top of page
Szukaj

TERMINARZ ODN- LUTY/MARZEC 2021

Zaktualizowano: 17 lut 2021


Zapraszamy do korzystania z naszej oferty: otwartych szkoleń online dla nauczycieli, konsultacji z doradcami metodycznymi, szkoleń rad pedagogicznych.


Zachęcamy także do wirtualnego spaceru po placówkach edukacyjnych w naszym regionie, korzystających z oferty szkoleń rad pedagogicznych w lutym i marcu. Wystarczy kliknąć na nazwę placówki by przenieść się w świat fantastycznych przedsięwzięć. Poznawajmy się wzajemnie i inspirujmy!

SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA


Edukacja wczesnoszkolna

25.02.2021 r., godz. 15:00

18.03.2021 r., godz. 15:00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika

w Nidzicy

Prowadzący: Dorota Ojrzyńska- doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenia telefoniczne: 660 745 017


Język mniejszości narodowej

26.02.2021 r., godz. 18:00, online; nauczyciele otrzymają link do spotkania droga mailową

Prowadzący: Sabina Reguła - doradca metodyczny edukacji języka mniejszości narodowej

Zgłoszenia pod adresem: s.regula@pore-nidzica.pl


Pedagodzy specjalni i nauczyciele współorganizujących kształcenie

10.03.2021 r., godz. 16:00, PORE w Nidzicy

Temat: TIK w pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Zgłoszenie: 516 990 312


SZKOLENIA ONLINE


„Technologie informacyjno-komunikacyjne - codzienność na lekcji języka angielskiego?”

Termin: 24.02.2021, godz. 18:00

Nr szkolenia: 01/02/2021

Koszt: 30 zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny języka angielskiego

Cele szkolenia: uczestnicy poznają narzędzia TIK ułatwiające i urozmaicające pracę na lekcjach języka angielskiego i przykłady ich użycia

Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl do 19.02.2021, godz. 21:00


"Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej na egzaminie i w praktyce szkolnej"

Termin: 25.02.2021 r., godz.16:00

Nr szkolenia: 02/02/2020

Koszt: 30 zł

Prowadzące: Alina Czajka- doradca metodyczny języka polskiego szkół ponadpodstawowych; Aleksandra Piasecka- doradca metodyczny języka polskiego szkół podstawowych

Cele szkolenia: uczestnicy poznają sposoby doskonalące umiejętność redagowania przez uczniów rozprawki problemowej

Zgłoszenia pod adresem: a.czajka@pore-nidzica.pl; a.piasecka@pore-nidzica.pl do 23.02.2021 r.


„Po co się tego uczę? Rozwijanie motywacji na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej”

Termin: 25.03.2021 r., godz.18:00

Nr szkolenia: 01/03/2021

Koszt: 30 zł

Prowadząca: Agnieszka Brodniewicz – doradca metodyczny języka angielskiego

Cele szkolenia: uczestnicy poznają techniki pomagające nauczycielom w nauczaniu i motywowaniu uczniów

Zgłoszenia pod adresem: a.brodniewicz@pore-nidzica.pl do 19.03.2021, godz. 21:00


"Polubić ocenianie. Zasady i kryteria oceniania z języka polskiego"

Termin: 25.03.2021 r., godz. 16:00

Nr szkolenia: 02/03/2021

Koszt: 30 zł

Prowadzące: Alina Czajka - doradca metodyczny języka polskiego - szkoły ponadpodstawowe; Aleksandra Piasecka – doradca metodyczny języka polskiego- szkoły podstawowe

Cele szkolenia: uczestnicy poznają różne sposoby oceny pracy uczniów

Zgłoszenia pod adresem: a.czajka@pore-nidzica.pl; a.piasecka@pore-nidzica.pl do 23.03.2021 r.


"Jak nie zagubić się w świecie wielu narzędzi TIK oraz jak umiejętnie te narzędzia wykorzystywać?"

Termin: 26.03.2021 r., godz. 18:00

Nr szkolenia: 03/03/2021

Koszt: 30 zł

Prowadząca: Sabina Reguła - doradca metodyczny języka mniejszości narodowej

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych oraz średnich

Cele szkolenia: uczestnicy w formie ćwiczeniowej poznają sposoby gromadzenia i wykorzystywania narzędzi TIK - aby o żadnym nie zapomnieć i mieć zawsze w zasięgu ręki.

Zgłoszenia pod adresem: s.regula@pore-nidzica.pl do 19.03.2021 do godz. 21:00


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NAUCZYCIELI NA SZKOLENIA I WARSZTATY


W celu ułatwienia nam organizacji szkoleń otwartych przyporządkowane zostały im określone numery. W zgłoszeniu e-mailowym prosimy podać następujące informacje: nazwę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, nazwę placówki oraz dane do faktury, jeśli chcą Państwo, aby została wystawiona.

