top of page
Szukaj

OFERTA DORADZTWA METODYCZNEGO ODN NIDZICA-CZERWIEC 2022


Drodzy nauczyciele, zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna. Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA: Trening czytania metodą symultaniczną sekwencyjną.

TERMIN, MIEJSCE: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy, 18.06.2022 godz. 16:00-17:00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA “Pedagogów specjalnych/nauczycieli współorganizujących kształcenie”

TEMAT: Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

Ewaluacja działań, wspólne określenie potrzeb sieci na kolejny rok szkolny.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.06.2021,godz. 16:00 PORE w Nidzicy, ul. Wyborska 12


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA

TEMAT: Przygoda z lapbookiem.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 03.06.2022, godz. 12:45-13:30, ( kl. 6) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie , sala nr 10.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.06.2022, godz. 17:30 (2h online)


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA

TEMAT: Przygoda z lapbookiem.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 03.06.2022, godz. 12:45-13:30, ( kl. 6. ) -Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala nr 10.

TEMAT: Król też człowiek. Tajemnice Kazimierza Wielkiego. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21. 06.2022 r., godz. 10.45 11.30 Szkoła Podstawowa i. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie sala nr 10. Lekcja obserwowana -

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Korelacja międzyprzedmiotowa paradygmat współczesnej edukacji. ZAGADNIENIA: Korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Korelacja a integracja.

FORMA: Elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do ustalenia , (szkolenie przeniesione z maja 2022 r.) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 15.30- 19.00 ( Termin do ustalenia). KOSZT: 500 zł.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII

Historia i teraźniejszość - zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej. Spotkanie informacyjne. ZAGADNIENIA: Podstawowe założenia zmian programowych wprowadzanych od 1 września 2022 r. Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej nowego przedmiotu.Metodyka nauczania nowego przedmiotu. TEMAT: Wymiana doświadczeń. FORMA: warsztaty online. e. Termin: 09.06. 2022 r. o godz.16.00 Zgłoszenia do 07.06. 2022 r. na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - Forum Polonistów

TEMAT: Nasze wrażenia po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2022 r. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. 11.06. 2022, (2 godziny), online, godz. 16.00

Zgłoszenia do 09.06. 2022 r. na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com


ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Pana Cogito żądanie postawy wyprostowanej.

Lekcja poświęcona analizie i interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta “Przesłanie Pana Cogito”. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 3 czerwca 2022 godz. 9:50 , ZSZiO w Nidzicy, ul. Wyborska, sala nr 8

Zgłoszenia do 2 czerwca 2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: Kryteria oceniania na nowej maturze z języka polskiego.

17 czerwca 2022, 2 godziny, online, godz. 15:30

Zgłoszenia do 15 czerwca 2022 r. na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

TEMAT: Quo vadis? TERMIN, MIEJSCE: 14.06.2022, online zgłoszenia do 13.06.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

 • LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: Bayerische Tracht

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.06.2022, SP w Napiwodzie, godz. 13:15 - 14:00

zgłoszenia do 12.06.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

 • Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/

PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Korzyści z powstania szkół branżowych.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.06.2022, godz. 14:25, spotkanie CKZ Nidzica, 2 h

 • LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA: Dokumentacja potrzebna do likwidacji szkody komunikacyjnej.

TERMIN, MIEJSCE: 10.06.2022 Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, godz. 8:00-10: 35

 • POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ORGANIZACJI STANOWISK EGZAMINACYJNYCH

CEL : Standaryzacja oraz korelacja między zawodowa.

TERMIN: Według potrzeb.

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • WARSZTATY

TEMAT: Rozwiązywanie zadań z gwiazdką. Podsumowanie.

ZAGADNIENIA: Podsumowanie cyklu warsztatów dotyczących zadań matematycznych wykraczających poza podstawę programową i metod rozwiązywania zadań. Wręczenie zaświadczeń.

FORMA: warsztaty, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 8.06.2022, godz. 15.30, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3 h

KOSZT: bezpłatne

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: Tworzymy orkiestrę - gra na instrumentach perkusyjnych

ZAGADNIENIA: Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków. Utrwalenie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych. Wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne. Nazywanie różnych instrumentów muzycznych (bębenek, tamburyn, trójkąt itp.) oraz rozpoznawanie ich brzmienia. Doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

FORMA: ćwiczenia, pokaz

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 3 i 10.06.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, grupa 0 “b”, godz.10.30-11.20, 2x1h

 • LEKCJA OTWARTA OBSERWOWANA

FORMA: obserwacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 8.06.2022, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, grupa 0 “b”, godz.10.30-11.20, 1h; 15.06.2022, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, grupa 0 “c”, godz.10.30-11.20


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Zesłanie Ducha Świętego

CEL: Poznanie kim jest Duch Święty, jak działa i czym napełnia?

FORMA: Prezentacja, wykład, ćwiczenia, pokaz.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 8, 9. 06. 2022.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy, 2x1

 • LEKCJA POKAZOWA

TEMAT: Boże Ciało.

ZAGADNIENIA: Wprowadzenie w zagadnienia kultu Najświętszego Sakramentu. Poprzez kształcenie umiejętności angażowania się w życie religijne dążenie do wzrostu duchowego.

FORMA: Wykład, ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13,14,15.06.2022, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 3x1

 • WARSZTATY: Wychowanie do dialogu.

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie porozumiewania się, zasad dotyczących relacji, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny negocjacji, doskonalenie umiejętności.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7. 06. 2022.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy, 2

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Podsumowanie roku szkolnego.

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Korelacja międzyprzedmiotowa paradygmat współczesnej edukacji. ZAGADNIENIA: Korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Korelacja a integracja. FORMA: Elementy wykładu, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: termin do ustalenia , (szkolenie przeniesione z maja 2022 r.) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach, 15.30- 19.00 ( Termin do ustalenia). KOSZT: 500 zł.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

TEMAT: Podsumowanie roku szkolnego.


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

 • LEKCJE OTWARTE

TEMAT: “Odcinek w układzie współrzędnych”.

TERMIN, MIEJSCE: 2.06.2022, godzina 12:35, ZSO Nidzica


TEMAT: “Równanie kierunkowe prostej”.

TERMIN, MIEJSCE: 7.06.2022, godzina 8:00, ZSO Nidzica


TEMAT: “Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego”.

TERMIN, MIEJSCE: 7.06.2022, godzina 8:55, ZSO Nidzica


TEMAT: “Ciąg geometryczny”.

TERMIN, MIEJSCE: 8.06.2022, godzina 10:45, ZSO Nidzica


TEMAT: “Równanie okręgu”.

TERMIN, MIEJSCE: 9.06.2022, godzina 12:35, ZSO Nidzica

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 14 czerwca (wtorek) godzina 14:30 - Matura 2023

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

 • Koordynowanie oraz przeprowadzenie XLIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NIDZICA

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)

Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

TERMIN, MIEJSCE: 1-2.06.2022 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, MARÓZ 2 OŚRODEK AMW REWITA, ZAMEK NIDZICKI, PLAC WOLNOŚCI 1


MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.06.2022, godz. 15:30, SP2 Nidzica 2 h

 • LEKCJA OBSERWOWANA: 03.06.2022, godz.10.30-11.15 na zaproszenia nauczyciela, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy.


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Artur Suwiński - środa 14:15 - 15:00; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

 • Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

 • Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

235 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page