: 09 II 2023r. godz. 10.35-11.20

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT: Pola wielokątów- rozwiązywanie zadań.

TERMIN: 22 II 2023 r. godz. 10.00-10.45

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

TEMAT: Podsumowanie pracy w I półroczu. Rozpoznanie potrzeb i ustalenie planu na drugie półrocze. TERMIN, MIEJSCE: 15 II 2023, godz. 18:00, online - platforma Jitsi

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: Ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny zadania różne.

TERMIN, MIEJSCE: 13 II 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 ZSO w Nidzicy

TEMAT: Własności funkcji liniowej.

TERMIN, MIEJSCE: 13 II 2023 r. godz. 11:50 - 12:35 ZSO w Nidzicy

TEMAT: Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych.

TERMIN, MIEJSCE: 17 II 2023 r. godz. 8:55 - 9:40 ZSO w Nidzicy

TEMAT: Reguła mnożenia i reguła dodawania.

TERMIN, MIEJSCE: 23 II 2023 r. godz. 8:00 - 8:45 ZSO w Nidzicy

TEMAT: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.

TERMIN, MIEJSCE: 28 II 2023 r. godz. 8:00 - 8:45. ZSO w Nidzicy

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 14 II 2023 r. (wtorek) godzina 14:30 - Matura 2023 - wymagania, budowa arkusza.

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI

 • SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: Zmiany podstawy programowej na lekcjach techniki dotyczące wychowania komunikacyjnego. Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2023.

ZAGADNIENIA: Omówienie konkurencji technicznych oraz praktycznych turniejów BRD, przypomnienie terminów poszczególnych etapów. Projekt nowelizacji, dotyczący poszerzenie celów kształcenia na lekcjach techniki.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 28 II 2023, godzina 15.00 - 17.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Metodyka treningu na rowerowym torze przeszkód.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 17 II 2023, GODZINA 16.00 - 17.30,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42, sala gimnastyczna

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: ABC pierwszej pomocy.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 24 II 2023, GODZINA 16.00 - 17.30,

SP nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42, sala nr 8


MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • WARSZTATY, SZKOLENIA

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 r.

ZAGADNIENIA: Omówienie zmian w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

FORMA: wykład, dyskusja

ODBIORCY: dyrektorzy, wicedyrektorzy

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do uzgodnienia, 3 godz. PORE ul Wyborska 12, 13-100 Nidzica, koszt: bezpłatnie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

TEMAT: Ewaluacja Przedmiotowych Oceniania z Wychowania Fizycznego.

ZAGADNIENIA: jak dostosować PZO z w.f. do współczesnych wymagań.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.02.2023 r. SP nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 Nidzica godz. 15.30 czas trwania 2h


KATARZYNA BURCHACKA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO SZKOŁY PONADPOSTAWOWEJ

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Style funkcjonalne polszczyzny.

TERMIN: 16 II 2023 godz. 10.55-11.40

MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT, TERMIN: do ustalenia z nauczycielem

MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4

 • SZKOLENIE

TEMAT: Nowa Matura z języka polskiego (2023-2024). Egzamin pisemny na poziomie podstawowym krok po kroku.

ZAGADNIENIA: Omówienie formuły egzaminu oraz aktualnych zmian w zakresie wymagań maturalnych. Analiza zadań z poziomu podstawowego (1. Język polski w użyciu; 2. Test historycznoliteracki; 3. Wypracowanie maturalne) oraz sposobu ich oceny.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: do ustalenia, online - platforma Jitsi, 2 godz.


AGNIESZKA PRUSIK- DORADCA METODYCZNY CHEMII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Charakter chemiczny tlenków.

TERMIN: 13 II 2023 godz. 10.55-11.40

MIEJSCE: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Wyborska, s. nr 5

 • LEKCJA OBSERWOWANA

TEMAT, TERMIN: do ustalenia z nauczycielem

MIEJSCE: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, ul. Wyborska

 • SZKOLENIE

TEMAT: Nowe zagadnienia na egzaminie maturalnym z chemii (2023-2024).

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: do ustalenia, online - platforma Jitsi, 2 godz.


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa, 8.45-9.30 SP w Janowie, ul. Chorzelska 21

 • Katarzyna Burchacka- poniedziałek, 14.15-15.00, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

 • Artur Suwiński -środa 14:30-15.15, ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Marzena Cedlerska - środa, 13:00-13:45, SP w Księżym Dworze, Księży Dwór 32

 • Agnieszka Brodniewicz - środa, 15:00-15:45, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Sabina Reguła - środa, 09:50-10:35, ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa, 15.00-16.00, Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - środa, 15.00-15.45, SP nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1

 • Agnieszka Prusik- czwartek, 15.15-16.00, ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Jacek Gnidziński - środa,15.15-16.00, SP nr 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - środa, Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa, 13:00-14:00. PORE w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - środa, 15:15 - 16:00, CKZ w Nidzicy, ul. Wyborska 10

 • Marek Nachtygal - środa, 15.30 - 16.15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke

234 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page