Opłaty za szkolenia prosimy dokonywać na konto: Powiatowy Ośrodek rozwoju Edukacji w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica

nr konta: 18 8834 0009 2001 0014 8614 0001

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, numer i nazwę szkolenia

W przypadku szkoleń online link do logowania otrzymają Państwo po wysłaniu zgłoszenia na adres doradcy odpowiedzialnego za jego organizację.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie, które będzie można odebrać osobiście w siedzibie PORE. Istnieje również możliwość otrzymania drogą elektroniczną skanu zaświadczenia.


PLANOWANE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH


„Jak w praktyce motywować uczniów do nauki?”

Termin: 24. 02.2021 godz. 15.00

Cele szkolenia:

⦁ Wykształcenie solidnych podstaw do dalszej edukacji

⦁ Uzyskanie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty

⦁ Wyższa samoocena

⦁ Jasno wytyczone cele

⦁ Większa samodzielność i odpowiedzialność

⦁ Aktywny uczeń

⦁ Dobre oceny

⦁ Satysfakcja

⦁ Promocja szkoły

⦁ Prestiż szkoły

⦁ Rozwój szkoły

Prowadząca: Aleksandra Piasecka – doradca metodyczny języka polskiego szkoła podstawowa


⦁ „Rola wizualizacji w procesie nauczania”

Szkolenie Rady Pedagogicznej - Szkoła Podstawowa w Białutach

Termin: 09.03. 2021r. godz. 16.00

Cele szkolenia:

⦁ Zwiększenie efektywności nauczania i procesu uczenia się

⦁ Atrakcyjne metody prowadzenia lekcji z obudową graficzną

Prowadząca: Aleksandra Piasecka - doradca metodyczny języka polskiego - szkoła podstawowa


„Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej”

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia:

⦁ doskonalenie umiejętności nauczania matematyki przy pomocy Kart Grabowskiego

Prowadzące: Dorota Ojrzyńska – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej; Dorota Kierzkowska – doradca metodyczny edukacji przedszkolnej


⦁ “Techniki behawioralne w pracy wychowawczej nauczyciela internatu”

Cele szkolenia:

⦁ Planowanie skutecznej interwencji behawioralnej- obserwacja (przykładowy arkusz wraz z analizą)

⦁ Zebranie informacji na temat przyczyn trudnych zachowań danego ucznia w oparciu o wnioski z obserwacji i wywiad z nauczycielami

⦁ Ocena sytuacji po wystąpieniu trudnych zachowań: reakcje nauczycieli, innych uczniów

⦁ Ocena skuteczności stosowanych dotychczas działań. Ustalenie konkretnych, spójnych oddziaływań wychowawczych w oparciu o poznane techniki behawioralne

⦁ Motywacja kluczek do działania, czyli co zrobić żeby wychowankom chciało się chcieć. Ujednolicone konkretnych zasad życia internackiego, wymagań, obowiązków- mapa myśli

⦁ Ustalenie systemu wzmocnień pozytywnych (przywilejów, nagród społecznych)

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego


“Techniki behawioralne i coachingowe w pracy wychowawczej nauczyciela”


Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy będą:

⦁ wiedzieć dlaczego warto zastosować zaprezentowane techniki i jaki jest ich wpływ na zmianę zachowań, postaw i motywacji uczniów;

⦁ znali wybrane techniki coachingowe zwiększające motywację uczniów do nauki, pracy nad własnym zachowaniem i współdziałania;

⦁ wiedzieć w jaki sposób wykorzystać pracę z wizją i misją klasową w ustalaniu kontraktu behawioralnego dla uczniów;

⦁ potrafili przeprowadzać analizę trudnego zachowania ucznia, z naciskiem na diagnozę przyczyn jego występowania;

⦁ znali podstawowe techniki modyfikacji zachowań uczniów w oparciu o CBT

⦁ znali zasadę wygrana- wygrana, zasadę funkcjonowania konta emocjonalnego; działania w kręgu własnego wpływu;

⦁ bardziej świadomi wpływu na proces wychowania uczniów.

Prowadząca: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego


⦁ „Podnoszenie jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu - planowanie i organizacja wsparcia dla dzieci z autyzmem”

Rada Pedagogiczna - Przedszkole nr 2 w Nidzicy

Program szkolenia:

⦁ Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu- charakterystyka

⦁ Planowanie wsparcia- WOPFU, IPET,

ewaluacja arkusz oceny poziomu rozwoju

⦁ Warunki organizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci z ASD, organizacja przestrzeni i środki dydaktyczne stosowane metody, formy pracy

⦁ Techniki behawioralne nauki nowych umiejętności i modyfikacji zachowań

⦁ Strategie postępowania w sytuacji wybuchu agresji

Prowadzące: Marta Bonalska- doradca metodyczny kształcenia specjalnego;

Dorota Kierzkowska- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego


223 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page