top of page
Szukaj

PROPOZYCJE DORADZTWA METODYCZNEGO ODN NIDZICA-MAJ 2022


Drodzy nauczyciele, zespół naszych doradców wciąż doskonali swoje umiejętności, poszukuje najlepszych rozwiązań, aby dzielić się z Państwem tym, co sprawdzone i wartościowe w edukacji. Zapraszamy każdego z Państwa, bez względu na to jakiego przedmiotu i na jakim etapie uczy na szkolenia i warsztaty w formie online i stacjonarnie. Większość z naszych propozycji jest uniwersalna.

Zgłoszenia drogą e-mailową pod adresem: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradcy, prowadzącego konkretne szkolenie. W zgłoszeniu podać: nazwę i tytuł formy doskonalenia, imię i nazwisko prowadzącego oraz imię i nazwisko zgłaszającego. W przypadku szkoleń płatnych prosimy o wpłaty na konto:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

Nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia.

Po konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnych/zespołowych konsultacji z udziałem naszych doradców metodycznych

ZGŁOSZENIA: do 6 maja br. na adres: szkolenia.pore@gmail.com lub bezpośrednio u doradców metodycznych

MARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • LEKCJA OBSERWOWANA: 12.05.2022, godz.11:40-12:25 zajęcia psychoedukacyjne w SP 1 w Nidzicy, prowadzone na zaproszenie nauczyciela w trakcie awansu zawodowego.

 • LEKCJA OTWARTA/POKAZOWA: „W duchu wychowania do wartości. Kaligrafia jako sposób na kształtowanie postawy cierpliwości”

TERMIN, MIEJSCE: 23.05.2022, godz. 8:00, SP 1 w Nidzicy, sala nr 53,

FORMA: warsztaty grupowe na zajęciach języka polskiego dla uczniów będących na różnym etapie rozwoju umiejętności grafomotorycznych

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: „Praca z uczniem z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 19.05.2022, godz. 15:30, 3 godz. dydaktyczne, SP nr 3 w Nidzicy

KOSZT: 500 zł


AGNIESZKA BRODNIEWICZ - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • LEKCJA OBSERWOWANA: 13.05.2022, godz.12:20-13:05 na zaproszenia nauczyciela, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

 • LEKCJA OTWARTA (klasa 5)

TEMAT: I was at Camden Market.

ZAGADNIENIA: Wprowadzenie form was/were w zdaniach twierdzących i przeczących z elementami sketchnotingu.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05.05.2022, godz. 10:35-11:20, SP 1 w Nidzicy

ALEKSANDRA PIASECKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS (SZKOŁY PODSTAWOWE)

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa.

ZAGADNIENIA: Korelacja międzyprzedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05. 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach KOSZT: 500 zł LEKCJE OTWARTE TEMAT: Polska pachnąca bzem. Majowe święta Polaków. (kl 7,8) TERMIN, MIEJSCE, CZAS: 04.05.2022, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, sala gimnastyczna, 9.50 -10.35

TEMAT: Czarno na białym. To musisz powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty. (klasa 8)

TERMIN, MIEJSCE, CZAS: 05 .05 2022 godz. 8.55 -9.40 Szkoła Podstawowa w Janowie, sala nr 10. Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. (Kl. 7.) TERMIN, MIEJSCE ,CZAS: 13.05.20222, 9.50-10.35, Szkoła Podstawowa w Janowie, sala nr 18

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA FORUM POLONISTÓW, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII

TEMAT: Lektury obowiązkowe w pigułce- przed egzaminem ósmoklasisty .Cykl spotkań poświęconych lekturom obowiązkowym.

ZAGADNIENIA: Teksty i konteksty treści zawartych w lekturach obowiązkowych. Popularne motywy literackie. Sukcesywna współpraca nauczycieli historii z polonistami, jako gwarancja sukcesu uczniów na egzaminie ósmoklasisty. FORMA: warsztaty online Termin: 13.05. 2022 r. o godz.16.00

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - Forum Polonistów

TEMAT: Jak usystematyzować wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego?. Wymiana doświadczeń z lekcji w klasach ósmych. (na przykładzie zajęć rozwijających kompetencje języka ojczystego w szkole podstawowej)

06.05.2022, (2 godziny), online, godz. 16.00

Zgłoszenia do 04.. 05. 2022 r. na adres: a.piasecka.pore.nidzica@gmail.com


ALINA CZAJKA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Wypowiedź ustna w kontekście nowej matury z języka polskiego.

