top of page
Szukaj

PAŹDZIERNIK 2021- PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH PORE ODN W NIDZICY

Zaktualizowano: 30 wrz 2021


Drodzy nauczyciele,

zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zpraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.


Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego.


MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi, w tym z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu

ZAGADNIENIA: Lęki rozwojowe a zaburzenia lękowe. Mutyzm wybiórczy a nieśmiałość. Zniekształcenia poznawcze u dzieci lękowych. Arkusz obserwacji dziecka z mutyzmem wybiórczym. Zasady pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym, przykładowe ćwiczenia. Ustalenie konkretnych, spójnych oddziaływań wychowawczych.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 21.10.2021, Przedszkole nr 2 w Nidzicy, 3 h

KOSZT: 500 zł

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ (razem z doradcą metodycznym języka polskiego)

TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna

ZAGADNIENIA: Skuteczne strategie uczenia się różnych umiejętności przydatnych na egzaminie kończących szkołę podstawową. Techniki efektywnego zapamiętywania. Monitorowanie postępów edukacyjnych.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.10.2021, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 3 h

KOSZT: 500 zł

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE

TEMAT: Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia niedowidzącego w szkole ogólnodostępnej

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07.10.2021, godz. 16:00, PORE w Nidzicy

WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym- współczesne problemy


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • WARSZTATY (przeznaczone dla nauczycieli różnych specjalności)

TEMAT: Lekcja jak przygoda. Metoda stacji jako sposób na fascynujące zajęcia. ZAGADNIENIA: kiedy i dlaczego warto stosować na lekcji metodę stacji dydaktycznych; metoda stacji w praktyce – symulacja lekcji z jej użyciem.

FORMA: wykład, warsztat, symulacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.10.2021, godz. 15:30, PORE ODN w Nidzicy, 3 h

KOSZT: bezpłatnie

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Obudź swoich uczniów.


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 • WARSZTATY z Ambasadorem Wakelet (przeznaczone dla nauczycieli różnych specjalności, którzy chcą w niebanalny sposób gromadzić swoje materiały)

TEMAT: Wakelet kolorowa chmura internetowa

ZAGADNIENIA: Od czego zacząć swoją przygodę z Wakelet? - założenie konta. W jaki sposób przygotować materiały na Wakelet i jak wykorzystać to magiczne narzędzie na zajęciach szkolnych? - umieszczanie tekstu - w tym funkcja czytnika immersyjnego, dołączanie dokumentów pdf, linków stron internetowych, zdjęć/obrazów

FORMA: warsztat

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.10.2021, godz. 17:00, szkolenie online, 3 h

KOSZT: bezpłatnie

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN


ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • SZKOLENIE OTWARTE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Polubić ocenianie - zasady i kryteria oceniania z języka polskiego

ZAGADNIENIA: Podstawy prawne oceniania. Funkcje oceny szkolnej. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów Zasady i kryteria oceniania przedmiotowego.

FORMA: wykład z elementami warsztatowymi

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 27.10.2021, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 4 h

KOSZT: bezpłatnie

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN


ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS-u (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN

 • SZKOLENIE OTWARTE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Polubić ocenianie - zasady i kryteria oceniania z języka polskiego

ZAGADNIENIA: Podstawy prawne oceniania. Funkcje oceny szkolnej. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów Zasady i kryteria oceniania przedmiotowego.

FORMA: wykład z elementami warsztatowymi

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 27.10.2021, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 4 h

KOSZT: bezpłatnie

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Elementy strategii wyprzedzającej w praktycznym nauczaniu - klasa odwrócona

ZAGADNIENIA: Skuteczne strategie uczenia się poprzez angażowanie uczniów w proces zdobywania wiedzy potrzebnej do wykorzystania na lekcji. Film instruktażowy “Lekcja odwrócona”. Nauczyciel jako ekspert, mentor i moderator. Etapy przygotowania lekcji. Wdrażanie uczniów do samokształcenia. Zalety i spodziewane efekty nauczania wyprzedzającego. FORMA: Elementy wykładu, warsztaty. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 07. 10. 2021, godz. 14.30, Szkoła Podstawowa w Niechłoninie, 4h. KOSZT: 500 zł.


 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Jak nauczyciele współpracują na wspólny sukces - korelacja międzyprzedmiotowa

ZAGADNIENIA: korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej.

Interdyscyplinarność w nauczaniu - na czym polega i jakie są jej efekty?

Wypracowanie działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

FORMA: elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14. 10. 2021 r. godz. 14.30 Szkoła Podstawowa w Płośnicy, 4 h

KOSZT: 500 zł.

