top of page
Szukaj

MARZEC 2022- PROPOZYCJE DORADZTWA METODYCZNEGO PORE ODN W NIDZICY


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

● LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA (warsztaty psychoedukacyjne na godzinie wychowawczej w klasie VII SP)

TEMAT: O szacunku do siebie i innych.

TERMIN, MIEJSCE: 03.03.2022, 10:35-11:20, , Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

● LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA (warsztaty w klasie VIII SP we współpracy z nauczycielem języka polskiego)

TEMAT: Lekcja kaligrafii- jak pokochać sztukę pięknego pisania. Warsztaty dla uczniów z dysgrafią i nie tylko.

TERMIN, MIEJSCE: 10.03.2022, 8:55-9:40, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI W RAMACH DOSKONALENIA WARSZTATU METODYCZNEGO: współpraca pedagoga specjalnego z nauczycielem przedmiotu w ramach współorganizacji zajęć; praca z uczniem dysgraficznym oraz z uczniem o obniżonych umiejętnościach koordynacji wzrokowo-ruchowej na zajęciach edukacyjnych

KONSULTACJE ZESPOŁOWE na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie (dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków, metod, form pracy z uczniem z niep. ruchową)

TERMIN: 22.03.2022, godz. 13:30-14:30

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA pedagogów specjalnych i nauczycieli współorganizujących kształcenie

TEMAT: Powiatowy Dzień Świadomości Autyzmu- pomysły, współpraca.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.03.2022, 17:00; online

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, czyli neuronauka w szkolnej ławce.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24.03.2022, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, 2 h

FORMA: wykład, warsztaty


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

● LEKCJA OTWARTA (klasa 5)

TEMAT: Pancake Day.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 01.03.2022, godz. 11:40-12:25, SP 1 w Nidzicy

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW I ETAPÓW EDUKACYJNYCH

TEMAT: Co nowego dla zaTIKowanych? Ciekawe aplikacje dla nauczycieli i uczniów.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10.03.2022, online, 2h


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 marca 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

· SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Metody i techniki pracy na lekcji służące efektywnej realizacji nowej podstawy programowej.

MIEJSCE: ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie

LEKCJE OTWARTE

Temat: Żołnierze Niezłomni - lekcja żywej historii (kl. VIII)

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa

Piłsudskiego w Janowie, 01.03 2022, 8.55 - 9.40, 9.50 - 10.35

● LEKCJA OTWARTA (kl. 8, we współpracy z nauczycielem współorganizującym kształcenie)

TEMAT: Lekcja kaligrafii- jak pokochać sztukę pięknego pisania. Warsztaty dla uczniów z dysgrafią i nie tylko.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10.03.2022, 8:45-9:40, 9:50-10-35, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Lektury obowiązkowe przed egzaminem ósmoklasisty. “Quo vadis”. Cykl spotkań poświęconych lekturom obowiązkowym. ZAGADNIENIA: Kontekst historyczny powieści Henryka Sienkiewicza.. Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami, jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Jak przygotować obudowę dydaktyczną pomocną przy omawianiu lektury? Jak uczniowie mogą w dowolny sposób kreatywnie zaprezentować wybrane sceny z lektury? Wymiana doświadczeń. FORMA: warsztaty online Termin: 18.03.2022, o godz. 16.00

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - Forum Polonistów TEMAT: Retoryka na lekcjach języka polskiego. Ćwiczenia doskonalące argumentowanie. Wymiana doświadczeń z lekcji w klasach ósmych. 24.03 2022, (2 godziny), online, godz. 16.00

ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

● LEKCJA OTWARTA ( klasa 3 Szkoły Branżowej I Stopnia)

TEMAT: Jednostka w systemie totalitarnym na podstawie fragmentów utworu “Inny świat”.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 4 marca 2022, ZSZiO w Nidzicy, ul. Wyborska, godz. 8:55 - 9:40

zgłoszenia: czajkaodnnidzica@gmail.com (do 3 marca)

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Metody i techniki pracy na lekcji służące efektywnej realizacji nowej podstawy programowej.

MIEJSCE: ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Wypowiedź argumentacyjna w praktyce szkolnej i na egzaminie maturalnym w 2023 r.

