top of page
Szukaj

OFERTA ODN W NIDZICY-GRUDZIEŃ


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole podstawowej FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.12.2021, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 2 h

KOSZT: 500 zł


● SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Skuteczne metody i formy pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 02.12.2021, Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym, 2 h

KOSZT: 500 zł


● Blok warsztatów otwartych dla nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych, prowadzony przez zespół doradców metodycznych

TEMAT: Kreatywne inspiracje na lekcję świąteczną

Cz. I Pismo odręczne- przeżytek czy ponadczasowa sztuka, 07.12.2021, godz. 16:00, 2 h

Cz. II Kreatywnie twórz i gromadź, czyli jak zachwycić uczniów, 14.12.2021, godz. 16:00, 2 h

MIEJSCE: PORE Nidzica

Koszt: 50 zł

AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

● Blok warsztatów otwartych dla nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych, prowadzony przez zespół doradców metodycznych

TEMAT: Kreatywne inspiracje na lekcję świąteczną

Cz. I Pismo odręczne - przeżytek czy ponadczasowa sztuka, 07.12.2021, godz. 16:00, 2 h

Cz. II Kreatywnie twórz i gromadź, czyli jak zachwycić uczniów, 14.12.2021, godz. 16:00, 2 h

MIEJSCE: PORE Nidzica

Koszt: 50 zł


● LEKCJA OTWARTA (klasa 3)

TEMAT: Where’s Santa?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 06.12.2021, godz. 9:45-10:30, SP 1 w Nidzicy


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO TEMAT: O lekturze lektury, czyli jak zachęcić uczniów do czytania? ZAGADNIENIA: Rola i funkcje lektury szkolnej. Znaczenie lektury obowiązkowej w przygotowaniu uczniów do nowej matury i egzaminu ósmoklasisty. Jak przygotować uczniów do poznania nowego utworu? Sposoby na dobry kontakt ucznia z lekturą. FORMA: elementy wykładu , ćwiczenia warsztatowe. TERMIN,MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15 grudnia 2021 godz. 15.30, 4h PORE Nidzica, ul. Wyborska 12 ZGŁOSZENIA: do 10 grudnia, na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com

● Blok warsztatów otwartych dla nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych, prowadzony przez zespół doradców metodycznych.

TEMAT: Kreatywne inspiracje na lekcję świąteczną

Cz. I Pismo odręczne- przeżytek czy ponadczasowa sztuka, 07.12.2021, godz. 16:00, 2 h

Cz. II Kreatywnie twórz i gromadź, czyli jak zachwycić uczniów, 14.12.2021, godz. 16:00, 2 h

MIEJSCE: PORE Nidzica

Koszt: 50 zł

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Lektury obowiązkowe przed egzaminem ósmoklasisty - “Pan Tadeusz”. Cykl spotkań poświęconych lekturom obowiązkowym. ZAGADNIENIA: Kontekst historyczny w odniesieniu do utworu Adama Mickiewicza. Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami, jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Jak przygotować obudowę dydaktyczną pomocną przy omawianiu lektury? Wymiana doświadczeń. FORMA: warsztaty online Termin: 10.12. 2021 r. o godz. 16.00


● LEKCJA OTWARTA ( kl.6 ) TEMAT: Redagujemy list do Świętego Mikołaja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 09.12.2021 godz.8:55 - 9:40 SP w Janowie

ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)


● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: O lekturze lektury, czyli jak zachęcić uczniów do czytania?

ZAGADNIENIA: Rola i funkcje lektury szkolnej. Znaczenie lektury obowiązkowej w przygotowaniu uczniów do nowej matury i egzaminu ósmoklasisty. Jak przygotować uczniów do poznania kolejnego utworu. Sposoby na dobry kontakt ucznia z lekturą.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA:15 grudnia 2021, 15:30, 4h, PORE Nidzica, ul. Wyborska 12, bezpłatnie

Zgłoszenia do 10 grudnia 2021 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com, a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com


● Blok warsztatów otwartych dla nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych, prowadzony przez zespół doradców metodycznych.

TEMAT: Kreatywne inspiracje na lekcję świąteczną

Cz. I Pismo odręczne- przeżytek czy ponadczasowa sztuka, 07.12.2021, godz. 16:00, 2 h

Cz. II Kreatywnie twórz i gromadź, czyli jak zachwycić uczniów, 14.12.2021, godz. 16:00, 2 h

MIEJSCE: PORE Nidzica

Koszt: 50 zł

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA POLONISTÓW

TEMAT: Jak angażować uczniów do pracy na lekcji. (na przykładzie zajęć rozwijających kompetencje języka ojczystego w branżowej szkole I stopnia)

21 grudnia 2921, 2 godziny, online, godz. 15:30


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

● Blok warsztatów otwartych dla nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych, prowadzony przez zespół doradców metodycznych

TEMAT: Kreatywne inspiracje na lekcję świąteczną

Cz. I Pismo odręczne- przeżytek czy ponadczasowa sztuka, 07.12.2021, godz. 16:00, 2 h

Cz. II Kreatywnie twórz i gromadź, czyli jak zachwycić uczniów, 14.12.2021, godz. 16:00, 2 h

MIEJSCE: PORE Nidzica

Koszt: 50 zł


● LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: “Die Adventszeit - was gehört dazu?”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 06.12.2021, SP w Napiwodzie, godz. 13:15-14:00


● Wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu “Geniallne miejsca” Link do regulaminu: https://sis.pti.org.pl/konkursy/konkurs-geniallne-miejsca/


PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

● SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodów gastronomicznych

TEMAT: Omówienie egzaminów 2021 - organizacja , przygotowanie ucznia?