ZAGADNIENIA: Wypowiedź ustna na “starej” i “nowej” maturze - istotne różnice. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej na maturze od 2023 r. Przykłady ćwiczeń doskonalących wypowiedzi ustne i przygotowujące do matury.

FORMA: elementy wykładu i ćwiczenia warsztatowe TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24 maja 2022 godz. 15:30, ZSZiO w Nidzicy, 4h

Bezpłatnie

Zgłoszenia do 21 maja 2022 na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com

 • LEKCJA OTWARTA:

TEMAT: Plotki i fakty o “Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

9 maja 2922, 3 klasa technikum w ZSZiO w Nidzicy, godz. 12:45

Zgłoszenia do 8 maja 2022 r. na adres: czajkaodnnidzica@gmail.com


SABINA REGUŁA - DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ TEMAT: Wakelet od A do Z.

ZAGADNIENIA: Założenie konta, tworzenie kolekcji, dodawanie zdjęć, tekstu, stron internetowych, dokumentów, poznanie funkcji czytnika immersyjnego, tworzenie przestrzeni, możliwości udostępniania materiałów, wykorzystanie narzędzia Wakelet w nauczaniu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym FORMA: Prezentacja, warsztaty TERMIN, MIEJSCE: 18.05.2022, godz. 17:00-19:00, online PLACÓWKA: Przedszkole nr 4 “Kraina Odkrywców” w Nidzicy

PROWADZĄCY: Sabina Reguła (Ambasador Wakelet)

 • LEKCJA OTWARTA (klasa V)

TEMAT: Albert Einstein

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.05.2022, SP w Napiwodzie, godz. 14:05-14:50

zgłoszenia do 15.02.2022: s.regula.odn.nidzica@gmail.com

PIOTR JASTRZĘBOWSKI - DORADCA METODYCZNY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zawodu.

TEMAT: Stan przygotowań do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 12.05.2022, godz. 16:15, CKZ Nidzica 2 h

 • Pomoc nauczycielom prowadzącym praktyczną naukę zawodu i opiekunom praktyk w zakładach pracy w standaryzacji i przygotowaniu stanowisk egzaminacyjnych.

CEL : Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami zawodu a opiekunami praktyk w zakładach pracy.

Termin , czas , miejsce ; według indywidualnych potrzeb nauczycieli ok 3h

 • Lekcja otwarta ; zajęcia praktyczne kl II TS

Temat : Podstawy diagnostyki komputerowej silnika.

Czas , miejsce : 24 05 2022, g 11 50 - 15 15 ( 4h) CKZ Nidzica ul Wyborska 10.

DOROTA OJRZYŃSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • LEKCJA OTWARTA OBSERWOWANA

Lekcja obserwowana w klasie 1, na zaproszenie nauczyciela w trakcie awansu zawodowego

FORMA: ćwiczenia, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11.05.2022 godz. 10.50, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. króla Władysława Jagiełły w Działdowie, 1h

 • LEKCJA OTWARTA OBSERWOWANA

Lekcja obserwowana w klasie 3, na zaproszenie nauczyciela w trakcie awansu zawodowego

FORMA: ćwiczenia, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 11.05.2022 godz. 11.45, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. króla Władysława Jagiełły w Działdowie, 1h

 • LEKCJA OTWARTA POKAZOWA

TEMAT: W kopalni złota. Zdobywamy sztabki o wartości 10.

ZAGADNIENIA: Wykorzystanie kart Grabowskiego w nauce dodawania w zakresie 10.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 13.05.2022 godz. 9.40, 13.05.2022 godz.10.30, 18.05.2022, godz.10.35, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, 3x1h


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII, OLIGOFRENOPEDAGOG

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Błogosławiony prymas Tysiąclecia

Cel: Odkrywanie wartości osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia.

TERMIN: 04.05.2022. godz. 9.40.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: Bezpłatnie

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Kult Maryjny w Polsce

Cel: Odkrywanie wartości kultu Maryjnego na obyczaje i zachowanie oraz patriotyzm.

TERMIN: 12.05.2022. godz. 9.40.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: Bezpłatnie

 • WARSZTATY: Drama i improwizacja na lekcji

CELE: 1. Motywacje i bezpieczeństwo

2. Praca w grupie, zaangażowanie emocji i ciała

3. Rozwiązywanie problemów i zastosowanie praktyczne

TERMIN: 10.05.2022. godz. od 16.00. do 18.30.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: 50 zł

 • WARSZTATY: Gry i zabawy integracyjne na lekcji

CELE: 1. Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki

2. Zalety integracji grupy przez zabawę

3. Propozycje gier i zabaw integracyjnych TERMIN: 17.05.2022. godz. od 16.00. do 18.30.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

KOSZT: 50 zł

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI RELIGII

TEMAT: Przygotowanie do I spowiedzi i komunii świętej

DOROTA KIERZKOWSKA - DORADCA METODYCZNY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Jak nauczyciele pracują na wspólny sukces? Korelacja międzyprzedmiotowa.