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz inteligencją niższą niż przeciętna (we współpracy z doradcą metodycznym kształcenia specjalnego)

ZAGADNIENIA: Skuteczne strategie uczenia się różnych umiejętności przydatnych na egzaminie kończących szkołę podstawową. Techniki efektywnego zapamiętywania. Monitorowanie postępów edukacyjnych.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.10.2021, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 3 h

KOSZT: 500 zł

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI - FORUM POLONISTÓW

TEMAT: Omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - 2021 r. FORMA: dyskusja, wymiana doświadczeń, elementy warsztatowe. ZAGADNIENIA: treść zadań arkusza egzaminacyjnego, a treści podstawy programowej, łatwość i trudność zadań w oparciu o wyniki egzaminu, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.10.2021 r. godz. 16.00, online, 3h. KOSZT: bezpłatnie

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII TEMAT: Odwołanie do kontekstów historycznych podczas przerabiania lektur szkolnych

FORMA: wymiana doświadczeń, dyskusja, elementy warsztatowe. ZAGADNIENIA: Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty, ustalenie wspólnego harmonogramu omawiania lektur, sposoby monitorowania postępów uczniowskich. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.10.2021 r. godz. 16.00, online, 3h. KOSZT: bezpłatnie


PIOTR JASTRZĘBOWSKIi - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BRANŻY BUDOWLANEJ

TEMAT: Omówienie egzaminów zawodowych

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 7.10.2021, GODZ. 15:15; Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

 • LEKCJA OTWARTA, TEMAT: Znaki i sygnały drogowe

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 20.10.2021, GODZ. 16:00; Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN


DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach i taniec.

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9.10.2021, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, 10 h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju ymysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29.10.2021, Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA PORE pt.: Oswoić emocje.


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

 • WARSZTATY (przeznaczone dla nauczycieli różnych specjalności)

TEMAT: Taniec w edukacji , jak skutecznie poprowadzić lekcję realizując temat

ZAGADNIENIA:Jak pokonać lęki i nieśmiałość. Przykładowe ćwiczenia, motywujące. Przedstawienie konkretnych, spójnych oddziaływań wychowawczych.

FORMA: Wykład, dyskusja,Ćwiczenia, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 22.10.2021, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, 3 h

KOSZT: bezpłatne

 • WARSZTATY (przeznaczone dla nauczycieli różnych specjalności)

TEMAT: Improwizacja teatralna - aktywizacja ucznia na lekcji.

ZAGADNIENIA: Rozwijamy koncentrację i kreatywność a dodatkowo realizujemy temat lekcji

FORMA: Mini wykład, ćwiczenia, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 23.10.2021, SP nr 2 w Nidzicy, 3-godziny

KOSZT: 30 zł/osoba

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia w czasie pandemii.


DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej)

TEMAT: Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach i taniec.

ZAGADNIENIA: Kompleksowe wprowadzanie edukacji muzycznej jako obszaru rezonującego z wrażliwością i emocjonalnym odbieraniem świata. Muzyka a aktywność dziecka. Percepcja jako rozumienie i przeżywanie zjawisk muzycznych. Etapy rozwoju muzycznego dziecka. Instrumenty perkusyjne na zajęciach muzycznych. Tańce polskie i innych narodów. Rola muzyki w rozwoju dziecka.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 9.10.2021, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, 10 h

KOSZT: 120 zł/osoba

 • WARSZTATY (we współpracy z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej)

TEMAT: Jak skutecznie uczyć dzieci matematyki?

ZAGADNIENIA: Gry i zabawy z wykorzystaniem “wiatraka matematycznego” autorskiej pomocy dydaktycznej inspirowanej metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Wspomagania rozwoju matematycznie uzdolnionych dzieci. Intensywne wspomagania rozwoju ymysłowego dzieci w przedszkolu i w pierwszym roku szkolnego nauczania, w szczególności koncepcja Dziecięcej matematyki.

FORMA: dyskusja, warsztaty

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 29.10.2021, Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, 5 h

KOSZT: 80 zł/osoba

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA PORE: Jak oswoić przedszkolaka? - radzenie sobie z emocjami malucha


ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO.

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN.

 • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI


JACEK GNIDZIŃSKI - DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

 • WARSZTAT (warsztat przeznaczony dla nauczycieli różnych specjalności).

TEMAT: Znaleźć złoty środek, czyli jak osiągnąć cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące.

ZAGADNIENIA: koncentracja uwagi i pamięci w poszczególnych fazach lekcji; kiedy TIK pomaga w osiąganiu celów lekcji, a kiedy przeszkadza; przykłady narzędzi cyfrowych, które warto stosować podczas zajęć lekcyjnych; przegląd kreatywnych metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19.10.2021 r., godz.16:00. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42, 3 h.

KOSZT: bezpłatnie

 • WSPOMAGANIE WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO.

 • PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN.


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).


WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul. Chorzelska 21

 • Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Artur Suwiński - środa 15:30 - 16:15; ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:00; SP nr 1 w Nidzicy

 • Sabina Reguła - poniedziałek 14:30 - 15:15; ZSO w Nidzicy, ul. Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - poniedziałek 14:45 - 15:30; PORE w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

398 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page