ZAGADNIENIA: Porównanie wypowiedzi argumentacyjnej - matura od 2015 i matura od 2023. Charakterystyka wypracowania na maturze od 2023 r. Zasady oceniania. Ćwiczenia służące doskonaleniu redagowania wypowiedzi argumentacyjnej.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23 marca 2022 godz. 15:30, stacjonarnie - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 4h

KOSZT: Bezpłatnie

Zgłoszenia do 21 marca 2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ TEMAT: Grußkarte zu Ostern TERMIN, MIEJSCE: 28 marca 2022, online, godz. 17:30 zgłoszenia do 26.03.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

● LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: DACH-Länder: Die Schweiz und Lichtenstein.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07 marca.2022, SP w Napiwodzie, godz. 14:05-14:50

zgłoszenia do 06.03.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

● Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli zawodu

TEMAT: Być fachowcem! Jak zaimponować uczniom jako ekspert w danej dziedzinie?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24.03.2022, godz. 14:25, spotkanie online, 2 h

● POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KONTAKTACH I WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI

CEL : Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnego pracownika (spotkanie z Aleksandrem Waćkowskim prezesem AWAMEBEL )

PRZEPROWADZENIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO: ,,W NIDZICY JEŹDZIMY BEZPIECZNIE”

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 10.03.2022

● WYJAZD STUDYJNY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

TEMAT: Robotyka i automatyka, programowanie oraz innowacje w nowoczesnych zakładach pracy.

Zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół. Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu i rozwijaniu pasji.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 22.03.2022, godziny: 11.30-16.00, Działdowo

KOSZT: bezpłatnie


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

● SPOTKANIE SIECI NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TEMAT: Porozmawiajmy o wojnie.

ZAGADNIENIA: Opracowanie wytycznych do rozmów z dziećmi na temat ogólnej sytuacji geopolitycznej i konfliktu na Ukrainie. Jak reagować na bieżące wydarzenia w rozmowach z najmłodszymi? Jak tłumaczyć i jak wspierać uczniów, do których docierają wywołujące niepokój informacje? Spotkanie sieci ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w oparciu o materiały przygotowane przez specjalistów, m.in. Dział Edukacji Muzeum POLIN i autorów czasopisma “KOSMOS”.

FORMA: dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9.03.2022, godz. 15.15, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 2h

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Karty logiczne Grabowskiego na lekcji matematyki.

ZAGADNIENIA: Wykorzystanie Kart Grabowskiego do nauki myślenia logicznego. Pokazanie różnych gier, omówienie zasad, zwrócenie uwagi na zalety nauki logiki poprzez zabawę.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10.03.2022, godz. 9.45, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h

● WARSZTATY

TEMAT: Rozwiązywanie zadań z gwiazdką.

ZAGADNIENIA: Zadania matematyczne wykraczające poza podstawę programową. Metody rozwiązywania zadań. Czy zadania na szóstkę są tylko dla dzieci szczególnie uzdolnionych? Dyskusja, różne sposoby rozwiązywania zadań, wypracowanie wspólnych metod. Pokazanie, że rozwiązanie zadań dodatkowych jest w zasięgu możliwości przeciętnego ucznia.

FORMA: cykliczne warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16, 23.03.2022, godz. 15.15, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3 h + 3h

KOSZT: bezpłatne

ZGŁOSZENIA: dorota.ojrzyńska.odn@gmail.com do 15.03/22.03.2022

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Smykofonia. Muzyczne powitanie wiosny.

ZAGADNIENIA: Zajęcia rozwijające w oparciu o “Tańce słowiańskie” Antonina Dvořáka. Zabawy ruchowe do opracowania muzycznego “Smykofonia”. Przybliżenie dzieciom muzyki poważnej w formie zabawy. Wprowadzenie zagadnień melodii, rytmu, tempa, dynamiki, charakteru muzyki.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.03.2022, godz. 13.30, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h

ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Wielki Post czas nawrócenia i przemiany.

ZAGADNIENIA: Czym jest Wielki Post? Jak owocnie przeżyć czas przygotowania do Świąt Paschalnych.