ZAGADNIENIA: Korelacja przedmiotowa jako kluczowa umiejętność edukacji holistycznej. Interdyscyplinarność w nauczaniu- na czym polega i jakie są jej efekty? Wypracowanie modelu działań nauczycieli w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

FORMA: Elementy wykładu, warsztaty.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 05. 2022, godz.15.30 - 18.30, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach KOSZT: 500 zł

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Wiosenne porządki. Wykorzystanie metody Batti Strauss.

ZAGADNIENIA: Rozwijanie wrażliwości na muzykę poważną poprzez zabawy ruchowe i plastyczne. Zajęcia popołudniowe.

FORMA: ćwiczenia, pokaz, obserwacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.05.2022, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Nidzica 14.15.

ARTUR SUWIŃSKI - DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI

 • LEKCJA OTWARTA

 1. TEMAT: Sinus, cosinus tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.05.2022 (środa), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:55, czas 45 min.

 1. TEMAT: Podstawowe tożsamości trygonometryczne.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 31.05.2022 (wtorek), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:00, czas 45 min.

 1. TEMAT: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 25.05.2022 (środa), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:00, czas 45 min.

 1. TEMAT: Monotoniczność ciągów.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 31.05.2022 (wtorek), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, godzina 8:45, czas 45 min.

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI 18 maja (środa) godzina 15:00 - Matura 2023.

JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY TECHNIKI/INFORMATYKI

 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI

TEMAT: DROGA DO KARTY ROWEROWEJ

ZAGADNIENIA: nauka przepisów i zasad obowiązujących rowerzystów, test teoretyczny, test praktyczny, wymagane zgody opiekunów prawnych, wydanie karty przez organ upoważniony, praktyczne porady - co jeszcze warto wiedzieć o karcie rowerowej.

TERMIN, CZAS TRWANIA, MIEJSCE: 12.05.2022, godzina 14.00 - 16.15 (3h)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42

KOSZT: bezpłatnie

 • PRZYGOTOWANIE 43 OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, NIDZICA 01-02.06.2022 R.

CELE TURNIEJU:

Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: 1. popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego; 2 propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; 4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu; 6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • LEKCJA OTWARTA

TEMAT: EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ W KLASIE 4

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.05.2022, godz. 14.25-16.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy (plac miasteczka w ruchu drogowym)

MAREK NACHTYGAL - DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • SPOTKANIE sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 17.05.2022, godz. 15:30, SP2 Nidzica 2 h

 • LEKCJA OBSERWOWANA: 26.05.2022, godz.13.35-14.20 na zaproszenia nauczyciela, Szkoła Podstawowa w Łynie.

INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

 1. Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30 -16:15, drugi w placówce macierzystej).

 2. Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

 3. Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

WYKAZ DYŻURÓW DORADCÓW METODYCZNYCH W PLACÓWKACH MACIERZYSTYCH

 • Aleksandra Piasecka - środa 15:30 - 16:15, SP w Janowie, ul Chorzelska 21

 • Alina Czajka - wtorek 15:15 - 16:00; ZSZiO w Nidzicy, ul. Jagiełły 3

 • Artur Suwiński -piątek 15:00 - 15:45; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Agnieszka Brodniewicz - środa 13:30 - 14:15; SP nr 1 w Nidzicy

 • Sabina Reguła - środa 14:15 - 15:00; ZSO w Nidzicy, ul Jagiełły 1

 • Dorota Kierzkowska - środa 15:00 - 16:00; Przedszkole nr 4 w Nidzicy

 • Dorota Ojrzyńska - wtorek 14:15 - 15:00, SP nr 1 w Nidzicy

 • Jacek Gnidziński - wtorek 15:15 - 16:00; SP 3 w Nidzicy

 • Andrzej Midura - czwartek 14:00 - 15:00; Nidzica ul. Konopnickiej 15

 • Marta Bonalska - środa 10:35 - 11:35; PORE w SOSW w Nidzicy, ul. Wyborska 12

 • Piotr Jastrzębowski - czwartek 14:30 - 15:15; CKZ w Nidzicy

 • Marek Nachtygal - środa 15:30 -16:15 SP nr 2 w Nidzicy, ul. Barke 3

238 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page