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.12.2021, godz. 14:25, spotkanie online, 2 h


● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

TEMAT: Wypadek - co robić!

ZAGADNIENIA: Analiza wypadków - przyczyny, skutki, sposoby ich unikania; zabezpieczenie miejsca wypadku - wezwanie pomocy - udzielanie pomocy - wsparcie psychologiczne; procedury postępowania przy złamaniach, ranach, oparzeniach.

TERMIN,CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 09.12.2021, godzina 14.00 - 16.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie


● POMOC NAUCZYCIELOM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KONTAKTACH I WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI

CEL : Zapoznanie się z nowymi technologiami wprowadzanymi do lokalnych zakładów pracy , wymiana doświadczeń , oczekiwania rynku pracy.


● PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

● WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA:20.12.2021 Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Zakodowane święta.

ZAGADNIENIA: Wprowadzenie do kodowania i programowania poprzez zabawy z szyfrowaniem, układaniem precyzyjnych instrukcji, kolorowanie zakodowanych obrazków. Wszystkie ćwiczenia i łamigłówki w tematyce bożonarodzeniowej.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.12.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h


● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie.

ZAGADNIENIA: Zajęcia o tematyce kulturalnej powiązane z elementami historycznymi, geograficznymi i regionalnymi. Podsumowanie tradycji związanych z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach. Prezentacja odmiennych sposobów świętowania tego czasu na świecie.

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.12.2021, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 1h


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Boże Narodzenie. Symbole, zwyczaje i tradycje.

ZAGADNIENIA: Poruszenie tematyki religijnej, duchowej i kulturalnej z elementami historycznymi geograficznymi i regionalnymi. Tradycje i zwyczaje związane z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia w naszej Ojczyźnie.

FORMA: dyskusja, warsztaty, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.12.2021, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 1h


● PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym

● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Boże Narodzenie. Radosny i rodzinny czas. Kolędnicy misyjni.

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

● WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA:20.12.2021 Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba


● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: “Choinkowo” - zabawy z kodowaniem na dywanie.

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy w tematyce świątecznej wykorzystujące kodowanie na dywanie. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, wprowadzenie do programowania.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 15.12.2021, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, 1h


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Doświadczenie losowe wieloetapowe.

.ZAGADNIENIA: Budowa modelu doświadczenia losowego, które można przedstawić jako ciąg pewnych doświadczeń cząstkowych.

FORMA: wykład, dyskusja, analiza, praca własna.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7.12.2021, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:55, czas 45 min.


● SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 10 grudnia - arkusze matury próbnej z OPERONEM.


● SZKOLENIE NAUCZYCIELI (ONLINE) - Egzamin maturalny z matematyki 2022 – wymagania egzaminacyjne, 15 grudnia (środa) godzina 15:00 .

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI


● WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

TEMAT: Wypadek - co robić!

ZAGADNIENIA: Analiza wypadków - przyczyny, skutki, sposoby ich unikania; zabezpieczenie miejsca wypadku - wezwanie pomocy - udzielanie pomocy - wsparcie psychologiczne;

procedury postępowania przy złamaniach, ranach, oparzeniach.

TERMIN,CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 09.12.2021, godzina 14.00 - 16.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie


PRZYGOTOWANIE KONKURSU Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

CELE: Poszerzanie, utrwalanie i stosowanie w praktyce wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących, wzbogacanie i rozumienie podstawowych pojęć z dziedziny BRD, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym (zdobywanie uprawnień: karta rowerowa, kat. AM, kat. B)


● LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Matematyczne koło fortuny - wykorzystanie matematyki w technice TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 10.12.2021, godz. 11.45-12.30, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy (pracownia techniki sala nr 8)

ZAGADNIENIA: Elementy geometrii

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

● WARSZTATY

TEMAT: Jak budować relacje z uczniami ?

ZAGADNIENIA: Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Praca z uczniem “trudnym”

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA:11.12.2021 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 7 h

KOSZT: 200 zł/osoba

● WARSZTATY

TEMAT: Nauka gry w szachy

ZAGADNIENIA: Nauka podstaw gry w szachy

FORMA: warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA:02.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, 6 h

KOSZT: 120 zł/osoba


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

  1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

  2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

  3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

130 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page