FORMA: Wykład, prezentacja, opowiadanie, ćwiczenie.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 2.03.2022. godz. 8.00.- 8.45

PRZEPROWADZENIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO: ,,W NIDZICY JEŹDZIMY BEZPIECZNIE”

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 10.03.2022

WARSZTATY: Emisja głosu

CELE: Troska o higienę głosu, jak mówić nie męcząc siebie i innych. Jak skutecznie oddychać.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15.03.2022, 16.00. - 18.30. Nidzica, SP nr 2 w Nidzicy

Koszt: 30 zł

WARSZTATY: Małe formy teatralne

CELE: Teatr, sztuka, kultura. Spotkanie z aktorem, reżyserem, autorem tekstów. Warsztat

umiejętności integracji i koncentracji. Zdobycie umiejętności integracji klasy.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 15.03.2022, 16.15. - 18.45. Nidzica, SP nr 2 w Nidzicy

KOSZT: 30 zł

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Jak mówić o wojnie na Ukrainie. Jak skutecznie spieszyć z pomocą Uchodźcom?

WYJAZD STUDYJNY DLA NAUCZYCIELI

TEMAT: Robotyka i automatyka, programowanie oraz innowacje w nowoczesnych zakładach pracy.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle.

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół. Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu i rozwijaniu pasji.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 22.03.2022, godziny: 11.30-16.00, Działdowo

KOSZT: bezpłatnie

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10 marca 2022, godz.15.30 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

● SPOTKANIE SIECI NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH

TEMAT: Jak rozpoznać styl uczenia się przedszkolaka”

ZAGADNIENIA: Dyskusja na stylami uczenia się. Omówienie sposobów rozpoznawania u dzieci w wieku przedszkolnym preferencji do znanych stylów uczenia się. Wpływ wykorzystania tych informacji na efektywność uczenia. Dzielenie się wiedzą.

FORMA: dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.03.2022 Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Nidzica, 2 h

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: “GENIBOT szuka wiosny”- zajęcie matematyczne.

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy wykorzystujące kodowanie na dywanie z wykorzystaniem robotów. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, wprowadzenie do programowania.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja, dyskusja nad scenariuszem i metodami pracy.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.03.2022, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Nidzica 1h

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

● LEKCJA OTWARTA ( klasa 2 LO)

TEMAT: Badanie funkcji kwadratowej - zadania optymalizacyjne.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7 marca (poniedziałek) 2022, ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, 11:50 - 12:35

● LEKCJA OTWARTA ( klasa II LO)

TEMAT: Nierówności kwadratowe.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15 marca (wtorek) 2022, ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1, 8:00 - 8:45

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 30 marca (środa) godzina 15:00 - Matura 2023.


JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z TIK

TEMAT: Jak korzystać z ,,chmury”?- krok po kroku. (zajęcia odwołane w lutym ze względu choroby)

ZAGADNIENIA: czym jest chmura, zalety i zagrożenia korzystania z chmury, trzymanie danych w chmurze - serwer właściciela, różne mechanizmy chmurowe i umiejętne z nich korzystanie.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 03.03.2022, godzina 14.00 - 15.30 (2h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

PRZEPROWADZENIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO: ,,W NIDZICY JEŹDZIMY BEZPIECZNIE”

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 10.03.2022

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole (wycieczce).

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14.03.2022, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy

ZAGADNIENIA: Zakres i osoby odpowiedzialne. Definicja wypadku w szkole. Opis działań. Podstawa prawna.

● WYJAZD STUDYJNY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

TEMAT: Robotyka i automatyka, programowanie oraz innowacje w nowoczesnych zakładach pracy.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle.

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół. Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu i rozwijaniu pasji.

TERMIN ,CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 22.03.2022, godziny: 11.30-16.00, Działdowo

KOSZT: bezpłatnie


MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

● WARSZTATY

TEMAT: Nauka gry w szachy

ZAGADNIENIA: Nauka podstaw gry w szachy

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.03.2022, 22.03.2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 4 h

KOSZT: 120 zł/osoba

● LEKCJA OTWARTA TEMAT: Wykorzystanie nietypowych przyborów na lekcji wychowania fizycznego TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 1.03.2022, godz. 13.40-14.25, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy.


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

  1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

  2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

  3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

Sabina Reguła - poniedziałek 14:15 - 15:00; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

136 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page